Qui som?‎ > ‎Accions Sindicals‎ > ‎

CCOO presenta una proposta global per a donar respostes al conjunt de professionals que integren el sistema nacional de salut

19 d’oct. 2022, 6:48 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO
Requalificació professional
EXIGIM L’ACTUALITZACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

El nostre model de classificació professional és el contemplat en l’art. 76 del EBEP, on els cossos i escales es classifiquen segons la titulació exigida per a l’accés al lloc.

No obstant això, aquesta classificació no s’aplica perquè el EBEP contempla també una disposició transitòria 3a que difereix la seva aplicació fins a la generalització de la implantació dels graus universitaris.

15 anys després de l’entrada en vigor del EBEP, els graus universitaris estan totalment implantats, però se segueix sense aplicar el model de classificació de l’art. 76.

LES NOSTRES REIVINDICACIONS ESTAN BASADES EN LA NECESSITAT D’ELIMINAR, DE MANERA IMMEDIATA LA DISPOSICION TRANSITÒRIA I APLICAR LA SEGÜENT ADSCRIPCION DE LES DIFERENTS CATEGORIES PROFESSIONALS

CCOO EXIGEIX L’ACTUALITZACIÓ dDE LA CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL JA

ZELADORS/AS

Ha de ser una prioritat el reconeixement i acreditació de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral i per tant la validesa en l’SNS dels certificats de professionalitat, per a l’accés a determinats llocs de treball, tant per la necessària professionalització del sector, com per una aposta decidida al fet que aquests serveis siguin proveïts des del sector públic.

AUX. ADMINISTRATIUS/AS

Reconversió progressiva de totes les places de Aux. Administratius/as en Administratius/as, ja que no existeixen llocs de treball on es facin tasques auxiliars i l’Art. 34 de l’Estatut Marc permet a aquest col·lectiu la promoció a la categoria d’Administratiu/a, sempre que hagi prestat servei cinc anys en la categoria de Aux. Administratiu/a.

TCAIs i TES

No hagués d’admetre cap demora per part del INCUAL, la reobertura de l’avaluació i reconeixement de les competències i funcions reals que en l’actualitat exerceixen aquests col·lectius, que s’haguessin d’enquadrar en una nova titulació de Tècnics/as Superiors.

TÈCNICS/AS SUPERIORS

La nostra proposta per als TS en Radiodiagnòstic i Medicina Nuclear, TS de Laboratori, TS de Radioteràpia, TS d’Anatomia Patològica, és la reobertura per part del INCUAL de l’avaluació i competències d’aquests col·lectius per a l’establiment d’una nova titulació de grau universitari, indispensable per al reconeixement dels professionals en l’espai europeu.

ADMINISTRATIUS/AS

Integració en grup B, aplicant el Art 34.5 de l’Estatut Marc.

ESPECIALITATS D’INFERMERIA

No podem obviar, en aquest procés de reforma de les qualificacions tot el concernent a la definició dels llocs de treball que han de ser ocupats per les places d’especialitats d’infermeria i a la seva immediata creació i ocupació per infermeres/us especialistes.

1
rECLASSIFICCIÓ COL·LECTIU tcaI
Competències infermeria
5
Desenvolupament professional per zeladors
7
increment retribucions al personal resident
UNA RESPOSTA ESPECÍFICA PER A CADA COL·LECTIU, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES QUALIFICACIONS

No podem oblidar que es necessita revisar i actualitzar el marc de qualificacions del sector sanitari, perquè es correspongui amb els avanços que s’han produït en aquest àmbit i amb les competències reals de molts dels col·lectius importants del sector.

APLICACIÓN DEL ART. 76 DEL EBEP

GRUPSUBGRUPTITULACIÓADSCRIPCIÓ COL·LECTIUS
BBTítol Tècnico/a SuperiorTS en Radiodiagnóstico y M. Nuclear
TS de Radioterapia
TS de Laboratori
TS de Anatomia Patològica
TS Docmentació Sanitària
Higienistes Dentals
Administratius
BC1Títol de batxiller o tècnicTCAIs
Tècnic/a Emergències Sanitàries
Tècnics en farmacia
Personal d’oficis
Governant/a
Aux. Administratiu/va
C2Títol graduat /a ESOZelador/a
Marmitó
Planxador/a

REIVINDIQUEM LA MODIFICACIÓ DE L’ACTUAL CLASSIFICACIÓ DE I’EBEP PER AlS GRUPS A

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ART. 76 DEL EBEP TITULACIÓ

GRUPSUPGRUPTITULACIÓ
AA
A1
A2
Titulado universitario de grado de 360 ECTS
Titulado universitario de grado de 240 ECTS
Titulado universitario de grado menos de 240 ECTS
CATEGORIAPROPOSTA DE QUALIFICACIÓNIVELLOBSERVACIONS
Zelador/aCertificat de professionalitat
Zelador/ sanitària
IIL’INCUAL haurà aprovar els Certificats de Professionalitat i definir com el contingut formatiu pot ser substituït per temps treballat  en la categoria
Marmitó/na
Llenceria
planxadora
Certificat de professionalitat
Hoteleria hospitalària
IIL’INCUAL haurà aprovar els Certificats de Professionalitat i definir com el contingut formatiu pot ser substituït per temps treballat  en la categoria
Personal d’OficisFP Tècnic Mig/ Tècnic superiorII / III
Aux. Administratiu/vaReconversió a Administratiu/va aplicando l’ Art. 34.5 de l’Estatut Marc.
Administratiu/vaIntegració al grup B, aplicant l’ Art. 34.5 de l’Estatut Marc.
TCAI
Tècnic /a emergències Sanitàries
FP Tècnic SuperiorIIIReevaluació de les competències i funcions reals i creació de nova titulació de Técnic/a Superior.
TS en Radiodiagnòstic i medicina Nuclear
Ts de Radioteràpia
Nova creació de Grau Imatge mèdica i radioteràpiaIVReconeixement de les competències professionals i creació de titulació de grau universitari
TS de Laboratori
TS d’Anatomia Patològica
Nova creació de laboratori biomèdicIVReconeixement de les competències professionals i creació de titulació de grau universitari
FisioterapeutaIVDesenvolupament  de competències i possibilitat de definició d’Àrees de Capacitació Específica
Infermer/aIVImplantació y ple desenvolupament de la prescripció d’ infermería i de les especialitats.

3  Competències infermeria  

5 Desenvolupament professional per zeladors

7  increment retribucions al personal resident

Comments