Inici‎ > ‎Comunicats‎ > ‎

Mesa Sectorial ICS 10 novembre 2ª Sessió

11 de nov. 2017, 0:47 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO
Punts tractats a la sessió d’avui:

  Informació sobre previsió aliança estratègica a Gerència Territorial Lleida i Gerència Territorial Girona:
 En primer lloc va ser signat a la Gerència Territorial de Girona, i ara, s’ha publicat al DOGC aquest mes d’octubre a la Gerència Territorial de Lleida, coincidint amb el moment polític en què es troba Catalunya, cosa que considerem greu i sense passar per les diferents Juntes de Personals pertinents. CCOO considerem que es tracta d’acords massa oberts respecte les condicions de treball, no defineix horaris, jornades... A més, pel que fa al personal facultatiu que presta serveis en més d’un centre sanitària com a conseqüència de la signatura d’aquest acord, perd el plus econòmic de continuïtat assistència. Des del punt de vista de CCOO considerem que vulnera el II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les Condicions de Treball del Personal Estatutari de l’ICS, per la qual cosa presentem les pertinents demandes al Jutjat ContenciósAdministratiu. En el cas de la GT de Girona, CCOO ha estat l’únic sindicat que presenta demanda contra l’ICS i la setmana que ve, també la presentem per l’aliança de la GT de Lleida, perquè considerem que vulneren drets dels treballadors i treballadores.
 Informació sobre previsió de convocatòria de l’Ofert Pública d’Ocupació 2017 i l’Oferta Pública d’Ocupació Especial:
 L’ICS, malgrat la informació donada a la darrera sessió de Mesa Sectorial, avui s’han perfilat més, tant el nombre de places com les categories que seran objecte d’aquestes oposicions. Volem recordar, que algunes (oferta ordinària) ja estan en curs i d’altres s’acumularan a l’oferta extraordinària acordada en Mesa General de Funció Pública signat per CCOO i UGT.

 Consideració de la Grip com a contingència professional: 
Malgrat la insistència de tots els sindicats, les mútues no consideren la grip com a contingència professional. De cares a la percepció econòmica que rep el professional com a conseqüència de l’Acord signat per CCOO i Ugt en el marc de la Mesa General de Funció Pública, d’ampliació de supòsits on es pot cobrar el 100% de les retribucions, la grip hi està contemplada, en ser una malaltia de declaració obligatòria.

 Informació sobre la contractació que es dóna a les Juntes de Personal: 
La queixa ve perquè és insuficient i perquè en algunes Gerències Territorials no es dóna. L’ICS es compromet a analitzar-ho per tal que la informació donada sigui més àmplia.
 Carrera professional personal d’ofici, conductors...: 
Estem parlant de personal interí on es contempla l’excepcionalitat del II Acord, de no convocatòria d’oposicions. En l’actualitat hi ha 362 interins que ja cobren carrera professional. Aquest desembre un cop s’iniciï el període, la nostra recomanació és que tot interí la torni a demanar, ja que CCOO estem guanyant moltes sentències i aviat es crearà jurisprudència perquè tenim casos pendents de resolució pel Tribunal Suprem.
 Jornada personal estatutari i solapament: 
Considerem que el personal assistencial dedica uns minuts diaris a passar el “parte” dels pacients atesos, i això ha de ser considerat com a jornada real efectiva de treball. Ja només per garantir la continuïtat assistencial, sinó també la seguretat clínica. L’ICS, com sempre, diu que no, ja que té un cost econòmic, però ho trasllada a la Direcció de Cures per tal que valorin la proposta. Al menys és el primer cop que s’adquireix un compromís en ferm d’estudiar el tema.
 Homogeneïtzació de les retribucions en els trasplantaments, hemodinàmies, i altres dispositius especials: 
Es tracta d’un tema recurrent, i que no és possible que per fer la mateixa feina es retribueixi diferent en funció de l’hospital on es realitzi malgrat ser la mateixa empresa ICS. Ens comenten que estan treballant el tema amb les diferents Direccions Assistencials dels Hospitals però que és un tema complicat. Es farà una proposta als agents implicats i ens la traslladaran als membres de la Mesa Sectorial.
 Avaluacions 180º a directors i adjunts EAP atenció 1ària i la informació a les Juntes de personal: 
Es tracta d’unes avaluacions obligatòries i contemplades a diferents normatives i que cal realitzar-les cada 4 anys. Considerem que des del moment en què no s’apliquen mesures correctores en el cas d’avaluacions negatives, aquesta eina no serveix per res
 Com s’aplicaran les retribucions amb efectes retroactius al personal afectat i adjudicataris de la P-2010: 
L’ICS manifesta que només reconeixeran d’ofici l’antiguitat, triennis, del febrer del 2013. Pel que fa a la resta de salaris, carrera professional...cada cas és individual i caldrà fer reclamació per part dels professionals afectats.

La resta de punts es tractaran a la següent sessió que previsiblement serà el 24 de novembre de 2017. 

Comments