Inici‎ > ‎

Comunicats


Mesa Sectorial ICS 10 novembre 2ª Sessió

11 de nov. 2017, 0:47 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Punts tractats a la sessió d’avui:

  Informació sobre previsió aliança estratègica a Gerència Territorial Lleida i Gerència Territorial Girona:
 En primer lloc va ser signat a la Gerència Territorial de Girona, i ara, s’ha publicat al DOGC aquest mes d’octubre a la Gerència Territorial de Lleida, coincidint amb el moment polític en què es troba Catalunya, cosa que considerem greu i sense passar per les diferents Juntes de Personals pertinents. CCOO considerem que es tracta d’acords massa oberts respecte les condicions de treball, no defineix horaris, jornades... A més, pel que fa al personal facultatiu que presta serveis en més d’un centre sanitària com a conseqüència de la signatura d’aquest acord, perd el plus econòmic de continuïtat assistència. Des del punt de vista de CCOO considerem que vulnera el II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les Condicions de Treball del Personal Estatutari de l’ICS, per la qual cosa presentem les pertinents demandes al Jutjat ContenciósAdministratiu. En el cas de la GT de Girona, CCOO ha estat l’únic sindicat que presenta demanda contra l’ICS i la setmana que ve, també la presentem per l’aliança de la GT de Lleida, perquè considerem que vulneren drets dels treballadors i treballadores.
 Informació sobre previsió de convocatòria de l’Ofert Pública d’Ocupació 2017 i l’Oferta Pública d’Ocupació Especial:
 L’ICS, malgrat la informació donada a la darrera sessió de Mesa Sectorial, avui s’han perfilat més, tant el nombre de places com les categories que seran objecte d’aquestes oposicions. Volem recordar, que algunes (oferta ordinària) ja estan en curs i d’altres s’acumularan a l’oferta extraordinària acordada en Mesa General de Funció Pública signat per CCOO i UGT.

 Consideració de la Grip com a contingència professional: 
Malgrat la insistència de tots els sindicats, les mútues no consideren la grip com a contingència professional. De cares a la percepció econòmica que rep el professional com a conseqüència de l’Acord signat per CCOO i Ugt en el marc de la Mesa General de Funció Pública, d’ampliació de supòsits on es pot cobrar el 100% de les retribucions, la grip hi està contemplada, en ser una malaltia de declaració obligatòria.

 Informació sobre la contractació que es dóna a les Juntes de Personal: 
La queixa ve perquè és insuficient i perquè en algunes Gerències Territorials no es dóna. L’ICS es compromet a analitzar-ho per tal que la informació donada sigui més àmplia.
 Carrera professional personal d’ofici, conductors...: 
Estem parlant de personal interí on es contempla l’excepcionalitat del II Acord, de no convocatòria d’oposicions. En l’actualitat hi ha 362 interins que ja cobren carrera professional. Aquest desembre un cop s’iniciï el període, la nostra recomanació és que tot interí la torni a demanar, ja que CCOO estem guanyant moltes sentències i aviat es crearà jurisprudència perquè tenim casos pendents de resolució pel Tribunal Suprem.
 Jornada personal estatutari i solapament: 
Considerem que el personal assistencial dedica uns minuts diaris a passar el “parte” dels pacients atesos, i això ha de ser considerat com a jornada real efectiva de treball. Ja només per garantir la continuïtat assistencial, sinó també la seguretat clínica. L’ICS, com sempre, diu que no, ja que té un cost econòmic, però ho trasllada a la Direcció de Cures per tal que valorin la proposta. Al menys és el primer cop que s’adquireix un compromís en ferm d’estudiar el tema.
 Homogeneïtzació de les retribucions en els trasplantaments, hemodinàmies, i altres dispositius especials: 
Es tracta d’un tema recurrent, i que no és possible que per fer la mateixa feina es retribueixi diferent en funció de l’hospital on es realitzi malgrat ser la mateixa empresa ICS. Ens comenten que estan treballant el tema amb les diferents Direccions Assistencials dels Hospitals però que és un tema complicat. Es farà una proposta als agents implicats i ens la traslladaran als membres de la Mesa Sectorial.
 Avaluacions 180º a directors i adjunts EAP atenció 1ària i la informació a les Juntes de personal: 
Es tracta d’unes avaluacions obligatòries i contemplades a diferents normatives i que cal realitzar-les cada 4 anys. Considerem que des del moment en què no s’apliquen mesures correctores en el cas d’avaluacions negatives, aquesta eina no serveix per res
 Com s’aplicaran les retribucions amb efectes retroactius al personal afectat i adjudicataris de la P-2010: 
L’ICS manifesta que només reconeixeran d’ofici l’antiguitat, triennis, del febrer del 2013. Pel que fa a la resta de salaris, carrera professional...cada cas és individual i caldrà fer reclamació per part dels professionals afectats.

La resta de punts es tractaran a la següent sessió que previsiblement serà el 24 de novembre de 2017. 

Mesa Sectorial Sessió ordinària de 23 d’octubre de 2017 (1ª Part)

25 d’oct. 2017, 10:31 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Punts tractats a la sessió d’avui:
 •  Document activitats de les TCAI a l’atenció primària publicat a la intranet de l’ICS:
L’ICS porta com a convidada a la sessió d’avui per tal de tractar aquest punt a l’Adjunta a la Direcció de Cures d’Atenció Primària, la Sra. Anna Rios.
CCOO hem dit que es tracta d’un document on es plasmen les funcions de les TCAI a l’Atenció Primària, però que es tracta d’un conjunt copiat del que es fa a l’Atenció Hospitalària + algunes funcions pròpies de presons i primària. Però que si tenim en compte que a l’Atenció Primària, a més, han d’estar a les consultes d’odontologia, és pràcticament impossible de realitzar totes les tasques contemplades.
També ens queixem tots els sindicats que es publiqui un document sense passar per la Mesa Sectorial i que per tant, exigim que es retiri.
CCOO també demanem totes les actes del grup de treball ja que el document, en definitiva no s’ajusta a la realitat, i que ens consta que només s’ha fet 1 única reunió i per tant, no podríem estar parlant de grup de treball.
Finalment , l’ICS diu que va elaborar el document per donar més importància a la feina d’aquest col·lectiu, però que ens donarà uns 15 dies per aportar esmenes i es revisarà el document. A aquest efecte, cada sindicat aporta 2 persones per tal d’assistir a les reunions pertinents d’aquest tema.
 •  Proposta d’Acord pel qual s’estebleixen els creiteris sobre el personal estatutari adscrits a les Unitats d’Atenció al Ciutadà(UAC) a l’Atenció Primària de l’ICS:
L’Acord, després de diverses reunions i documents, ha estat signat per CCOO, SATSE, i Metges de Catalunya. Us ho passem íntegrament el document original escanejat.
 •  Informació sobre previsió de convocatòria de l’Ofert Pública d’Ocupació 2017 i l’Oferta Pública d’Ocupació Especial:


Quan parlem de l’Oferta Pública ordinària, estem parlant de les 2400 places ja publicades al DOGC.

Quan parlem d’Oferta Pública extraordinària, estem parlant de la nova oferta que emana dels Pressupostos Generals de l’Estat i que són fruït de l’Acord Signat per CCOO i Ugt.

Per tant, l’ICS ha escoltat a CCOO i evitant que es facin 2 convocatòries i pagar 2 taxes, decideix acumular de la majoria de categories professionals, tant l’oferta pública d’ocupació (ja aprovada) com la nova oferta pública especial fruit de l’Acord de Mesa General signat exclusivament per CCOO i Ugt.
La previsió per aquest 2017 és que s’ofertin 10.400 places aproximadament.
Les que ja estaven aprovades, es convertiran en una oferta de:
facultatius especialistes (ja en curs), farmacèutics i farmacòlegs, tècnics en PRL i previsiblement el 100% dels tècnics superiors en Anatomia Patològica i Citologia (pendent d’acordar la següent sessió de Mesa Sectorial).
La resta, aproximadament 8000, es publicaran abans de 31.12.2017, però s’iniciaran al següent any. I seran la resta de categories professionals.
La resta de punts es tractaran a la següent sessió que previsiblement serà el 3 de novembre 

CCOO demana reconèixer l'encavalcament de jornada dels equips d'infermeria com a jornada efectiva

26 de set. 2017, 5:01 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Continuïtat assistencial per informar de l'evolució dels pacients

Imatge relacionadaCCOO ha defensat i defensarà que als equips d’infermeria se’ls ha de reconèixer l'encavalcament de jornada com a temps indispensable de més que utilitzen els professionals en el canvi de torn per informar el company o companya sobre els pacients que tenen al seu càrrec. Aquest temps ha de ser considerat com a jornada efectiva de treball a tots els efectes.
S’ha de reconèixer perquè suposa un excés diari de la seva jornada ordinària de treball, que cal fer per assegurar una bona qualitat en la continuïtat assistencial dels usuaris i usuàries.

CCOO entén que un equip d’infermeria són les diplomades sanitàries (DS) i les tècniques en cures d’auxiliars d’infermeria (TCAI) i que són les que estan presents en la recepció i/o transmissió de l'informe d’infermeria.

No compartim l’opinió que només es pot reconèixer a les infermeres, ja que la informació afecta tot l’equip assistencial que està en contacte directe amb al pacient. Les TCAI han de participar activament i de forma documentada en aquesta informació per donar una assistència integral.

L'encavalcament de jornada representa una tasca molt important i és el feed-back necessari entre els professionals que acaben el seu torn i els que en comencen un de nou, i té una incidència rellevant en les funcions del personal d’infermeria.

Per tot això, la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya reclamarà que als equips d’infermeria se’ls reconegui com a temps efectiu de treball l'encavalcament i sigui reconegut en els diferents convenis col·lectius que regulen les condicions de treball dels sanitaris, tant en l’àmbit públic com en el privat, així com a l’Institut Català de la Salut (ICS).

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 26 de setembre de 2017

Carrera Professional 2016 Resolució Provisional

4 de set. 2017, 13:16 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Avui 4 de setembre s'ha publicat la resolució provisional.de la campanya N1234O2017 de la Carrera Professional 2016

Les Al.legacions les podreu fer a partir de demà 5 de setembre i disposareu de 20 dies hàbils

Les adreces de l'aplicació SGRH (Sistema de Gestió de Recursos Humans) on podeu consultar el resultat de la vostra sol·licitud són les següents:


Intranet: http://www.portalics.rrhh/SGRH
Internet: http://wsa.ics.gencat.net/sgrh


Convocatòria Primària DUI-2010 Acte d'elecció

4 de set. 2017, 13:04 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Avui s’ha publicat la diligència del tribunal qualificador de la convocatòria amb núm. de registre Primària-DUI-2010, mitjançant la qual es dóna publicitat del dia, del lloc i dels horaris de realització de l’acte d’elecció de destinació de la convocatòria esmentada.
Com podreu veure, l'acte d'elecció serà el proper 17 de setembre.
Consulteu el document adjunt.

Mesa Sectorial 2ª Sessió

26 de jul. 2017, 9:17 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 2 de set. 2017, 3:43 ]

A la sessió d’avui s’han tractat els següents punts:

 •   Adaptació dels nomenaments del personal fix afectat per la reordenació del SDPI CAP Numància a CAP Manso: 
CCOO demana que els nomenaments siguin un canvi d´adscripció de la plaça del centre de treball, és a dir, de CAP Numància a CAP Manso, i que no es facin de SAP, donat que el personal en la seva gran majoria són personal antic. 
ICS contesta que des de la publicació dels Estatuts ICS sols poden fer nomenaments de SAP. 
 • Calendari del Concurs de Trasllats: 
CCOO demana que abans de fer el concurs lliure que s’està preparant s’ha de fer un concurs de trasllats per donar opció al personal de plantilla a optar a totes les possibles vacants. A més, el Pacte signat diu que es farà cada dos anys i ara ja tocaria fer-lo. 
ICS contesta que des dels últims trasllats no hi ha hagut incorporacions noves pel que previsiblement hi hauria poca inscripció en aquest, donat que les persones interessades ja han participat en l’anterior. A més, fer el concurs de trasllats endarreriria el concurs torn lliure. 
CCOO explica que poden donar-se situacions personals, que hi ha gent que ho demana i que els Pactes estan per respectar-se. 
ICS planteja que una tercera alternativa seria un procés de trasllats permanent, que hi ha base legal. Com que a partir d’ara es preveuen convocatòries anuals sembla lògic. 
Manifestem l’acord amb el concurs de trasllats obert i permanent sempre que sigui reglamentari. Respecte del traspàs de personal d’hospitalària a primària sols cal una adaptació del mateix. 
ICS manifesta que el tema dels interins de més de 3 anys i anteriors a l’any 2005 està en els pressupostos. ICS manifesta que aquesta tercera via està en estudi i que no tenen que esperar a Madrid per fer-ho, només cal arribar a un acord i després de revisar si és viable amb la legislació vigent (Estatuto Marco y EBEP). Es tractaria d’adaptar el sistema d’ara, però permanent. 
 • IDI i ICO passen a dependre de CATSALUT: 
Preguntem si aquesta nova situació pot afectar el personal nostre de l’ICS, que està treballant en aquestes empreses. 
ICS contesta que aquest canvi no tindrà cap afectació vers el nostre personal. S’han modificat els estatuts.
 • DPO: grup de treball i DPO 2017: 
Torna a sortir el tema que hi ha centres on la formació segueix comptant com a objectiu individual, i ja va quedar clar que això no podia ser. I directius demanen que aquesta formació es faci fora del seu horari laboral.També es manifesta els problemes amb certs objectius grupals. 
ICS es mostra d’acord en que el II Acord diu que el repartiment d’objectius ha de ser equilibrat entre individuals i grupals. Ells van plantejar fer 2 sessions del grup de treball d’objectius: la primera per recollir suggeriments i queixes i la segona per donar resposta. Però la situació ha resultat molt més complexa del que es pensaven. Estan buscant el compromís de les Gerències de l’ICS al respecte perquè no volen arribar a conclusions que després no es puguin aplicar. Canviar la dinàmica actual és molt complicat però volen fer una proposta assumida per les Gerències que signifiqui fer DPO el primer trimestre de l’any. 
ICS pensa tancar per l’any que ve un compromís amb les Gerències territorials.
 CCOO diu que els objectius tenen que ser sempre assolibles dins la jornada laboral i no fora. Que els objectius s’entreguen tard al personal i així sols hi ha uns mesos per assolir-los i sol·licitem un acord de que el 50% estàn assolits degut a que s´està incomplint la norma. 
 •  Informació sobre contractació que es dóna a les Juntes de Personal 
CCOO demanem que en la informació de la contractació es reflecteixi la puntual amb què es fan les interinitats. Donen informació insuficient. 
ICS manifesta que a cada territori s’ha de donar com a mínim la informació que facilita el Centre Corporatiu. 
 • No afectació del barem de la convocatòria P-2015 a la borsa de treball: 
ICS manifesta que aplica el que diu el II Acord i que no veu motiu per canviar; els mèrits a valorar han de ser els mateixos per personal fixe o temporal. 
 • Modificacions de les condicions de treball contingudes en els plans de funcionals a centres de Metropolitana Nord: 
Es manifesta que els plans funcionals s’estan fent sense consens amb la plantilla i s’estan imposant al personal. Pregunta si és el mateix pla funcional que reglament de règim intern.
ICS manifesta que els plans funcionals són un dels requisits per l’acreditació dels centres. 
La norma que regula els RRI està en vigor i són aquests els que estableixen els horaris del personal. 
El RRI i el pla funcional ha de conviure i ser compatibles. El pla funcional és millor que sigui consensuat però no és obligatori que sigui així. El pla funcional no pot substituir el RRI i no pot servir per modificar horaris, sols ha de reflectir els que ja estan regulats al RRI. Manifestem que aquests plans funcionals s’han fet servir per canviar horaris i torns. Pregunta si hi ha registre de RRI. 
ICS contesta que no. 
CCOO manifesta que amb aquesta excusa s’estan modificant horaris i que això perjudica molt a la plantilla. 
ICS diu que els plans funcionals serveixen per l’acreditació dels centres però no per modificar les condicions de treball. L’ horari lliscant està previst en l’ordre que regula el RRI. 
 • Calendari per l’estudi de càrregues de treball del personal previst al PORH
CCOO demana que es faci un calendari per avaluar les càrregues de treball tal i com contempla l’article 2.3 del PORH. 
ICS proposa avaluar les càrregues de treball dels diferents col·lectius amb el següent cronograma: 
• 2107 metges/ses d’AP. 
• 1r semestre 2018 metges/ses d’hospital i infermeria d’AP 
• 2n semestre 2108 infermeres d’hospital i auxiliars d’infermeria 
• 2109 personal GIS 
• 2020 resta de categories. 
CCOO pregunta quin mètode s´utilitzarà. ICS ho estudiarà. 
 • Torn obert de paraules: 
MC pregunta si la convocatòria de metges especialistes d’hospital està enviada al DOGC i la data prevista de publicació. 
ICS manifesta que està a punt per ser enviada i que es publicarà cap al 7 d’agost, el que farà que el termini d’inscripcions acabi a primers de setembre. 
CCOO pregunta per la convocatòria dels ginecòlegs d’ ASSIR.
 ICS manifesta que es faran en un sol procés la oferta normal i la OPE especial. 
UGT demana resposta a 3 qüestions pendents de meses anteriors: publicitat per accedir a col·laborador d’examen, personal d’ hospitalització a domicili Vall d’Hebron i Casernes i permisos. 
ICS contesta que el personal per seguir els exàmens sempre ha estat el personal de RRHH escollit per la Direcció i continuarà sent així. Sobre la segona pregunta ja es va contestar i la contesta consta en acta. Sobre la tercera qüestió el que la mesa va aprovar sobre permisos es va enviar a Funció Pública que va emetre un informe al que l’ICS ja va contestar. Esperen resposta i el que ens diguin es portarà a la Mesa. 
SATSE pregunta si hi ha ordre per tancar a primària a les 20 hores i si hi haurà elecció directa dels directors d’ABS o la possibilitat de fer un any sabàtic per recerca. 
ICS diu que el tancament està pendent de concreció, igual que els altres temes. 

ICS informa que a la nòmina de juliol s’abonarà l’1% d’increment al personal amb efecte retroactiu a gener.
 En el càlcul dels endarreriments poden haver alguns problemes puntuals que es regularitzaran a la nòmina d’agost. 

25 de juliol de 2017

Mesa Sectorial 1ª Sessió

22 de jul. 2017, 1:27 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 22 de jul. 2017, 1:45 ]

Sessió ordinària de 21 de juliol de 2017 

A la sessió s’han tractat els següents punts: 

 Intervenció de la Dra. Candela Calle, Gerenta de l’ICS, per rendir comptes del que s’ha fet fins ara:
 En primer lloc explica que és la primera vegada en 5 anys que s’ha augmentat el pressupost de l’ICS, i s’ha atès principalment en Atenció Primària i Inversions.
 Comenta que és conscient que s’ha d’avançar en aconseguir tot allò que vam perdre, però fa un balanç positiu en aspectes concrets com:

 1. Pla contra la precarietat laboral: jornada complerta i aplantillament de 1500 professionals en 2016 i 906 el que portem de 2017.
 2. Index de deprivació d’AP: 160 professionals fins ara i es preveu uns 400 més durant la resta de l’any. I per primera vegada s’augmenta el variable en l’AP 
3. Infraestructures: augmenta recursos en inversions i incidir en la obsolència dels equipaments destinant 300 M euros.

CCOO intervenim agraint la seva presència i la feina feta però recordem que hi ha molts temes a recuperar, recuperar les condicions laborals d’abans de les retallades, incidir en la formació com un dret de les treballadores, treballar mesurant la càrrega assistencial ha de ser prioritari donada l’edat mitjana dels professionals en conjunt i finalment, hem demanat a la gerència, que doni suport en la Mesa General de la Funció Pública a les peticions formals que es fan des del nostre sindicat. Hem de sentirnos iguals als altres funcionaris de la Generalitat en drets, i així hem incidit en poder gaudir de les 30 hores d’absència per malaltia, sense necessitat d’IT.

 Homogeneïtzació de retribucions per extracció i transplantament d’òrgans i de criteris d’accés de professionals per realitzar aquesta activitat assistencial: 
Des de l’ICS expliquen que ja es va intentar consensuar criteris dels equips de trasplantament i no ho van aconseguir. Es comprometen a tornar-lo a intentar amb la Direcció Assistencial d’Hospitals. Si acaben tenint consens en els equips es podrà negociar en Mesa els criteris de selecció dels professionals per aquesta tasca. CCOO volem que els criteris d’accés als equips siguin públics i que tothom, que professionalment compleixi els requisits, pugui accedir-hi. Per altra banda trobem un fet molt greu que no hagi un criteri homogeni per formar els equips i que cada centre tingui els seus propis, així com la variabilitat de les retribucions.
 Actualització dels diferents documents d’Hospitals de l’ICS relatius al grau de dificultat pels quals s’assoleix el complement específic: 
El problema està que s’han d’actualitzar els complements en aquells professionals que per readaptacions de plantes o per canvis organitzatius del servei han passat a altra unitat però el complement no està adequat a la tasca assistencial que realitzen. Aquest problema diu ICS que ho solucionaran d’immediat i que és totalment irregular. Per altra banda hi ha el tema que queda obert a treballar que seria avaluar els llocs de treball dels hospitals per adaptar els complements a mida de la complexitat que existeix actualment, totalment diferent del Acord de Govern de 1998 que és quan es van assignar els complements específics. Des de CCOO plantegem que és necessària aquesta nova avaluació per tal d’adequar els nivells de complements i que la metodologia i complexitat en el camp de la infermeria ha evolucionat molt en 20 anys. Es comprometen a ficar en marxa la revisió per quan hagi pressupost ficar-ho en marxa.
 Proposta de pagament per absència de Facultatius especialistes en medicina de família i comunitària i de pediatria a l’Atenció Primària
L’ICS té dificultats per trobar metges/ses de família i pediatres per treballar en places estructurals que queden descobertes per jubilacions i/ o altra conseqüència. 4 Els professionals habituals , voluntàriament, podran optar a treballar un augment de jornada amb un augment , respectivament, de “cupo” de pacients. Aquest augment de pacients es fa sobre la freqüentació esperada i no per població assignada, amb unes taules per calcular les retribucions per aquella tasca. CCOO pregunta si saben l’impacta d’aquesta mesura en quant a professionals necessaris. No tenen previsió de moment. També la preocupació que l’organització de l’equip assistencial hagi de canviar amb reordenació de torns pels altres professionals, infermeria i GIS. Comenten que aquest supòsit no es contempla. La direcció comenta que ja han aprovat al Consell d’Administració de l’ICS i ara informen als agents sindicals i que és una mesura excepcional i amb una durada determinada.
 Exempció dels requisits de nacionalitat en especialitats deficitàries de facultatius especialistes:
La direcció explica que volen fer un Acord de Govern per poder fer interins estatutaris a facultatius extracomunitaris que fins ara estan en contractes mercantils o laborals. Demanen si estem d’acord en incloure també en el PORRHH 2016- 2017. Tots els sindicats ens sumem. Comenta la direcció que aquest problema generalitzat a tot l’Estat i que els residents que es formen al nostre territori, moltes vegades no es queden a treballar a l’ICS. Altres mesures que contempla el PORRHH es perllongar la jubilació en aquells professionals especialistes que compleixin els requisits. Les gerències on falten més especialistes só: La metropolitana sud i Lleida. 

Informació sobre convocatóries P-2010, P-2015, PI-2016 i calendari de convocatòries de l’oferta pública 2017: 

 Oferta pública prevista en la Llei de Pressupostos de l’Estat 2017: 
La direcció explica que de moment no farà cap convocatòria de les restants a les 2400 a part de les tres categories que s’expliquen al punt anterior, per varis motius: 
1. Per no solapar més processos de selecció.
2. Esperar a la Mesa de Funció Pública 
3. La Llei de pressupostos de l’Estat 2017 contempla que sigui la Mesa General la que coordini els processos selectius de manera centralitzada i de moment els convocaran a Madrid per explicar aquest punt que vol dir concretament. 

 S’emplaça a continuar els punts pendents de l’ordre del dia al 25 de juliol de 2017. Ampliació supòsits d'IT on es cobrarà el 100%

24 de juny 2017, 3:02 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOOSignats Dos Acords Referents al retorn de la paga extra del 2013 i la reducció de la Temporalitat al 8%

16 de juny 2017, 14:33 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 24 de juny 2017, 3:28 ]

CCOO destaca la seva satisfacció per la signatura de dos acords a la Mesa General de Negociació del Personal de la Generalitat

 Comunicat de l’Àrea Pública de CCOO de Catalunya


Per l’Acord de reducció de la temporalitat, estabilització de l'ocupació i consolidació de llocs de treball. 
Es tracta del primer gran acord en molts anys per la reducció de la temporalitat i per l'estabilització i consolidació de les plantilles. Aquest acord ha de permetre, en un termini de 3 anys, reduir la taxa de temporalitat en l'ocupació a l'Administració de la Generalitat fins al 8%. Actualment estem en taxes superior al 30%.

Per l’Acord (parcial) de recuperació de drets i condicions de treball: en primer lloc, incorporació de nous supòsits d'incapacitat temporal amb la percepció del 100% de les retribucions. 
D'altra banda, retorn d'un mínim del 10% de la paga de 2013 durant l'any 2018. 
Significa reconeixement del deute i iniciar el retorn del total que ens deuen de les pagues extres dels anys 2013 i 2014 el proper any 2018, quan sempre ens havien manifestat que no seria abans de 2019 (per motius pressupostaris).

Aquest acord de recuperació de drets és parcial i concreta que abans del 30 de setembre d'aquest any reprendrem la negociació de la calendarització del retorn de la quantitat total que ens deuen de les pagues extres i de la resta de condicions laborals que ens van ser retallades durant els anys forts de la crisis.


CCOO manifestem la nostra satisfacció pels acords i per haver desencallat la negociació que estava aturada en perjudici dels treballadors i les treballadores de la Generalitat. És un primer pas. 
 Seguirem pressionant i negociant per la recuperació de tot el que ens deuen i per la millora de les nostres condicions de treball. Aquests acords ens animen a seguir avançant en aquesta tasca.

1-10 of 206