Inici‎ > ‎Comunicats‎ > ‎

Mesa Sectorial 1ª Sessió

22 de jul. 2017, 1:27 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 22 de jul. 2017, 1:45 ]
Sessió ordinària de 21 de juliol de 2017 

A la sessió s’han tractat els següents punts: 

 Intervenció de la Dra. Candela Calle, Gerenta de l’ICS, per rendir comptes del que s’ha fet fins ara:
 En primer lloc explica que és la primera vegada en 5 anys que s’ha augmentat el pressupost de l’ICS, i s’ha atès principalment en Atenció Primària i Inversions.
 Comenta que és conscient que s’ha d’avançar en aconseguir tot allò que vam perdre, però fa un balanç positiu en aspectes concrets com:

 1. Pla contra la precarietat laboral: jornada complerta i aplantillament de 1500 professionals en 2016 i 906 el que portem de 2017.
 2. Index de deprivació d’AP: 160 professionals fins ara i es preveu uns 400 més durant la resta de l’any. I per primera vegada s’augmenta el variable en l’AP 
3. Infraestructures: augmenta recursos en inversions i incidir en la obsolència dels equipaments destinant 300 M euros.

CCOO intervenim agraint la seva presència i la feina feta però recordem que hi ha molts temes a recuperar, recuperar les condicions laborals d’abans de les retallades, incidir en la formació com un dret de les treballadores, treballar mesurant la càrrega assistencial ha de ser prioritari donada l’edat mitjana dels professionals en conjunt i finalment, hem demanat a la gerència, que doni suport en la Mesa General de la Funció Pública a les peticions formals que es fan des del nostre sindicat. Hem de sentirnos iguals als altres funcionaris de la Generalitat en drets, i així hem incidit en poder gaudir de les 30 hores d’absència per malaltia, sense necessitat d’IT.

 Homogeneïtzació de retribucions per extracció i transplantament d’òrgans i de criteris d’accés de professionals per realitzar aquesta activitat assistencial: 
Des de l’ICS expliquen que ja es va intentar consensuar criteris dels equips de trasplantament i no ho van aconseguir. Es comprometen a tornar-lo a intentar amb la Direcció Assistencial d’Hospitals. Si acaben tenint consens en els equips es podrà negociar en Mesa els criteris de selecció dels professionals per aquesta tasca. CCOO volem que els criteris d’accés als equips siguin públics i que tothom, que professionalment compleixi els requisits, pugui accedir-hi. Per altra banda trobem un fet molt greu que no hagi un criteri homogeni per formar els equips i que cada centre tingui els seus propis, així com la variabilitat de les retribucions.
 Actualització dels diferents documents d’Hospitals de l’ICS relatius al grau de dificultat pels quals s’assoleix el complement específic: 
El problema està que s’han d’actualitzar els complements en aquells professionals que per readaptacions de plantes o per canvis organitzatius del servei han passat a altra unitat però el complement no està adequat a la tasca assistencial que realitzen. Aquest problema diu ICS que ho solucionaran d’immediat i que és totalment irregular. Per altra banda hi ha el tema que queda obert a treballar que seria avaluar els llocs de treball dels hospitals per adaptar els complements a mida de la complexitat que existeix actualment, totalment diferent del Acord de Govern de 1998 que és quan es van assignar els complements específics. Des de CCOO plantegem que és necessària aquesta nova avaluació per tal d’adequar els nivells de complements i que la metodologia i complexitat en el camp de la infermeria ha evolucionat molt en 20 anys. Es comprometen a ficar en marxa la revisió per quan hagi pressupost ficar-ho en marxa.
 Proposta de pagament per absència de Facultatius especialistes en medicina de família i comunitària i de pediatria a l’Atenció Primària
L’ICS té dificultats per trobar metges/ses de família i pediatres per treballar en places estructurals que queden descobertes per jubilacions i/ o altra conseqüència. 4 Els professionals habituals , voluntàriament, podran optar a treballar un augment de jornada amb un augment , respectivament, de “cupo” de pacients. Aquest augment de pacients es fa sobre la freqüentació esperada i no per població assignada, amb unes taules per calcular les retribucions per aquella tasca. CCOO pregunta si saben l’impacta d’aquesta mesura en quant a professionals necessaris. No tenen previsió de moment. També la preocupació que l’organització de l’equip assistencial hagi de canviar amb reordenació de torns pels altres professionals, infermeria i GIS. Comenten que aquest supòsit no es contempla. La direcció comenta que ja han aprovat al Consell d’Administració de l’ICS i ara informen als agents sindicals i que és una mesura excepcional i amb una durada determinada.
 Exempció dels requisits de nacionalitat en especialitats deficitàries de facultatius especialistes:
La direcció explica que volen fer un Acord de Govern per poder fer interins estatutaris a facultatius extracomunitaris que fins ara estan en contractes mercantils o laborals. Demanen si estem d’acord en incloure també en el PORRHH 2016- 2017. Tots els sindicats ens sumem. Comenta la direcció que aquest problema generalitzat a tot l’Estat i que els residents que es formen al nostre territori, moltes vegades no es queden a treballar a l’ICS. Altres mesures que contempla el PORRHH es perllongar la jubilació en aquells professionals especialistes que compleixin els requisits. Les gerències on falten més especialistes só: La metropolitana sud i Lleida. 

Informació sobre convocatóries P-2010, P-2015, PI-2016 i calendari de convocatòries de l’oferta pública 2017: 

 Oferta pública prevista en la Llei de Pressupostos de l’Estat 2017: 
La direcció explica que de moment no farà cap convocatòria de les restants a les 2400 a part de les tres categories que s’expliquen al punt anterior, per varis motius: 
1. Per no solapar més processos de selecció.
2. Esperar a la Mesa de Funció Pública 
3. La Llei de pressupostos de l’Estat 2017 contempla que sigui la Mesa General la que coordini els processos selectius de manera centralitzada i de moment els convocaran a Madrid per explicar aquest punt que vol dir concretament. 

 S’emplaça a continuar els punts pendents de l’ordre del dia al 25 de juliol de 2017. Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
22 de jul. 2017, 1:27
Comments