Inici‎ > ‎Comunicats‎ > ‎

Mesa d'empleats públics de la Generalitat de Catalunya Proposta

7 de juny 2013, 8:32 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO
Ahir dia 6 es va reunir la Mesa General, on es negocia per a tot el personal de la Generalitat, nosaltres inclosos.

Ens van informar el que ja s'havia esbombat a la premsa, que no treurien la paga extraordinària als empleats públics que cobren menys del doble del salari mínim interprofessional (la qual cosa té una molt minça incidència). Els sindicats hem demanat que no es tregui la paga a ningú.

Per suavitzar la clatallada han posat sobre la Mesa una proposta de mesures de conciliació, la qual trobareu a sota d'aquestes lletres (els punts 2,5,6,7 no ens afecten)

El proper dia 11, dimarts, hi ha una nova reunió per discutir el document lliurat ( ja que la qüestió de treure la paga ens cau per imperatiu legal, i no estan disposats a discutir res). 


PROPOSTA DE NEGOCIACIÓ DE MESURES DE FLEXIBILITAT HORÀRIA I DE CONCILIACIO DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR QUE ES PRESENTEN 
A LA MEPAG DEL DIA 6 DE JUNY DE 2013

1.     Establir 30 hores l’any, d’absències per motius de salut sense descompte en nòmina i possibilitar agafar un nombre d’hores tal que impliqui el gaudi de dos dies consecutius. Aquesta mesura s’aplica a tots els empleats públics de l’àmbit de la Mesa.


2.     Compensació horària de les tardes anteriors a les dues festes locals i a la diada de Reis. Aquesta compensació comportaria la incorporació de les 7 hores resultants en una borsa d’hores anuals que es gaudirien com si es tractés d’assumptes personals. Aquesta proposta s’aplicaria al personal funcionari i interí d’administració i tècnic i al personal laboral que fa horari de funcionari


3.     Ampliació dels 3 dies de vacances actuals que es puguin gaudir de manera independent i aïllada al llarg de l’any. Aquesta proposta s’aplicaria al personal funcionari i interí d’administració i tècnic, a tot el personal laboral i al personal estatutari.


4.     Supressió de la durada mínima de 10 dies per al gaudiment de la llicència per assumptes propis sense retribució. Aquesta mesura afectaria al personal funcionari d’administració i tècnic, al personal docent i al personal estatutari. El personal laboral no està afectat perquè actualment ja no té aquesta durada mínima.


5.     Establir que les 2 hores i 30 minuts d’horari flexible diari pugui ser objecte de recuperació en còmput setmanal. Aquesta mesura s’aplicaria al personal funcionari i interí d’administració i tècnic, amb horari normal, i al personal laboral que fa horari de funcionari.

6.     Ampliar els supòsits de flexibilitat horària diària d’entrada al matí en horari de permanència obligada, que ara es cenyeix al personal que té fills menors de 12 anys, per motius de conciliació de la vida laboral i familiar.

7.     Establir un nombre determinat d’hores anyals de permís recuperable per assumptes personals sense justificació supeditades a les necessitats del servei. Aquestes hores s’haurien de gaudir com els assumptes personals. Aquesta mesura afectaria al personal funcionari d’administració i tècnic i al personal laboral


8.     Incrementar a 20 dies el termini durant el qual es pot gaudir dels dies de permís per naixement, adopció o acolliment permanent o preadoptiu d’un menor i el permís per mort, accident, malaltia greu o hospitalització d’un familiar.


9.     Inclusió d’un permís per cirurgia major ambulatòria d’un familiar fins al primer grau de consanguinitat i també de la parella legal o de fet inscrita conforme a la normativa vigent. Aquesta mesura s’aplicaria a tots els empleats públics.

                10.Interpretació del permís per cura de fill amb càncer o altra malaltia greu per tal que, en cas de malaltia greu diferent del   càncer, es consideri com a ingrés hospitalari de llarga durada la continuació del tractament o cura del menor posterior al diagnòstic