Inici‎ > ‎Comunicats‎ > ‎

Mesa d'Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya

6 de jul. 2013, 12:53 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 6 de jul. 2013, 12:53 ]

Retallar una paga és més una opció d'un Govern de dretes que protegeix els privilegiats que no una necessitat per l'economia catalana 

A la Mesa General no hi ha hagut cap possibilitat de negociació davant la negativa de la representació del Govern de facilitar la informació que hem demanat i per que s’han mostrat inflexibles en les mesures que volen prendre i no han acceptat les nostre propostes per fer possible que els treballadors i treballadores de la Generalitat cobrem de forma integra les retribucions de l’any 20013.
Malgrat això, fem propostes a partir de les nostres dades. D’aquestes dades es demostra que es possible cobrar la paga sense comprometre la suficiència ni el bon funcionament dels Serveis Públics i Socials ni, tampoc, l’estabilitat 
pressupostària.
La paga que ens volen retallar representa no arriba als 400 milions d’Euros a l’any 2013. 
La recuperació de l’impost de successions que vol fer el govern l’estimen en 150 milions de recaptació ,se recuperen el vigent a abans de l’any 2010 significaria recaptar 500 milions. Estem parlant de 350 milions que recaurien en molts pocs contribuents i que reben herències elevades. Només hem pogut accedir a conèixer a què es destina la meitat de la partida destina a lloguers. El preu està molt per sobre de mercat . Pagant a preu de mercat significaria un estalvi d’uns 172 milions.
Suprimir les jornades especials a partir de cap de serveis en amunt podria significarmilions. La reducció de càrrecs de confiança i assessors, només en un 25%, suposaria uns 10 milions. La reducció, a la meitat, de les despeses per incentius al rendiment i tasques extraordinàries comportaria uns 35 milions. La previsió d’ingressos que sembla estima el govern per la imposició sobre dipòsits bancaris es d’uns 500 milions. No tenim noticia de que el govern estigui fent cap renegociació del deute amb entitats bancàries i empreses creditores per reduir interessos i allargar terminis de retorn. Estimem ( en termes de 2012) que cada punt de reducció del tipus d’interès que paga el govern de mitja (5’18%) pot significar un estalvi d’uns 330 milions. La capacitat de despesa del govern es pot incrementar en uns 200 milions per cada dècima d’increment del sostre de dèficit a partir del 0’7%. Només amb la suma del que renuncien a ingressar per successions, el que es pot estalviar per lloguers ,la reducció de càrrecs de confiança i la racionalització de les despeses per incentius i tasques extraordinàries representa uns 480 milions.Si el govern no pren aquestesmesures i no té en compte la variació del sostre de dèficit, retallar-nos una paga és una opció política i no una necessitat econòmica.
A mes de la retallada econòmica als treballadors i les treballadores de la Sanitat se’ls vol fer un còmput anual de la jornada molt per sobre de la que tenen a l’actualitat amb l’objectiu es desregularitzar la jornada i deixar de contractar personal per determinats horaris i serveis. La jornada màxima en còmput anual per a l’ICS no pot ser superior a 1599 hores.
El Govern de la Generalitat és dels pocs que retalla i és el que mes retalla. Només altres tres comunitats autònomes retallen (Andalusia, País Valencia i Murcia) i totes ho fan en menor proporció.

Propostes de CCOO

MESURES DE CONCILIACIÓ 
La conciliació de la vida laboral familiar i personal és un dret de ciutadania i una necessitat social.
Equiparar els drets entre els diferents col·lectius en funció de les diferents realitats de sectors i professions, mantenint els drets específics actuals. Racionalitzar la utilització d’aquests drets.
La funció de la MGFP és negociar els drets comuns mínims per a tots els col·lectius i traslladar a les meses sectorials de conveni, la negociació dels propis i específics de cada sector.

Les propostes de mínims comuns són:

  • Recuperació dels dies anuals retribuïts d’assumptes personals, suprimits per la Llei 5/2012 i el Real Decreto 20/2012.
  • Per motius de salut sense que requereixi IT, sens perjudici de mantenir la regulació actual que millora aquests mínims en els diferents sectors, els treballadors i treballadores disposaran fins a 45 hores l’any , que podran utilitzar-se de forma consecutiva de fins 3 dies. 
  • Els dies no retribuïts de llicència per assumptes personals podran utilitzar-se sense agrupament mínim.
  • El temps necessari per visites mèdiques.El temps necessari per proves diagnòstiques pròpies o de familiar de primer grau.
  • Per cirurgia major ambulatòria pròpia o d’un familiar de primer grau.Aplicació de l’article 49.E de l’EBEP, ampliat als casos de malaltia greu d’un familiar de primer grau.
  • Aplicació de l’article 48.J de la Llei de Conciliació de la vida familiar i laboral.
  • Flexibilitzar fins a 30 dies el termini per a la utilització de permisos per naixements, adopcions , hospitalització (encara que ja s’hagi donat l’alta hospitalària), etc.
  • Utilització de fins a 7 dies de les vacances fora del torn habitual.
  • Compliment del Real Decreto de Riesgos Biológicos 664/1997
La resta de mesures s’han de plantejar a cada mesa sectorial, en aquest sentit demanen la reunió urgent de les meses sectorials per negociar els temes específics de conciliació.
Això ja serien exemples per a les meses sectorials.
Pel que fa al Personal Tècnic i Administratiu 
Possibilitat d’acumular les hores de les tardes de vigília en una borsa d’hores pel gaudiment en un altre moment.
La flexibilitat diària de 2 hores i 30 minuts podran ser recuperades en còmput 
setmanal.
Mesa de l’ICS
Comptabilitzar com a jornada efectiva el temps destinat a intercanviar informació en els canvis de torn.
Mesa d’Ensenyament 
Conveni del personal Laboral

Cliqueu aquí per veure el document