Inici‎ > ‎Comunicats‎ > ‎

Mesa Sectorial 2ª Sessió

26 de jul. 2017, 9:17 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 2 de set. 2017, 3:43 ]
A la sessió d’avui s’han tractat els següents punts:

  •   Adaptació dels nomenaments del personal fix afectat per la reordenació del SDPI CAP Numància a CAP Manso: 
CCOO demana que els nomenaments siguin un canvi d´adscripció de la plaça del centre de treball, és a dir, de CAP Numància a CAP Manso, i que no es facin de SAP, donat que el personal en la seva gran majoria són personal antic. 
ICS contesta que des de la publicació dels Estatuts ICS sols poden fer nomenaments de SAP. 
  • Calendari del Concurs de Trasllats: 
CCOO demana que abans de fer el concurs lliure que s’està preparant s’ha de fer un concurs de trasllats per donar opció al personal de plantilla a optar a totes les possibles vacants. A més, el Pacte signat diu que es farà cada dos anys i ara ja tocaria fer-lo. 
ICS contesta que des dels últims trasllats no hi ha hagut incorporacions noves pel que previsiblement hi hauria poca inscripció en aquest, donat que les persones interessades ja han participat en l’anterior. A més, fer el concurs de trasllats endarreriria el concurs torn lliure. 
CCOO explica que poden donar-se situacions personals, que hi ha gent que ho demana i que els Pactes estan per respectar-se. 
ICS planteja que una tercera alternativa seria un procés de trasllats permanent, que hi ha base legal. Com que a partir d’ara es preveuen convocatòries anuals sembla lògic. 
Manifestem l’acord amb el concurs de trasllats obert i permanent sempre que sigui reglamentari. Respecte del traspàs de personal d’hospitalària a primària sols cal una adaptació del mateix. 
ICS manifesta que el tema dels interins de més de 3 anys i anteriors a l’any 2005 està en els pressupostos. ICS manifesta que aquesta tercera via està en estudi i que no tenen que esperar a Madrid per fer-ho, només cal arribar a un acord i després de revisar si és viable amb la legislació vigent (Estatuto Marco y EBEP). Es tractaria d’adaptar el sistema d’ara, però permanent. 
  • IDI i ICO passen a dependre de CATSALUT: 
Preguntem si aquesta nova situació pot afectar el personal nostre de l’ICS, que està treballant en aquestes empreses. 
ICS contesta que aquest canvi no tindrà cap afectació vers el nostre personal. S’han modificat els estatuts.
  • DPO: grup de treball i DPO 2017: 
Torna a sortir el tema que hi ha centres on la formació segueix comptant com a objectiu individual, i ja va quedar clar que això no podia ser. I directius demanen que aquesta formació es faci fora del seu horari laboral.També es manifesta els problemes amb certs objectius grupals. 
ICS es mostra d’acord en que el II Acord diu que el repartiment d’objectius ha de ser equilibrat entre individuals i grupals. Ells van plantejar fer 2 sessions del grup de treball d’objectius: la primera per recollir suggeriments i queixes i la segona per donar resposta. Però la situació ha resultat molt més complexa del que es pensaven. Estan buscant el compromís de les Gerències de l’ICS al respecte perquè no volen arribar a conclusions que després no es puguin aplicar. Canviar la dinàmica actual és molt complicat però volen fer una proposta assumida per les Gerències que signifiqui fer DPO el primer trimestre de l’any. 
ICS pensa tancar per l’any que ve un compromís amb les Gerències territorials.
 CCOO diu que els objectius tenen que ser sempre assolibles dins la jornada laboral i no fora. Que els objectius s’entreguen tard al personal i així sols hi ha uns mesos per assolir-los i sol·licitem un acord de que el 50% estàn assolits degut a que s´està incomplint la norma. 
  •  Informació sobre contractació que es dóna a les Juntes de Personal 
CCOO demanem que en la informació de la contractació es reflecteixi la puntual amb què es fan les interinitats. Donen informació insuficient. 
ICS manifesta que a cada territori s’ha de donar com a mínim la informació que facilita el Centre Corporatiu. 
  • No afectació del barem de la convocatòria P-2015 a la borsa de treball: 
ICS manifesta que aplica el que diu el II Acord i que no veu motiu per canviar; els mèrits a valorar han de ser els mateixos per personal fixe o temporal. 
  • Modificacions de les condicions de treball contingudes en els plans de funcionals a centres de Metropolitana Nord: 
Es manifesta que els plans funcionals s’estan fent sense consens amb la plantilla i s’estan imposant al personal. Pregunta si és el mateix pla funcional que reglament de règim intern.
ICS manifesta que els plans funcionals són un dels requisits per l’acreditació dels centres. 
La norma que regula els RRI està en vigor i són aquests els que estableixen els horaris del personal. 
El RRI i el pla funcional ha de conviure i ser compatibles. El pla funcional és millor que sigui consensuat però no és obligatori que sigui així. El pla funcional no pot substituir el RRI i no pot servir per modificar horaris, sols ha de reflectir els que ja estan regulats al RRI. Manifestem que aquests plans funcionals s’han fet servir per canviar horaris i torns. Pregunta si hi ha registre de RRI. 
ICS contesta que no. 
CCOO manifesta que amb aquesta excusa s’estan modificant horaris i que això perjudica molt a la plantilla. 
ICS diu que els plans funcionals serveixen per l’acreditació dels centres però no per modificar les condicions de treball. L’ horari lliscant està previst en l’ordre que regula el RRI. 
  • Calendari per l’estudi de càrregues de treball del personal previst al PORH
CCOO demana que es faci un calendari per avaluar les càrregues de treball tal i com contempla l’article 2.3 del PORH. 
ICS proposa avaluar les càrregues de treball dels diferents col·lectius amb el següent cronograma: 
• 2107 metges/ses d’AP. 
• 1r semestre 2018 metges/ses d’hospital i infermeria d’AP 
• 2n semestre 2108 infermeres d’hospital i auxiliars d’infermeria 
• 2109 personal GIS 
• 2020 resta de categories. 
CCOO pregunta quin mètode s´utilitzarà. ICS ho estudiarà. 
  • Torn obert de paraules: 
MC pregunta si la convocatòria de metges especialistes d’hospital està enviada al DOGC i la data prevista de publicació. 
ICS manifesta que està a punt per ser enviada i que es publicarà cap al 7 d’agost, el que farà que el termini d’inscripcions acabi a primers de setembre. 
CCOO pregunta per la convocatòria dels ginecòlegs d’ ASSIR.
 ICS manifesta que es faran en un sol procés la oferta normal i la OPE especial. 
UGT demana resposta a 3 qüestions pendents de meses anteriors: publicitat per accedir a col·laborador d’examen, personal d’ hospitalització a domicili Vall d’Hebron i Casernes i permisos. 
ICS contesta que el personal per seguir els exàmens sempre ha estat el personal de RRHH escollit per la Direcció i continuarà sent així. Sobre la segona pregunta ja es va contestar i la contesta consta en acta. Sobre la tercera qüestió el que la mesa va aprovar sobre permisos es va enviar a Funció Pública que va emetre un informe al que l’ICS ja va contestar. Esperen resposta i el que ens diguin es portarà a la Mesa. 
SATSE pregunta si hi ha ordre per tancar a primària a les 20 hores i si hi haurà elecció directa dels directors d’ABS o la possibilitat de fer un any sabàtic per recerca. 
ICS diu que el tancament està pendent de concreció, igual que els altres temes. 

ICS informa que a la nòmina de juliol s’abonarà l’1% d’increment al personal amb efecte retroactiu a gener.
 En el càlcul dels endarreriments poden haver alguns problemes puntuals que es regularitzaran a la nòmina d’agost. 

25 de juliol de 2017
Comments