Inici‎ > ‎

Comunicats


Rebutgem qualsevol negociació amb el Departament de Salut al marge de les meses dels convenis

1 de febr. 2023, 8:16 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 1 de febr. 2023, 8:17 ]

Sanitat En Lluita Scaled.jpg

Davant l’anunci de l’acord entre el sindicat Metges de Catalunya i Catsalut, des de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya, manifestem  que, tot i no disposar del mateix, sí que volem fer algunes consideracions al respecte, i així les hem fetes saber al Conseller de Salut:

Des de CCOO manifestem el nostre desacord en la creació de cap taula bilateral al marge de les que ja contempla la negociació col·lectiva, ja que per llei és on es reuneixen els diferents sindicats que hi estem legitimats i on, amb la representativitat que ens donen les urnes, tenim la capacitat legal per a les diferents negociacions.

Cal recordar que, tot i que es puguin haver acordat només temes organitzatius, aquests són totalment transversals, ja que l’organització d’una categoria professional implica una repercussió directa o indirecta en la resta de professionals dels diferents àmbits de salut.

Volem deixar palès a més que la sanitat està composada per moltes categories professionals diferents, i que el sindicat Metges de Catalunya és la 4a força sindical del sector sanitari del nostre país.

Des de CCOO volem, com no pot ser d’una altra manera, millorar les condicions de treball i retributives de les professionals que treballen al sector salut, però sempre vetllant pels del conjunt de totes les categories professionals i dels drets de les persones usuàries.

CCOO analitza el resultat de la Mesa de Diàleg Social de Funció Pública

3 d’oct. 2022, 3:50 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 3 d’oct. 2022, 7:29 ]

L'Àrea Pública de CCOO admet l'oferta salarial presentada en la Taula General de les Administracions Públiques, supeditada al tancament d'un acord que contempli la resta de millores de condicions de treball, assumides pel Govern en el marc del diàleg social

L'àrea pública de CCOO, com a Primer sindicat en l'àmbit de les Administracions Públiques, ha donat el vistiplau a l'oferta de pujada salarial presentada en el dia d'avui en la taula general, alguna cosa que valora perquè, fins i tot sent insuficient, és la primera vegada que es revisa a l'alça la pujada contemplada en els PGE, que serà d'un del 1.5% addicional amb caràcter retroactiu des de l'u de gener, i que es materialitzarà en una sola paga abans de final d'any, al que s'acompanyarà un acord pluriennal amb una pujada del 9’8% acumulat i un conjunt d'avanços en matèries importantíssimes demandades pel sindicat.
Cal recordar que des del tancament de l'Acord del 2018, amb el Govern de Montoro, les pujades salarials del 0.9% del 2021 i 2% del 2022, van ser imposades pel Govern, sense que s'hagués produït cap negociació. 
D'aquí ve que CCOO iniciés un procés de mobilització, el punt d'inflexió de la qual ha estat la concentració enfront del Congrés dels Diputats el passat 14 de Juliol, i que ha donat com a resultat l'obertura de la taula de diàleg social i el pre-acord salarial i de condicions de treball que el Govern ha compromès, que es materialitzarà en un nou Acord 2022/2024.

En matèria salarial

 • L'Acord inclouria els anys 2022, 2023 i 2024, tal com hem reivindicat, i representa un increment acumulat del 9’80% desglossada de la següent manera:
 • El 2022 es tancaria amb un increment salarial del 3’5% afegint, al 2% recollit en els PGE 2022, un 1’5%, que es pagarà amb una sola paga compensatòria abans de cap d'any.
 • En el 2023 seria del 2’5% amb una clàusula salarial del 0’5% si l'increment retributiu del 2022 i el 2023 hagués quedat per sota de l'IPC harmonitzat d'aquests dos anys, més un 0’5% addicional en el cas d'aconseguir un determinat increment del PIB nominal.
 • En el 2024 seria del 2%, afegint un 0,5% més si l'increment retributiu dels tres anys fos inferior a l'IPC acumulat.
La resta de matèries que s'inclouen en la proposta i que afecten el conjunt de AAPP, inclòs el sector públic empresarial, són les següents:

 •  Eliminació de la limitació que impedeix la implantació plena de les 35 hores setmanals.
 •  Plena aplicació de la classificació professional de l'article 76 del TREBEP
 • Aplicació de la classificació professional adaptada a les noves titulacions (grup B).
 • Derogació de les retallades del Reial decret llei 20/2012.
 • Jubilació anticipada.
 • Taxa Reposició.
 • Implementació de les mesures d'igualtat.
 • Negociació sindical de la digitalització i modernització de les administracions públiques.
 • Negociació de l'atracció i retenció del talent en les AAPP.
Respecte a l'Administració General de l'Estat:

 • Posada en marxa efectiva del teletreball.
 • Negociació del contingut de la Llei de Funció Pública AGE.
 • Retribucions i negociació col·lectiva per al personal del Servei Exterior.
 • Revisió del model de centres penitenciaris i RPT.
 • Revisió de les despeses de desplaçament.
Per a vigilar el compliment del possible acord, es crearà una comissió de seguiment.

En aquests moments, CCOO portarà als seus òrgans de direcció la proposta del Govern per a prendre la nostra decisió de signar o no l'acord plantejat. 

En qualsevol cas, aquest seria un primer bloc de matèries que s'implementaran de manera immediata, però sense tancar la negociació de la resta de matèries que venim demandant.


A més dels increments retributius, aquest Acord contempla, entre altres qüestions, el desenvolupament i actualització del EBEP, Estatut Marc i Llei de Funció Pública de la AGE, el canvi normatiu en matèria d'igualtat, la derogació de les retallades imposades en 2012, que contempla, entre altres, la recuperació de drets sindicals, el dret a la negociació col·lectiva, així com el reconeixement dels acords i convenis col·lectius, el 100% de IT sense condicionament, l'eliminació de restriccions per a la implantació de la Jornada de 35 hores per a totes les administracions públiques, així com la plena aplicació de la classificació professional, la negociació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, pel que fa a la modernització i digitalització de les Administracions Públiques, la millora en l'ocupació pública, l'accés, promoció i mobilitat, el desenvolupament en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat del Teletreball, la recuperació de la jubilació anticipada parcial del EBEP, així com la flexibilització de la taxa de reposició per a recuperar ocupació pública. 

Al costat d'aquesta bateria de mesures, es contempla d'una vegada per sempre, el ple reconeixement al sector públic empresarial, el dret a la negociació col·lectiva i l'afectació directa del contingut de l'Acord, així com dos deutes històrics pendents, l'actualització salarial en el servei exterior i la revisió del model de centres penitenciaris.

CCOO, valora aquest pre-acord que s'haurà de tancar en poques setmanes, calendaritzat per al seu desenvolupament, i continuarà treballant per la recuperació de la resta de matèries que encara no s'han pogut aconseguir, com la millora d'havers reguladors de classes passives, la indemnització per residència, o l'aportació als plans de pensions públics, entre altres, que ho farem en la tramitació parlamentària dels PGE 2023, amb els grups parlamentaris.

 #SalarioOConflicto

Manifest de l’11 de Setembre del 2022 de CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya

10 de set. 2022, 3:42 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Manifest de l’11 de Setembre del 2021 de CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya

9 de set. 2021, 4:47 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOOPosicionament de CCOO davant resolucions i notes informatives del CatSalut

5 d’ag. 2021, 1:21 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Recentment, el Departament de Salut s’ha dedicat a emetre resolucions i notes informatives relatives a les funcions i/o competències de determinades categories professionals que treballen en el sector de la salut.

En un primer lloc, atorgant funcions sanitàries al personal administratiu dels centres d’atenció primària i, fa uns dies, atorgant la funció d’administració per via parenteral de vacunes contra  la COVID-19 al personal TCAI.

Som conscients que hi ha una manca generalitzada tant de personal mèdic com de personal d’infermeria, fruit de la mala gestió que el mateix departament ha realitzat amb múltiples retallades des de fa ja més de deu anys, i no poden pretendre solucionar-les en pocs mesos, i menys d’aquesta manera.

CCOO, tot i que apostem per la professionalització de tots els col·lectius que treballen a la sanitat, no podem deixar de banda que cada categoria professional de la branca sanitària té unes competències i unes funcions assignades, que són fruit de la formació reglada per a la qual han estat formades i que ja estan regulades i recollides en els diferents projectes curriculars. 

Dit això, cap departament, ni institució, ni associació professional està habilitada per a la seva modificació.

CCOO presentem demanda al Tribunal Contenciós Administratiu contra una resolució del CATSALUT

3 d’ag. 2021, 2:04 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

La resolució atribueix noves funcions al personal administratiu dels centres d'atenció primària. Desde CCOO considera que vulnera la negociació col·lectiva i extralimita les funcions d'aquest personal

Amb data 25 de maig del 2021, el CATSALUT va emetre la resolució SLT/1611/2021, per la qual s’establia una prova pilot a la regulació de les funcions de suport al personal sanitari que ha de desenvolupar determinat personal administratiu en centres d’atenció primària.    

Es tracta d’una resolució dictada per la Conselleria de Salut, signada per l’anterior consellera, on es dotava de funcions pròpies de categories sanitàries al personal administratiu d’atenció primària. Entre aquestes funcions destaquem la de: “detectar alertes seguint el protocol clínic establert i informar-ne als professionals sanitaris i a les persones ateses” .També enumera els centres on es durà a terme aquesta prova pilot i que, concretament es tractaria de 9 centres de l’ICS i 7 centres de la sanitat concertada.

Des de CCOO considerem que s’ha vulnerat la negociació col·lectiva als dos àmbits i que, a més, es descriuen funcions no pròpies del personal administratiu ja que a aquest personal no se li exigeix cap tipus de formació reglada per a la vinculació contractual i, per descomptat, ni reconeixement professional ni retributiu. 

Cal fer esment també que CCOO ja vam fer la pertinent queixa a la Mesa Sectorial de l’ICS (per als centres afectats) així com vam adreçar una carta a la Conselleria de Salut demanant la retirada de l’esmentada resolució, sense haver obtingut resposta. I és per tot això que presentem aquesta demanda que en sol·licita la nul·litat.

Des de CCOO apostem per la professionalització del personal administratiu, però amb un reconeixement professional i retributiu.

CCOO lamenta la decisió del Parlament de rebutjar la paga extraordinària per COVID-19 al personal de neteja dels centres sanitaris

23 de jul. 2021, 10:20 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 23 de jul. 2021, 10:28 ]

El  Parlament de Catalunya va rebutjar ahir amb els vots contraris d’ERC, Junts i VOX, estendre a la resta de treballadors i treballadores de serveis com els de neteja, la paga extra per COVID-19 que amb motiu de la pandèmia ha rebut el personal sanitari


Un cop més veiem com els treballs que han estat essencials en la pandèmia són invisibles per unes administracions que tenen una visió clientelar i classista del treball. 

La pandèmia de la COVID-19 ha tornat a posar de manifest les contradiccions d’aquesta societat.  El sector de la neteja de les instal·lacions sanitàries, tot i ser una activitat qualificada i essencial per poder garantir el dret efectiu a la salut, no ha tingut el reconeixement ni la paga que sí que han rebut els professionals sanitaris.

CCOO de Construcció i Serveis seguim reivindicant la visualització i el reconeixement social i laboral dels treballs de neteja, com de tants altres que resulten invisibles als ulls de la societat i en especial de l’administració de la Generalitat de Catalunya i que durant tota aquesta pandèmia han estat a primera línia en la lluita contra el coronavirus, fent una feina imprescindible als hospitals, els CAP, les residències i altres centres de treball.

La reivindicació d’equiparació porta en l’agenda sindical des de l’any 2020 i es va constatar amb la vaga de neteja de centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya del 30 d’abril de 2021, amb l’objectiu d’exigir la gratificació pagada al personal sanitari i sociosanitari. Les treballadores i els treballadors de la neteja també han estat a la primera línia davant la COVID-19.

CCOO lamentem profundament la postura d’ERC i Junts, com a partits del govern, la manca de voluntat de diàleg i les reticències a seure per tal d’atendre aquesta qüestió, fets que es materialitzen en la votació d’ahir.

Ja n’hi ha prou de ser treballadores i treballadors invisibles per a l’Administració. Ja n’hi ha prou de classisme institucional. Perquè Som Essencials!

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 23 de juliol de 2021

MANIFEST CONJUNT CCOO i UGT ,CONCENTRACIÓ #AraTocaSanitat, 21 de JUNY DE 2021

18 de juny 2021, 9:39 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Manifest unitari 1 de maig, #ara toca, el país età en deuta amb la gent treballadora

26 d’abr. 2021, 7:04 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


NOTA PREMSA ÀREA PÚBLICA: INCREMENT RETRIBUTIU 2021, RETORN 55% PAGA 2014

21 d’abr. 2021, 9:25 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Nota de premsa d' Àrea Pública de CCOO davant la negativa del Govern en funcions a aplicar l'increment retributiu del 0,9% equivalent a aquest any 2021 així com el compromís signat del retorn del 55% de 
la paga del 2014. També es nega a convocar la Mesa General de Funció Pública.

Cal recordar que l'increment retributiu d'aquest 2021 és d'obligat cumpliment i la consqüència és que amb independència de quan s'aboni ha de ser amb efectes 1 de gener de 2021.


CCOO de Catalunya - Comunicat de Premsa

CCOO denunciem la negativa de Funció Pública a convocar la Mesa General


El Govern en funcions es desentén dels seus treballadors i treballadores


Comunicat de premsa de l’Àrea Pública de CCOO de Catalunya


Les treballadores i els treballadors de la Generalitat seguim dia a dia al peu del canó, al nostre lloc de treball, fent funcionar l’administració i els serveis públics d’aquest país. 

No estem “al ralentí”. No estem “en funcions” fent el mínim indispensable ni ajornem la feina i les nostres obligacions a l’espera que hi hagi Govern.


Ens preguntem, doncs, per què el Govern no fa la feina que li pertoca com direcció d’aquesta empresa anomenada Generalitat de Catalunya en relació a la seva plantilla?

Un govern “en funcions” no pot prendre segons quines decisions polítiques, faltaria més, però segueix tenint responsabilitats i ha d’exercir les seves competències.


Estem treballant amb normalitat, amb aquesta actual “normalitat” que ens resulta especialment complicada. I, per tant, volem actualitzar els nostres salaris i les nostres 

condicions de treball també amb normalitat.


Per això, volem el que ens pertoca. Per això CCOO exigim el que ens pertoca.


Volem l’increment salarial del 2021 i cobrar la paga extra pendent de 2014. 

Volem recuperar la resta de drets arrabassats amb l’excusa de la crisi.

Volem acabar amb l’escandalós índex de precarietat, garantint el dret de les persones a un treball digne i estable.

Volem un acord de teletreball que superi les moltes mancances de l’actual decret


El Govern ha d’exercir les seves responsabilitats sense amagar-se darrere l’excusa que està en funcions. La negociació col·lectiva i les condicions de treball 

no poden estar “en funcions”, han d’estar permanentment activades.


No valen excuses, i menys quan demostren públicament que els agrada més mantenir-se en funcions que governar. Ens ho demostren dia a dia en no tenir cap pressa 

per acordar formar govern però impedint alhora la formació de qualsevol altre govern. Fins quan?


CCOO exigim que es convoqui d’una vegada la Mesa General de negociació per abordar totes aquestes qüestions


Per a més informació:

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 14 d’abril de 2021

CCOO de Catalunya
[email protected]
http://www.ccoo.cat
93 481 29 05


1-10 of 251