Inici‎ > ‎

Comunicats


Ampliació del permís de paternitat a 5 setmanes

7 de jul. 2018, 0:25 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat, aprovada pel Congrés el passat 28 de juny. Aquesta Llei, contempla entre moltes altres disposicions, una modificació de l’Estatut dels Treballadors (ET) i de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) en relació amb la coresponsabilitat en les tasques de cura, establint la durada del permís de paternitat en 5 setmanes ampliables en dos dies més per cada fill o filla en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple.

En el cas dels treballadors per compte aliena, el permís es podrà gaudir des del naixement del bebè (després dels dos dies de permís per part del ET) fins a immediatament després d’haver finalitzat les 16 setmanes del permís de maternitat de la mare. Això suposa per als pares (o l’altre progenitor) que tindran cinc setmanes més els dos dies de permís per naixement que estableix el ET (els convenis col·lectius poden incrementar aquest permís).

Quatre setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i la cinquena setmana es podrà unir a les quatre anteriors o es podrà gaudir, previ acord amb l’empresa, en un moment posterior, però sempre abans que el bebè compleixi els nou mesos. En cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, aquest permís es podrà gaudir abans que es compleixin els nou mesos de la resolució judicial o la decisió administrativa.

El permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o jornada parcial, d’un mínim del 50% previ acord amb l’empresa, i haurà de ser comunicat a l’empresari amb la suficient antelació, abans de l’inici del permís, en els termes que determini la negociació col·lectiva.

La Llei de PGE 2018 també estableix, que el permís de paternitat dels empleats públics podrà gaudir-se en les mateixes condicions que el dels treballadors per compte aliena del sector privat, alguna cosa que fins ara no era possible, doncs el EBEP obligava al seu gaudi immediatament després del part, o de la resolució judicial o administrativa que autoritzarà l’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.

En resum, com a novetat la paternitat s’amplia a 5 setmanes i es permet fraccionar el gaudi de l’última setmana de forma independent a un altre moment dins dels nou mesos següents al naixement o resolució d’adopció o acolliment. En el cas dels treballadors per compte aliena, emparats pel ET, per fraccionar el gaudi de l’última setmana és necessari l’acord entre empresari i treballador. Per als empleats públics, gaudir la 5ª setmana de forma independent, a un altre moment, dins dels 9 mesos següent al naixement o resolució d’adopció o acolliment, és necessari que se li autoritzi per l’Administració en la qual presti serveis d’acord als termes previstos en la seva normativa.

Funcionament Borsa Treball (juny 2018)

6 de jul. 2018, 23:51 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Triennis del personal en promoció Interna Temporal

12 de maig 2018, 0:24 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Des de CCOO considerem injust que el personal estatutari ICS que treballa en promoció interna temporal NO cobri els triennis de la categoria professional de la que presta els serveis i és per això que: 

Si et trobes en aquesta situació, PASSA PER LA SECCIÓ SINDICAL de CCOO que t’informaran sobre com iniciar el procediment i per reclamar els triennis de la categoria professional que et pertoca 
CCOO JA HEM GUANYAT DIVERSES SENTÈNCIES ¡¡

Acord Area Pública signat a Madrid

14 de març 2018, 5:48 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO
Pagament Paga pendent 2012

17 de febr. 2018, 1:29 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


DOGC amb l'oferta pública Oposicions ICS

29 de des. 2017, 7:24 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

 Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració, pel qual s’aprova per a l’any 2017 l’oferta d’ocupació pública addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l’Institut Català de la Salut i la seva distribució per categories.

CCOO avança en primícia TOTES les dates dels exàmens de l'oferta pública excepcional de totes les categories professionals

23 de des. 2017, 1:36 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Algunes dates poden variar en funció de la comunitat autònoma

FotoLa Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya (i FSS-CCOO) fa públiques en primícia lesprimeres dates d'exàmens oficials de l'oferta pública d'ocupació excepcional per a la sanitat pública. L'acord inclou la convocatòria d'unes 110.000 places per al total de categories professionals a escala de tot l'Estat espanyol. I en el cas de Catalunya, el compromís és de més de 9.000 places i que es veuran incrementades per les 2.400 de l'oferta pública ordinària.

Dates d'exàmens per categories professionals:


- Zelador/a: 10 de març de 2019
- Fisioteràpia: 17 de febrer de 2019
- Llevadores: 3 de febrer de 2019
- Aux. Adm.: 7 d'abril de 2019
- TCAI: 28 d'abril de 2019

I SEGONS COMUNITAT AUTÒNOMA:


- Marmitons de cuina: 23 de setembre o 20 d'octubre 2019
- Tèc. Rx i Tèc. Laboratori: 21 d'octubre o 27 d'octubre 201

- Pediatres A primària: 11 de novembre o 1 de desembre 2019

- Metge/essa de família: 17 de novembre o 25 de novembre 2019

Volem recordar que CCOO dona suport en els seus estudis sobre feina i pressupostos sanitaris, reivindicava als grups parlamentaris (des de juny de 2016 i amb caràcter urgent) una norma amb rang de llei per impulsar una oferta pública d'ocupació excepcional sense increment pressupostari. És una fita sindical, que amb la publicació d'aquestes dates, cada dia està més a prop de ser una realitat.

CCOO avança en primícia les dates dels exàmens de l'Oferta Pública d'Ocupació excepcional

29 de nov. 2017, 11:20 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Després de reivindicar una norma amb rang de Llei per a impulsar una Oferta Pública d'Ocupació
FotoLa Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya (i FSS-CCOO) fa públiques en primícia les primeres dates d'exàmens oficials de l'Oferta Pública d'Ocupació Excepcional per a la Sanitat Pública. L'acord inclou la convocatòria d'unes 110.000 places per al total de categories professionals a nivell de tot l'Estat Espanyol. I en el cas de Catalunya, el compromís és de més de 9.000 places i que es veuran incrementades per les 2.400 de l'Oferta Pública Ordinària.

Dates d'exàmens per categories professionals:
-Zelador/a: 10 de març de 2019
-Fisioteràpia: 17 de febrer de 2019
-Llevadores: 3 de febrer de 2019
-Aux. Adm: 7 d'abril de 2019
-TCAI: 28 d'abril de 2019
-Infermeria: 12 de maig 2019
-Resta de categories: pendent de dates (es faran públiques a mitjans de desembre 2017)

Volem recordar que CCOO, recolzada en els seus estudis sobre feina i pressupostos sanitaris, venia reivindicant als grups parlamentaris (des de juny de 2016 i amb caràcter urgent) una norma amb rang de Llei per tal d'impulsar una Oferta Pública d'Ocupació Excepcional sense increment pressupostari. 

És una fita sindical, que amb la publicació d'aquestes dates, cada dia està més a prop de ser una realitat.
CCOO seguirem lluitant!

veure arxiu 
28/11/2017 

1-10 of 218