Inici‎ > ‎Comunicats‎ > ‎

Mesa Sectorial 24 juliol

25 d’ag. 2014, 5:05 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 25 d’ag. 2014, 5:17 ]
Tots els sindicats de la Mesa Sectorial han manifestat oposició a la reducció pressupostària que el Govern ha aplicat a l’ICS i a la sanitat pública en general, a la estratègia de desacreditar l’ICS i facilitar els conflictes amb uns interessos clars. La mancança de llits, les llistes d’espera són un greu problema quan al mateix temps es dóna activitat a centres amb ànim de lucre, la línia política es evident, canviar el model actual i fer desaparèixer l’ICS.

Personal de contingent i zona
El RDL 16/2012 estableix la integració d’aquest personal i deroga l’Ordre que regulava el seu sistema retributiu. L’ICS no ha aplicat la normativa, i ara proposa una integració que suposa mantenir les seves condicions laborals.
CCOO no entenem perquè a un col·lectiu determinat se li poden deixar d’aplicar les normes mantenint les seves condicions i a la resta del personal de l’ICS se li apliquen sense contemplacions, per això hem reclamat el mateix criteri per a tota la plantilla de l’ICS i exigim la no aplicació de les normes restrictives de drets consolidats (ampliació de jornada, supressió de permisos i llicències i retallament de retribucions), i la recuperació de tot allò que ens han tret.

Vacances en cas de situació d’IT

CCOO hem preguntat a la Direcció de l’ICS, com ja ho vam fer en Mesa General de Funció Pública si el criteri regulat pel personal tècnic i administratiu en el cas de IT o permís maternal i el gaudiment de les vacances era extensiu al personal estatutari. En data 3 de juny, Funció Pública va respondre que aquest criteri era d’aplicació al personal de l’ICS.
La Direcció de l’ICS diu donaran instruccions de forma que els treballadors que no puguin gaudir les vacances per estar en situació d’IT o permís maternal, les gaudeixin a la seva reincorporació en els mateixos termes que per la resta de la Funció Pública.

Jornada i Permisos

CCOO hem sol·licitat la resposta de l’ICS a l’escrit registrat el 3 d’abril, amb el recolzament de més de 5000 signatures dels treballadors/es.

CCOO també hem sol·licitat:

• L’aplicació del permís per CMA tal i com s’estableix en el redactat de Mesa Sectorial, sense les restriccions addicionals que aplica la empresa.
• L’aplicació de l’EBEP respecte el permís per exàmens, (art. 48 de l’EBEP), actualment l’ICS no concedeix el permís en cas que l’examen sigui d’un idioma. 

La Direcció de l’ICS diu que, actualment per motius econòmics, no hi ha possibilitats d’aplicació a l’ICS del còmput de la jornada que demanem, ni del tractament dels dies d’assumptes personals, ni l’aplicació de la instrucció que regula les absències per motius de salut.

Sobre el permís per CMA respon que continuarà no autoritzant al personal nocturn perquè la intervenció ha de coincidir amb l’horari del treballador/a i sobre el permís per exàmensd’idiomes es concedirà en el cas de cursar els estudis en Escoles Oficials d’Idiomes i pel temps indispensable.

Sembla que només hi ha diners pel que interessa.

Aplicació del document de garanties i compromisos de la Direcció de RRHH en els processos de mobilitat voluntària 

CCOO hem reiterat la necessitar d’establir un procediment i criteris objectius de mobilitat dins de la mateixa SAP. El registre de localitat de preferència es un avenç, però si no es marquen uns criteris objectius es desvirtuarà totalment la seva funció i es deixarà la decisió a la arbitrarietat dels àmbits.

Hem demanat analitzar la peculiaritat de primària de Barcelona ciutat (és una sola localitat amb quatre SAP), on el plantejament actual impedeix el moviment dintre de la mateixa SAP.
Demanen que s’apliqui el document i els compromisos que la direcció de l’ICS va assumirsobre el cessament d’interins, per tal d’aclarir si els criteris són per SAP. També demanem que en el cas d’introduir altres criteris es convoqui als sindicats signants per parlar del tema.
La Direcció de l’ICS ha respost que:

  1. Demana temps per donar resposta a la petició d’acordar criteris objectius de mobilitat dins la mateixa SAP i per estudiar com facilitar el moviment dintre de les SAP a Barcelona ciutat.

  1. S’aplicarà el document de garanties i compromisos i el cessament d’interins es farà per SAP. Si s’apliquen altres criteris objectius es convocarà als sindicats signants de l’acord.

Situació del CAP Casernes

CCOO ens hem queixat del tracte vexatori que han sofert els treballadors de Sant Andreu que han hagut de suportar l’arbitrarietat d’un procés selectiu il·legal i amb interessos que no coincideixen amb els interessos generals.
L’Administració reconeix que no ha estat una feina ben feta, però no pensa aplicar cap mesura correctora contra l’equip directiu.

Torn obert de paraules

* CCOO volem recordar que a la Mesa Sectorial del 24 de gener, ja vam manifestar la preocupació per la situació de col·lapse a les urgències, pel tancament d’unitats, per les grans càrregues de treball del personal i per l’empitjorament de les condicions dels usuaris a urgències, i vam demanar a la Direcció de l’ICS solucions, alertant que a l’estiu seria molt més greu. Això demostra que el conflicte actual no deriva només de la planificació d’estiu,sinó que és estructural i causat per la política sanitària del Govern de desmantellar la sanitat pública.

* Preguntada l’Administració per la situació creada a Lleida i Tarragona, que nosaltres ja portem temps denunciant perquè entenem que es una forma de fragmentar l’ICS, ens diuen que no tenen més informació de la que ja disposem i que hem aconseguit per altres vies. També els hi diem que entenem que Girona amb el projecte CIMS porta la mateixa deriva que Lleida i Tarragona. L’Administració ens diu que “no hi ha voluntat que l’ICS desaparegui” però nosaltres ens ratifiquem que el que estem veient és, justament, tot el contrari perquè hi ha molts interessos al darrere per a fer negoci i això requereix de la desaparició de l’ICS tal com el coneixem.