Qui som?‎ > ‎

Accions Sindicals


CCOO reclama que les pensions es garanteixin amb aportacions del Estat i no amb préstecs

22 de jul. 2017, 3:15 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

CCOO critica que el Gobierno haya ampliado para 2017 y 2018 el límite de disposiciones del Fondo de Reserva, mientras siguen sin adoptarse medidas para la mejora de ingresos del sistema de Seguridad Social

Carlos Bravo, secretario de políticas públicas y protección social de CCOO, en la reunión mantenida por la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva ha lamentado que aún no se hayan puesto en marcha medidas concretas que mejoren los ingresos del sistema, pese a que la necesidad financiera del sistema de pensiones en el mes de julio ha ascendido a 9.500 millones de euros, de las que 3.514 millones han procedido del Fondo de Reserva y 5.986 millones lo han hecho de un préstamo realizado por el Estado.

De la misma forma, ha criticado el hecho de que el Gobierno haya utilizado la fórmula del préstamo en lugar de realizar una aportación directa de recursos que garantice el pago de la paga extraordinaria de verano. “CCOO reclama que se haga con aportaciones directas del Estado, y no con préstamos, las necesidades de financiación que resulten precisas para garantizar las pensiones”, ha señalado Carlos Bravo. En este sentido, ha planteado que la referencia a dichos préstamos deben desaparecer del balance de la Seguridad Social cuanto antes, ya que ésta es una fórmula de apunte contable inapropiada que puede conducir a equívocos, y a trasladar a la opinión pública un mensaje de incertidumbre sobre la garantía de las pensiones públicas que en ningún caso se corresponde con la realidad.

CCOO no comparte que la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 haya incluido, tanto para el ejercicio 2017 como 2018, la suspensión de los límites de utilización que prevé la Ley del Fondo de Reserva (3% anual del gasto en pensiones y de gestión de las mismas), mientras siguen sin adoptarse medidas concretas que incrementen los ingresos del sistema de Seguridad Social. Ha reclamado hoy que no se haga uso de esa nueva ampliación de capacidad de disposición o se limite al máximo posible la misma.

Finalmente, señala que la opinión hecha pública hoy por la AIREF, sirve para contrastar el efecto matemático de una fórmula, la del Índice de revalorización de pensiones, que constituye otro indicador de la necesidad de mejorar los ingresos de Seguridad Social, pero es absolutamente rechazable como vía para determinar la revalorización anual de pensiones, afectando negativamente la propia contributividad del Sistema de Pensiones y, desde luego, la suficiencia de las pensiones públicas.

CCOO recuerda que hace varios meses presentó una amplia batería de medidas concretas para incrementar los ingresos del sistema de Seguridad Social, y lamenta el retraso que, para alcanzar un acuerdo sobre las mismas, arrastra tanto la Mesa de Diálogo Social con sindicatos y empresarios, como la propia Comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo.

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya dona suport a les reivindicacions de la Coordinadora de Familiars de residències geriàtriques

22 de jul. 2017, 0:04 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Des de CCOO, ens fem ressò de les reivindicacions i mobilitzacions de la Coordinadora de familiars de las residències geriàtriques gestionades per Ute Ingesan, Asproseat i la Plataforma SOS gent gran BCN. Viure amb dignitat.

 Resultat d'imatges de geriatria
Aquesta plataforma centra les seves demandes en els temes de denúncia central de la lluita que CCOO ja està fent des de fa anys i que són les següents:

 

- Les persones que estan en una residència geriàtrica són persones cada cop amb més pluripatologia, cosa que fa que siguin més demandants pel seu propi grau de dependència.

- El número d’hores d’atenció directa als residents, que ICASS determina per decret, no s’ha revisat des de fa molts anys. S’ha estancant en 1,58h per resident d’alta dependència (grau III). Això, si ho comparem amb una persona jove i autònoma ja dedica més temps a les activitats de la vida diària, com menjar, dutxar-se...

- Durant aquests anys de crisi i contenció de pressupost la pròpia Administració ha relaxat els seus requeriments de mínims pel que fa a les ràtios.

No podem deixar de banda també una qüestió que des de CCOO considerem que és de gènere, ja que és un sector feminitzat en un 90%, que veuen les seves condicions laborals molt precàries i que estan agreujades pel fet que moltes empreses ja no respecten ni els mínims.

Aquets sector s’ha convertit en aquests anys per a moltes empreses en un nínxol de negoci, amb marges molt ajustats que mantenen o amplien amb la contenció de plantilles i retallades de les condicions laborals. I a sobre, no podem deixar de banda que es tracta d’una disminució de la qualitat assistencial que s’estan donant als nostres avis i àvies.

Les treballadores estan sotmeses a una gran pressió de la societat en general, tant física, com psíquica, donada la manca de temps de què disposen per dedicar a l’atenció integral de cada resident.

Des de CCOO exigim a l’Administració que els diners públics siguin gestionats directament per ella mateixa, ja que les fórmules actuals, com es pot veure, no estan funcionant.

Per a més informació: Helena Motos: referent Geriatria Federació de Sanitat CCOO de Catalunya.


Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 26 de juny de 2017

CCOO considera del tot insuficient l’increment salarial 2017 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya

29 de juny 2017, 13:24 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Publicat avui al BOE l’increment de l’1% del salari dels treballadors i treballadores del sector públic

 


· CCOO denuncia que l’1% d’increment salarial és injust, injustificat i manifestament insuficient

· CCOO exigim al Govern la recuperació del poder adquisitiu dels empleats públics perdut des del 2010

· CCOO exigim al Govern de la Generalitat l’aplicació d’aquest increment salarial a la propera nòmina, juntament amb el pagament dels endarreriments.


El BOE d’avui dimecres 28 de juny publica la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals l’Estat per al 2017 que preveu l’increment de l’1% de les retribucions dels treballadors i treballadores del sector públic


La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 recollia a la seva disposició addicional 23 l’increment automàtic de les retribucions lligat a les previsions dels Pressupostos de l’Estat, amb el següent redactat: “Els increments de les retribucions del personal del sector públic que, si escau, pugui establir l’Estat, s’han d’aplicar, respectant-ne el percentatge màxim, a les retribucions incloses en aquesta llei i també als mòduls de despeses de personal dels centres educatius concertats”.

CCOO exigim al Govern de la Generalitat l’aplicació d’aquest increment salarial a la propera nòmina, juntament amb el pagament dels endarreriments. Els programes informàtics no poden tornar a ser l’excusa.


El compliment d’aquesta obligació legal, no ens farà oblidar que aquest 1% d’increment salarial és injust, injustificat i manifestament insuficient, especialment si tenim en compte que l’increment d’IPC a Catalunya està situat, en aquests moments, per sobre del 2% en termes interanuals. Tornem a sumar més pèrdua de poder adquisitiu al que ja acumulàvem des de 2010. Un fet que contrasta amb el discurs oficial de recuperació econòmica.

Ni ens fa oblidar la necessitat de recuperar tots els drets arrabassats aquests darrers anys, ni la incapacitat del Govern de bastir uns Serveis Públics forts amb una dotació de personal suficient.

CCOO seguirem exigint al Govern la recuperació del poder adquisitiu dels empleats públics perdut des del 2010. En aquest sentit, instem al Govern a seguir amb les negociacions per tal de calanderitzar l’abonament de la resta d’aquesta paga de 2013, la totalitat de la de 2014 i el retorn dels drets laborals, socials i retributius que ens han estat arrabassats els darrers anys i que encara resten pendents de restitució, com és el cas del el 100% per Incapacitat Temporal en tots els casos, el FAS, la Productivitat, Pla de Pensions…com a pas previ per començar a encarar les demandes de futur.


Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 28 de juny de 2017

CCOO insta el Govern de la Generalitat a complir la moció del Parlament de Catalunya i retornar als seus treballadors i treballadores els diners i altres drets que encara ens deu

19 de maig 2017, 3:22 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 11 de juny 2017, 11:18 ]

 

El Parlament de Catalunya va aprovar ahir una moció instant el Govern a retornar als empleats i empleades públiques de la Generalitat les pagues extres dels anys 2013 i 2014 que encara els deu. La del 2013 durant el proper any 2018 i la del 2014 durant el primer trimestre de 2019.

La moció, que ha estat presentada pel grup parlamentari popular i ha comptat amb el suport de la resta de grups excepte Junts pel Sí, també posa data al retorn de la resta de drets que van ser arrabassats al personal de la Generalitat durant els propers 2 anys.

Tot plegat cal acordar-ho a la Mesa General de Negociació amb els legítims representants dels treballadors i les treballadores de la Generalitat. La moció emplaça el Govern a convocar la Mesa en els propers dies per tancar l’acord.

Un altre apartat d’aquesta mateixa moció, aprovat en aquest cas per unanimitat de tots els grups parlamentaris, insta al Govern a negociar amb els sindicats un calendari de convocatòries d’Oferta Pública d’Ocupació per als anys 2017, 2018 i 2019 amb l’objectiu que la temporalitat en l’ocupació no superi el 8% en cada sector a finals de l’any 2019.


CCOO ens felicitem pel resultat d’aquesta moció parlamentària. Tal com hem traslladat de manera reiterada a tots els grups parlamentaris, “la defensa dels drets dels empleats i les empleades públiques de la Generalitat ha d’estar per damunt de les legítimes discrepàncies entre els diferents grups polítics”. Entenem que és de justícia.

Ara cal que el Govern compleixi. CCOO entenem que el Govern no pot defugir una altra vegada la seva responsabilitat amb les dones i els homes que dia a dia fan funcionar els serveis públics d’aquest país.


Contra la LGTBIfòbia

17 de maig 2017, 2:50 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Manifest de CCOO de Catalunya contra la LGTBIfòbia


Foto

Aquest 17 de maig del 2017, Dia Mundial contra la LGTBIfòbia, des de CCOO ens manifestem fermament contra la discriminació i totes les situacions d’odi que moltes persones pateixen encara al nostre país i arreu del món pel simple fet de voler viure estimant-se lliurement, amb respecte, amb drets i amb igualtats legals en tots els aspectes de la seva vida.

CCOO estem orgullosos perquè a Catalunya, gràcies a la lluita de tots i totes, hem aconseguit que la transsexualitat ja no sigui considerada una malaltia per la sanitat pública. La lluita, però, ha de continuar perquè la visió transfòbica desaparegui aquí i a tot arreu, i perquè aquest dret sigui extensiu a la resta de l’Estat, a Europa i al món.

Celebrem avenços com el fet que la Universitat de Barcelona ha posat en marxa un protocol pioner per facilitar el canvi de nom a transsexuals i a transgèneres. Un exemple de bona pràctica cap a la igualtat que permet, tant a l’alumnat com al professorat i al personal d’administració i serveis, escollir el nom que els identifica, independentment del que consta al seu DNI.

Tanmateix, per desgràcia, des de CCOO i des de l’Àmbit LGBTI de CCOO no podem baixar la guàrdia. Encara hem de lamentar fets de discriminació sexual i de gènere al nostre país: un 30% de persones treballadores LGTBI en l’àmbit laboral i un 70% dels joves declaren haver patit algun tipus de discriminació en l’etapa formativa. Hem d’estar amatents i vigilar de molt a prop totes aquestes situacions per impulsar mesures per a la protecció dels menors i del seu desenvolupament com a persones, independentment de la seva orientació sexual.

Des de CCOO volem mostrar la nostra gran indignació pel que continua passant fora de les nostres fronteres. A països com Nigèria o el Sudan l’homosexualitat és castigada amb pena de mort. A Llatinoamèrica, Mèxic és el segon país amb un nombre més gran d’assassinats per LGTBIfòbia, seguit del Brasil. A Líbia o Egipte l’homosexualitat és castigada amb la presó, i a països com Rússia la persecució és massa habitual, seguida d’abusos i agressions perpetrades per grups organitzats amb el beneplàcit d’una llei que ha donat llum verda als atacs als homosexuals. Sense oblidar-nos del que recentment està passant a Txetxènia, on els últims dies més de 100 persones han estat retingudes i torturades amb descàrregues elèctriques per part de la policia perquè admetin la seva orientació i delatin coneguts homosexuals.

CCOO fa una crida a tota la societat i vol sumar-se a totes aquelles persones, institucions i organitzacions que exigim tant la fi d’aquestes atrocitats com la fi de la penalització de l’homosexualitat, la transsexualitat i la bisexualitat a tot el món. Així mateix, volem assumir com a postura comuna que només mitjançant els avançaments en drets i obligacions podem aconseguir una igualtat real per a tots i totes.

Hem de contribuir a la defensa de la igualtat de tracte i la no-discriminació, juntament amb la llibertat d’expressió, i hem lluitar perquè els poders públics i la societat garanteixin el final de la LGBTIfòbia aquí i arreu del món.

Perquè la lluita contra la LGTBIfòbia és i ha de continuar sent la lluita de tothom, perquè tothom té dret a ser tractat o tractada en igualtat, per una societat on tothom tingui cabuda amb una vida digna i perquè aquest manifest no quedi només en paraules escrites sense fets combatius, des de CCOO diem un any més:

NO a l’homofòbia, NO a la transfòbia i NO a la bifòbia: per un món lliure, igualitari i ple de drets per a tothom!


CCOO reclama i lluita per tenir més visibilitat i participació d’aquest col·lectiu

11 de maig 2017, 11:38 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 11 de maig 2017, 11:55 ]Des de 1965 que es celebra el Dia Mundial de la Infermeria, i des de la Federació de Sanitat volem recordar la poca visibilitat que té aquest col·lectiu, encara, a dia d’avui.

Es tracta d’uns i unes professionals que vetllen dia i nit els 365 dies de l’any amb tot tipus de pacients, tant a l’atenció primària, com a l’hospitalària, sociosanitària, dependència, salut mental... i és la categoria professional més nombrosa de la Sanitat (no així amb les ràtios infermera/pacients en comparació amb la resta de països europeus).

Malgrat això, pel que fa a les Polítiques Sanitàries, encara no es tenen en compte a l’hora de prendre les decisions. I per suposat, també hi ha poca representació d’infermeres als òrgans de Direcció dels diferents
organismes de salut. 

Encara no hi ha la suficient participació ni la suficient visibilitat, cosa que des de CCOO reivindiquem.
A Catalunya tenim assignatures pendents: augment de ràtios, prescripció infermera, especialitats...

CCOO insistim amb què és necessari fer una aposta ferma per la professió infermera, ja que és un clar índex a tenir en compte pel que fa qualitat del sistema sanitari i en definitiva, a l’estat del benestar d’un paìs


Participeu a les manifestacions convocades!

29 d’abr. 2017, 11:22 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 29 d’abr. 2017, 11:25 ]


FotoAmb el lema 'Ocupació estable, salaris justos, + drets socials' CCOO de Catalunya celebrarà l'1 de Maig d'enguany. 
Les manifestacions previstes són les següents:

Barcelona, 11.30 h, ronda Sant Pere / passeig de Gràcia.
Girona, 12.00 h, plaça de la Independència.
Lleida, 12.00 h, plaça del Treball.
Tarragona, 12.00 h, plaça Imperial Tàrraco.
Tortosa, 12.00 h, plaça del Carrilet.

Feu clic per veure:
-el cartell de l'1 de Maig de 2017
-els actes de la setmana cultural de l'1 de Maig de 2017
-el manifest de CCOO de l'1 de Maig de 2017
-el manifest unitari de l'1 de Maig de 2017
-la notícia 'Roda de premsa conjunta de presentació de les mobilitzacions del Primer de Maig de 2017' (27-4-2017)

CCOO valora positivament l'obertura dels serveis d'hemodinàmia les 24 hores als hospitals de Girona, Lleida i Tarragona

2 de febr. 2015, 4:44 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 2 de febr. 2015, 4:44 ]


Als hospitals Dr. Josep Trueta de Girona, Arnau de Vilanova de Lleida i Joan XXIII de Tarragona


Davant l'anunci de l'obertura dels serveis d'hemodinàmia les 24 hores, al'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, Arnau de Vilanova de Lleida i Joan XXIII de Tarragona, CCOO fem una valoració positiva, tot i que lamentem que hagi hagut de morir recentment un pacient a Tarragona com a conseqüència de la manca de cobertura d'aquest servei.

Volem recordar que a Catalunya ja s'estava produint una discriminació en aquestes tres províncies. Considerem que pel que fa a l'accessibilitat al sistema públic de salut, no podem tenir ciutadans de primera i de segona. També és molt important que tot el territori estigui cobert amb aquests serveis, ja que passades les dues hores d'inici d'un infart sense que el pacient sigui tractat, augmenta considerablement el risc de mort.
 

CCOO fa una protesta contra la privatització de la sanitat catalana i la precarització de les condicions de treball

8 de gen. 2015, 10:16 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Dimecres dia 7 de gener, a les 13 hores, delegats i delegades de CCOO de diferents centres de l’ICS han fet una protesta davant la seu d’aquest organisme, a la cantonada del carrer Balmes amb la Gran Via de les Corts Catalanes.

Amb aquesta acció CCOO vol mostrar la seva oposició a les politiques de privatització del Govern de la Generalitat i a les continues retallades als drets laborals i socials dels treballadors i treballadores de l’ICS i a la discriminació que pateixen respecte a altres empleats públics.

Com a mostra de rebuig a aquestes politiques antisocials, els delegats i delegades de CCOO de l’ICS, en el seu nom i en el dels Reis d’Orient, faran entrega de carbó al conseller de Sanitat Sr. Boi Ruiz.

 

CCOO de l'Hospital Trueta de Girona donen suport als usuaris afectats per l'hepatitis C i lliuren carbó al gerent, contra les retallades i els canvis amb opacitat

8 de gen. 2015, 10:04 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Foto
Els delegats i delegades de CCOO de l’Hospital Trueta de Girona han protagonitzat aquest migdia una acció de protesta contra els canvis que, amb opacitat, s’estan duent a terme en aquest centre hospitalari i en suport amb els usuaris afectats per l’hepatitis C que mantenen una tancada.

Aquest és l’escrit conjunt que avui han fet públic:

CCOO DONa TOT EL NOSTRE SUPORT ALS USUARIS AFECTATS PER L’HEPATITIS C QUE MANTENEN UNA TANCADA AL NOSTRE HOSPITAL DR. JOSEP TRUETA DE GIRONAMOTIUS DE L’ENTREGA DE CARBÓ A LES ESCALES DEL TRUETA AL GERENT, SR. MARTÍNEZ IBÁÑEZ

· Amb el projecte CIMS té la majoria de professionals enfadats i fastiguejats.

· Malgrat ell manifesta que hi ha consens, és fals, tot és imposat. Finalment, després de diversos escrits tindrem una reunió amb ell i amb els diferents representants dels treballadors del Trueta i IAS, el proper dia 9 de gener del 2015.

· Es tracta d’un projecte sense transparència. Ens passa estadístiques la veracitat de les quals NO és comprovable.

· Hi ha un augment d’alt càrrecs dels que desconeixem la feina i el salari que tenen, mentre que hi ha retallades al personal de base. I pel que fa al pressupost, hi ha opacitat total amb traspàs de partides d’un hospital a l’altre.

· Se’ns està obligant a fer uns cursos de formació per implantar el mètode “LEAN”, que segons sembla, serveix en empreses on es treballa en cadena. De fet es va implantar a Toyota. A la Sanitat, no és aplicable: els pacients no són part d’una cadena de muntatge.

· No volem continuar amb llits tancats cosa que provoca una assistència de pitjor qualitat. Forcen altes sota pressió dient que si no marxen, altres pacients més greus no es podran operar o ingressar.

· NO volem un desmantellament dels serveis del nostre hospital, i volem un hospital amb tots els serveis. Tenim espai suficient per fer reformes i mantenir-ho tot.

· NO AL DESMEMBRAMENT DE L’ICS I SÍ A UNA SANITAT 100% PÚBLICA I DE QUALITAT!

1-10 of 102