Inici‎ > ‎Comunicats‎ > ‎

Resum de la Mesa General de la Funció Pública 30-5-2014 El Govern ni sap, ni contesta

3 de juny 2014, 11:51 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO
La convocatòria es fa a petició dels sindicats de la Mesa, i després d’ignorar dues peticions anteriors.


El Govern ni sap, ni contesta 

L’ordre del dia era el següent :

- Aprovació del protocol sobre assetjament sexual

- Retribucions

- Evolució de les plantilles i la seva repercussió sobre els serveis públics.

En el primer tema. CCOO va fer aportacions per millorar el text en el sentit de donar les màximes garanties a les persones implicades.
Després de l’acceptació d’algunes i del trasllat d’altres a la Comissió de Seguiment, es reconeix la millora del text respecte a l’anterior i s’aprova per intentar posar-ho en marxa el més aviat possible. Seguirem treballant per millorar-lo.

Respecte a les retribucions es demana:

 • - Pagament generalitzat i automàtic de la part meritada de la paga de 2012 
 • - Establiment d’un període de negociació per la recuperació de la resta de la paga de 2012 i de la de 2013. 
 • - Adopció de les mesures necessàries per abonar les pagues de 2014, independentment de que es cobri o no un impost concret que depèn d’un acord amb el govern de l’Estat. 

L’Administració manifesta que només vol parlar de 2014 i vincula el pagament a la validació de l’impost sobre dipòsits bancaris i als recursos que generi. Tema del que, com sempre, afirmen desconèixer quina es la situació actual. Això es cosa d’en Mas-Colell, ens diuen!, i nosaltres que pensaven que negociaven amb el Govern de Catalunya...!

De tota manera, i per si algú no ho podia sospitar, ja ens adverteixen que l’ingrés al tresor de la Generalitat de les possibles compensacions d’aquest impost, en cap cas garantirien el cobrament de la paga.

CCOO denuncia la política de retallades del Govern, i la negativa a qualsevol tipus de negociació, especialment sagnant en moments en el que la major part de les administracions catalanes i de la resta de l’Estat, troben vies de compensació als treballadors públics. La denuncia de la escàs finançament, no justifica ni una política tributaria que colpeja als més dèbils, ni una política de despesa de transvasament del capital públic al interessos privats.

En el tema de plantilles es demana :

 • - Informació sobre l’evolució de les plantilles i la seva repercussió sobre el funcionament dels serveis públics. 
 • - Que es restitueixi la jornada i el salari del personal interí al 100%. 
 • - Cobrir les substitucions i vacants en els diferents serveis i no precaritzar, encara més, les condicions dels treballadors i treballadores amb contractes temporals 
 • - Frenar els processos d’externalització i privatització que destrueixen ocupació pública com, entre molts d’altres, els parcs de carreteres. 

L’Administració diu que les dades estan a les seves webs i que no hi ha acomiadaments massius.

CCOO manifesta que a l’anterior Mesa General, el Govern és comprometia al manteniment de les plantilles, la realitat, que demostren les seves dades, es que s’han destruït més de mil llocs de treball en aquest mesos, que som l’única administració de l’Estat en la que el personal interí continua amb una reducció del 15 per cent del salari i que si els serveis no perden més qualitat és per l’esforç dels treballadors i treballadores que els presten.

CCOO manifesta el seu posicionament i les seves demandes :

 • - El Govern de la Generalitat té com objectiu la privatització dels serveis públics de Catalunya . 
 • - La reducció de salaris i condicions de treball dels empleats i empleades públics encaixa en aquests objectiu , es tracta de fer atractius alguns serveis públics per als inversors privats a base de precaritzar les condicions de treball. 
 • - Pagament de la part meritada de 2012 , com ja s’ha acordat amb altres comunitats autònomes com ... 
 • - Pagament de les pagues de 2014 , sense condicionar-les ni en concepte ni en quantitat a l’impost de dipòsits bancaris. 
 • - Establir un període de negociació per la recuperació de les pagues de 2013 i la resta de 2012 . 
 • - Recuperació de les condicions de treball arrabassades per diferents modificacions legals . La Generalitat ha de negociar mesures pròpies i no limitar-se com ara a transcriure les que fa el govern de l’Estat. 
 • - Equiparació del personal estatutari a la resta de personal de la Generalitat. 
 • - Restabliment de la jornada i el salari del personal interí al 100% 
 • - Manteniment de les plantilles i reposició de les vacants . 
 • - Pla d’actuació per restablir la plena qualitat dels serveis públics 
 • - Frenar qualsevol procés d’externalització o privatització de serveis públics com pot ser la sanitat (volen començar per Lleida) ,els parcs de carreteres, ... 
 • En el torn obert de paraules, CCOO ha plantejat si la recuperació de les vacances no gaudides, per baixa de malaltia, recollides recentment a la modificació del decret de jornada i horaris, afecten exclusivament al personal d’administració i tècnic. L’Administració ha respòs que, d’acord amb la jurisprudència dels tribunals, aquesta interpretació és d’afectació a tots els treballadors de la Generalitat de Catalunya. 

Així mateix CCOO ha volgut censurar l’actuació dels responsables del Departament d’Interior, que en el cas de Bombers s’han estimat més fer un decret que arribar a un acord, possible amb les organitzacions sindicals.  

Comments