Inici‎ > ‎

Comunicats


Triennis del personal en promoció Interna Temporal

12 de maig 2018, 0:24 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Des de CCOO considerem injust que el personal estatutari ICS que treballa en promoció interna temporal NO cobri els triennis de la categoria professional de la que presta els serveis i és per això que: 

Si et trobes en aquesta situació, PASSA PER LA SECCIÓ SINDICAL de CCOO que t’informaran sobre com iniciar el procediment i per reclamar els triennis de la categoria professional que et pertoca 
CCOO JA HEM GUANYAT DIVERSES SENTÈNCIES ¡¡

Acord Area Pública signat a Madrid

14 de març 2018, 5:48 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO
Pagament Paga pendent 2012

17 de febr. 2018, 1:29 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


DOGC amb l'oferta pública Oposicions ICS

29 de des. 2017, 7:24 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

 Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració, pel qual s’aprova per a l’any 2017 l’oferta d’ocupació pública addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l’Institut Català de la Salut i la seva distribució per categories.

CCOO avança en primícia TOTES les dates dels exàmens de l'oferta pública excepcional de totes les categories professionals

23 de des. 2017, 1:36 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Algunes dates poden variar en funció de la comunitat autònoma

FotoLa Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya (i FSS-CCOO) fa públiques en primícia lesprimeres dates d'exàmens oficials de l'oferta pública d'ocupació excepcional per a la sanitat pública. L'acord inclou la convocatòria d'unes 110.000 places per al total de categories professionals a escala de tot l'Estat espanyol. I en el cas de Catalunya, el compromís és de més de 9.000 places i que es veuran incrementades per les 2.400 de l'oferta pública ordinària.

Dates d'exàmens per categories professionals:


- Zelador/a: 10 de març de 2019
- Fisioteràpia: 17 de febrer de 2019
- Llevadores: 3 de febrer de 2019
- Aux. Adm.: 7 d'abril de 2019
- TCAI: 28 d'abril de 2019

I SEGONS COMUNITAT AUTÒNOMA:


- Marmitons de cuina: 23 de setembre o 20 d'octubre 2019
- Tèc. Rx i Tèc. Laboratori: 21 d'octubre o 27 d'octubre 201

- Pediatres A primària: 11 de novembre o 1 de desembre 2019

- Metge/essa de família: 17 de novembre o 25 de novembre 2019

Volem recordar que CCOO dona suport en els seus estudis sobre feina i pressupostos sanitaris, reivindicava als grups parlamentaris (des de juny de 2016 i amb caràcter urgent) una norma amb rang de llei per impulsar una oferta pública d'ocupació excepcional sense increment pressupostari. És una fita sindical, que amb la publicació d'aquestes dates, cada dia està més a prop de ser una realitat.

CCOO avança en primícia les dates dels exàmens de l'Oferta Pública d'Ocupació excepcional

29 de nov. 2017, 11:20 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Després de reivindicar una norma amb rang de Llei per a impulsar una Oferta Pública d'Ocupació
FotoLa Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya (i FSS-CCOO) fa públiques en primícia les primeres dates d'exàmens oficials de l'Oferta Pública d'Ocupació Excepcional per a la Sanitat Pública. L'acord inclou la convocatòria d'unes 110.000 places per al total de categories professionals a nivell de tot l'Estat Espanyol. I en el cas de Catalunya, el compromís és de més de 9.000 places i que es veuran incrementades per les 2.400 de l'Oferta Pública Ordinària.

Dates d'exàmens per categories professionals:
-Zelador/a: 10 de març de 2019
-Fisioteràpia: 17 de febrer de 2019
-Llevadores: 3 de febrer de 2019
-Aux. Adm: 7 d'abril de 2019
-TCAI: 28 d'abril de 2019
-Infermeria: 12 de maig 2019
-Resta de categories: pendent de dates (es faran públiques a mitjans de desembre 2017)

Volem recordar que CCOO, recolzada en els seus estudis sobre feina i pressupostos sanitaris, venia reivindicant als grups parlamentaris (des de juny de 2016 i amb caràcter urgent) una norma amb rang de Llei per tal d'impulsar una Oferta Pública d'Ocupació Excepcional sense increment pressupostari. 

És una fita sindical, que amb la publicació d'aquestes dates, cada dia està més a prop de ser una realitat.
CCOO seguirem lluitant!

veure arxiu 
28/11/2017 

Mesa Sectorial ICS 24 novembre 3ª Sessió

25 de nov. 2017, 4:31 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Punts tractats a la sessió d’avui:

  •  ENAPISC: Selecció de Directors/res d’EAP per part d’elecció de l’equip.
 La nova reforma d’atenció primària ENAPISC (Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària), que es va fer la presentació abans de l’estiu i de la qual, ja es van pronunciar que per al seu desplegament faria falta un gran pressupost addicional, que a dia d’avui no hi és. 
La previsió era que s’iniciés en 2 territoris (en algun centre) com a prova pilot al llarg del 2018. Aquest punt de l’ordre del dia ve, perquè en alguna gerència territorial ja s’ha anunciat que la selecció del Director/a d’EAP es faria seguint l’ENAPISC.
 La Direcció de Persones de l’ICS aclareix que l’actual regulació de selecció ve regulada per la Instrucció 4/2006, que desenvolupa un decret, i també per EBEP i Estatut Marc, i que si l’ENAPISC respecta aquesta normativa, no ha d’haver-hi problemes. 
De fet, ell té encarregat una proposta, que estan realitzant i que presentaran a principis de 2018, previ passar per la Mesa Sectorial. 
En l’actualitat, aproximadament el 25% d’aquests càrrecs directiu, no són personal estatutari fix, cosa que quan han d’avaluar a companys/es per a la borsa de treball, en ser ells també part dels aspirants podria ser motiu de recusació.
 Segons ens expliquen, aquests casos no s’haurien de donar.
 L’ICS assegura que pretenen finalitzar amb els nomenaments en funcions que hi ha avui.
  •  Les aliances estratègiques a l’ICS: 
Per aquest punt ha entrat a la reunió l’actual gerent de l’ICS Dra. Candela Calle, que ha explicat per començar com afectava l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola al dia a dia, bàsicament pel que fa a que temes de l’ICS, en aquests moments estan passat pel Consell de Ministres, en especial, tot allò relacionat amb temes econòmics.
 Explica que a l’inici del seu mandat ja ha dit en reiterades ocasions que l’ICS era i encara és una institució infrafinançada, en relació a d’altres i que actualment ja s’ha anat aplantillant i augmentant el total de professionals que hi prestem serveis, però que no és suficient i que cal recuperar tot allò perdut durant la crisi. 
Respecte a les aliances estratègiques, fa esment especial a Lleida, Terres de l’Ebre i Girona, i recorda que és competència del CATSALUT, però que l’ICS està directament implicat, i que són línies sense retorn, perquè cal avançar. 
CCOO diu que és cert que cal avançar i que les aliances estan cobertes legalment, però que en cap cas, poden vulnerar el II Acord, que és el que han fet amb el de Lleida i de Girona. CCOO també recordem que, en especial, afecta al personal facultatiu que presta serveis en més d’un centre sanitari com a conseqüència de la signatura d’aquest acord, perd el plus econòmic de continuïtat assistència.
 Des del punt de vista de CCOO considerem que vulnera el II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les Condicions de Treball del Personal Estatutari de l’ICS, per la qual cosa presentem les pertinents demandes al Jutjat Contenciós-Administratiu. 
En el cas de la GT de Girona, CCOO ha estat l’únic sindicat que presenta demanda contra l’ICS i la Lleida també ja hem anunciat recurs perquè vulneren drets dels treballadors i treballadores.
 Dra. Calle, diu que arrel de la nostra demanda, ha fet la petició als serveis jurídics de l’ICS de revisar-ho i que seria possible una rectificació mitjançant un annex. 
CCOO estarem a l’espera.

  •  Externalització de la cuina.Personal estatutari afectat: 
A excepció de la Vall d’Hebron, en l’actualitat hi ha un procés de licitació de les cuines. 
On hi ha més personal afectat seria l’Hospital de Bellvitge (segons expliquen, ja es va fer una presentació específica a la Junta de Personal el passat 11/07/2017). 
La nostra preocupació, a banda de que considerem que tota la cuina de tots els hospitals s’hauria d’internalitzar novament com a ICS ja que està més que demostrat que augmentaria la qualitat de la mateixa tal i com CCOO va presentar en una anterior Mesa, és per la situació laboral del conjunt del personal, que molts són interins de llarga durada ja que no s’ha convocat cap oferta pública d’ocupació en més de 20 anys. 
A Bellvitge serien 53 persones afectades, de les quals, 7 són personal estatutari fix, 39 són interins i 7 són de reforç.
 I segons ICS, continuaran com a personal ICS tant els fixos com els interins, i que podem valorar dins les noves ofertes d’ocupació incloure aquestes categories professionals.
 Es farà un grup de treball. 
CCOO recordem que també cal incloure d’altres categories en la mateixa situació i expliquem l’exemple dels logopedes.

  •  Negociació de les 30 hores de permís per indisposició sense necessitat d’IT: 
Es tracta d’un tema recurrent, i que no és possible que per fer la mateixa feina es retribueixi diferent en funció de l’hospital on es realitzi malgrat ser la mateixa empresa ICS.
 En aquest punt, CCOO exposem i recordem un cop més, que va ser una petició reiterada a la Mesa General de Funció Pública i que finalment es va traslladar a l’àmbit de la Mesa Sectorial. 
ICS diu que en no haver dotació pressupostària no es pot fer efectiu aquest permís. 
CCOO insistim en que la previsió pressupostària que van donar de més de 20 milions d’euros no s’ajusta a la realitat perquè ells parteixen de la base com si tothom tingués l’obligatorietat d’exercir aquest permís i com si tothom es cobrís quan falta un dia a treballar.
 I això dista molt de la realitat.
 Exigim una valoració real en funció del que hem aportat.
 Finalment, l’ ICS accedeix a fer una proposta, que també podria passar perquè els primers dies de IT no es descomptés cap retribució de la nòmina. 

*Comentar també que l’Oferta Pública d’Ocupació que s’havia de tractar avui, es posposa al proper dia 30 ja que han convocat a la Direcció de Persones a una reunió a Madrid el proper dilluns dia 27/11/2017.

 La resta de punts es tractaran a la següent sessió que previsiblement serà el 30 de novembre de 2017.

Carrera Professional 2017/2018

25 de nov. 2017, 3:53 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 25 de nov. 2017, 4:34 ]


Ha sortit publicada la Resolució Definitiva de la Carrera professional 2016, Les persones que ho tinguin Atorgat el pagament serà realitzat al mes de gener del 2018
A més s'ha publicat al DOGC la convocatòria per sol·licitar els nivells de carrera professional de tots els grups professionals de l'àrea funcional sanitària i de l'àrea funcional de gestió i serveis de l'Institut Català de la Salut. N1234O2018.

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament. 


Mesa Sectorial ICS 10 novembre 2ª Sessió

11 de nov. 2017, 0:47 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Punts tractats a la sessió d’avui:

  Informació sobre previsió aliança estratègica a Gerència Territorial Lleida i Gerència Territorial Girona:
 En primer lloc va ser signat a la Gerència Territorial de Girona, i ara, s’ha publicat al DOGC aquest mes d’octubre a la Gerència Territorial de Lleida, coincidint amb el moment polític en què es troba Catalunya, cosa que considerem greu i sense passar per les diferents Juntes de Personals pertinents. CCOO considerem que es tracta d’acords massa oberts respecte les condicions de treball, no defineix horaris, jornades... A més, pel que fa al personal facultatiu que presta serveis en més d’un centre sanitària com a conseqüència de la signatura d’aquest acord, perd el plus econòmic de continuïtat assistència. Des del punt de vista de CCOO considerem que vulnera el II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les Condicions de Treball del Personal Estatutari de l’ICS, per la qual cosa presentem les pertinents demandes al Jutjat ContenciósAdministratiu. En el cas de la GT de Girona, CCOO ha estat l’únic sindicat que presenta demanda contra l’ICS i la setmana que ve, també la presentem per l’aliança de la GT de Lleida, perquè considerem que vulneren drets dels treballadors i treballadores.
 Informació sobre previsió de convocatòria de l’Ofert Pública d’Ocupació 2017 i l’Oferta Pública d’Ocupació Especial:
 L’ICS, malgrat la informació donada a la darrera sessió de Mesa Sectorial, avui s’han perfilat més, tant el nombre de places com les categories que seran objecte d’aquestes oposicions. Volem recordar, que algunes (oferta ordinària) ja estan en curs i d’altres s’acumularan a l’oferta extraordinària acordada en Mesa General de Funció Pública signat per CCOO i UGT.

 Consideració de la Grip com a contingència professional: 
Malgrat la insistència de tots els sindicats, les mútues no consideren la grip com a contingència professional. De cares a la percepció econòmica que rep el professional com a conseqüència de l’Acord signat per CCOO i Ugt en el marc de la Mesa General de Funció Pública, d’ampliació de supòsits on es pot cobrar el 100% de les retribucions, la grip hi està contemplada, en ser una malaltia de declaració obligatòria.

 Informació sobre la contractació que es dóna a les Juntes de Personal: 
La queixa ve perquè és insuficient i perquè en algunes Gerències Territorials no es dóna. L’ICS es compromet a analitzar-ho per tal que la informació donada sigui més àmplia.
 Carrera professional personal d’ofici, conductors...: 
Estem parlant de personal interí on es contempla l’excepcionalitat del II Acord, de no convocatòria d’oposicions. En l’actualitat hi ha 362 interins que ja cobren carrera professional. Aquest desembre un cop s’iniciï el període, la nostra recomanació és que tot interí la torni a demanar, ja que CCOO estem guanyant moltes sentències i aviat es crearà jurisprudència perquè tenim casos pendents de resolució pel Tribunal Suprem.
 Jornada personal estatutari i solapament: 
Considerem que el personal assistencial dedica uns minuts diaris a passar el “parte” dels pacients atesos, i això ha de ser considerat com a jornada real efectiva de treball. Ja només per garantir la continuïtat assistencial, sinó també la seguretat clínica. L’ICS, com sempre, diu que no, ja que té un cost econòmic, però ho trasllada a la Direcció de Cures per tal que valorin la proposta. Al menys és el primer cop que s’adquireix un compromís en ferm d’estudiar el tema.
 Homogeneïtzació de les retribucions en els trasplantaments, hemodinàmies, i altres dispositius especials: 
Es tracta d’un tema recurrent, i que no és possible que per fer la mateixa feina es retribueixi diferent en funció de l’hospital on es realitzi malgrat ser la mateixa empresa ICS. Ens comenten que estan treballant el tema amb les diferents Direccions Assistencials dels Hospitals però que és un tema complicat. Es farà una proposta als agents implicats i ens la traslladaran als membres de la Mesa Sectorial.
 Avaluacions 180º a directors i adjunts EAP atenció 1ària i la informació a les Juntes de personal: 
Es tracta d’unes avaluacions obligatòries i contemplades a diferents normatives i que cal realitzar-les cada 4 anys. Considerem que des del moment en què no s’apliquen mesures correctores en el cas d’avaluacions negatives, aquesta eina no serveix per res
 Com s’aplicaran les retribucions amb efectes retroactius al personal afectat i adjudicataris de la P-2010: 
L’ICS manifesta que només reconeixeran d’ofici l’antiguitat, triennis, del febrer del 2013. Pel que fa a la resta de salaris, carrera professional...cada cas és individual i caldrà fer reclamació per part dels professionals afectats.

La resta de punts es tractaran a la següent sessió que previsiblement serà el 24 de novembre de 2017. 

1-10 of 215