Inici‎ > ‎Comunicats‎ > ‎

Resum Mesa Sectorial Sanitat 3.04.17 (2a part)

6 d’abr. 2017, 3:34 publicada per seccions sindicals ics ccoo   [ actualitzat el 30 d’abr. 2017, 1:07 per Seccions Sindicals ICS CCOO ]
   3 D'ABRIL DE 2017,Resultat d'imatges de mesa sectorial sanitat ics ccoo SEGONA PART 
Avui s'ha reunit la Mesa Sectorial per tal de tractar els punts de la Mesa del dia 24 de març que van quedar pendents per falta de temps.
 Punts tractats:
 Retribucions del personal de trasplantaments 
CCOO, després de valorar les dades retributives que ens van mostrar en la última reunió, hem expressat les següents consideracions: 
  No ens sembla bé la gran disparitat de retribucions en els diferents hospitals, entenem que haurien de ser uniformes, transparents i públiques, i estar incloses en les nostres taules retributives, com tota la resta de retribucions.
 Hem demanat quins criteris objectius es fan servir per accedir a aquests equips, i la resposta de l'empresa és que no hi ha uns criteris definits, la qual cosa fa augmentar la nostra sensació de poca transparència. 

Pel que fa a les quanties, encara que ens semblen molt elevades, no ens volem manifestar obertament, perquè som conscients que ens falta molta informació sobre els equips, les tasques i la organització de tota aquesta feina. L'ICS diu que ens anirà portant més informació al respecte, i que es proposen homogeneïtzar i incloure aquestes retribucions en les taules salarials. 
Retorn de la radiologia a l'ICS
Tota la part social s'uneix per demanar la dissolució de l'IDI i la recuperació de l'ICS de tots els serveis de radiologia.
 Aquesta activitat representa una molt bona font d'ingressos, i no s'ha entès mai que s'establís una altra empresa, IDI, que ho exploti.
 L'Empresa contesta que aquesta petició no està dintre de les potestats de la direcció de l'ICS, i la part social diem que s'elevi la demanda allà on pertoqui. 
Diferències en l'aplicació dels dies de vacances i lleure addicionals per antiguitat.
 S'han posat sobre la Mesa diferents casos que evidencien la heterogeneïtat en l'aplicació dels dies addicionals de vacances i lleures. 
Tothom està d'acord en el que és una lluita constant, que tots els permisos han de ser aplicats i interpretats de la mateixa manera en els diferents 2 territoris. No pot ser que s'exigeixi que els dies de lleure es situïn en la planilla amb mesos d'antelació, perquè perden la seva raó de ser, o prohibir que els de vacances s'ajuntin amb els 22 dies que té tothom...
 L'empresa diu que l'aplicació d'aquests dies ha de ser segons la seva natura, i que tractarà la situació en la propera reunió amb les direccions de les diferents Gerències Territorials.
 Certificat negatiu de delictes sexuals 
En el tema de la obtenció d'aquest certificat, el que treballadors i treballadores han de fer és autoritzar a l'empresa per a demanar aquest certificat a l'Administració corresponent. 
El dispositiu de l'ATRI sembla que encara no està prou perfeccionat per fer-ho, per la qual cosa es va adreçar a les persones afectades a utilitzar una altra plataforma, PICA, però diu l'empresa que aquesta plataforma també està donant molts problemes.
 Quant a les persones inscrites a la borsa de treball, les quals no treballen, s'està fent una modificació del sistema per a què la mateixa persona pugui autoritzar a l'empresa que demani per ella el certificat. 
El tema continua sent problemàtic, però ens asseguren que està en via de solució. 
Organització de l'Atenció Continuada en els PAC's
 S'exposen per la part social diferents queixes referents a l'organització, arbitrària i injusta en molts casos, del repartiment hores d'atenció continuada en els diferents territoris. L'empresa manifesta que parlarà sobre aquest tema amb les direccions de les Gerències, i que les hores d'atenció continuada s'han de repartir entre tots els membres dels equips de manera racional i equitativa, sense favoritismes ni reconeixement de drets adquirits que no ho son. 
Revisió de la distribució dels nivells de complements específic 
La part social demana que es faci una revisió de la assignació dels nivells del complement específic, per tal d'actualitzar-la, ja que fa molt de temps que es va fer i hi ha molts casos de situacions obsoletes i injustes. L'empresa reconeix la necessitat de fer-ho, i diu que ho farà. També es demana la revisió del complement de jornada completa del personal metge en els hospitals. Nomenaments de zelador/a en Atenció Primària El tema d'acabar amb els nomenaments de la categoria de zelador/a a primària, on fan la mateixa feina que el personal amb nomenament d'auxiliar administratiu, és un tema molt recurrent, que genera molts agravis i que hem parlat moltíssimes vegades. Al Pla d'Ordenació de Recursos Humans, que vam signar per unanimitat, està imprès el compromís en solucionar aquest tema, i s'ha creat un grup de treball (que encara no s'ha reunit però que ens assegura l'empresa es convocarà en molt breu) per treballar-lo. A Catalunya Central, no s'ha esperat a tenir negociada la solució, sinó que es va decidir fa uns mesos que ja no es farien més nomenaments d'aquesta categoria, ignorant el gran perjudici que es produiria a certes persones que han treballat de zeladors i no tenen punts d'auxiliar administratiu. Per la pressió que vam fer al respecte se'ls va fer un contracte de reforç que finalitza al juny, per això s'ha tornat a insistir en Mesa Sectorial que necessitem solucionar aquest tema sense més dilació. 
 Torn de paraules
L'empresa ens informa que estan publicats els criteris sobre còmput de docència i recerca per a carrera professional a la pàgina d'intranet de l'ICS. També se'ns informa que el procés de la reassignació de places de la Model està acabat, i que no consta que ningú no hagi pogut triar a on volia anar. En resposta a una demanda que la part social va fer en una anterior Mesa, se'ns passa una presentació amb el número de visites urgents, per nivells d'urgència, de cada hospital, que posen de manifest el gran percentatge de visites que assumeixen els serveis d'urgències dels hospitals, que haurien d'anar a primària. Davant d'aquesta realitat, la part social posa sobre la taula que molta responsabilitat és de les retallades de personal i punts d'atenció que s'han tancat en els últims anys de crisi. Calen més recursos a la primària, el pressupost per al programa PIUC continua no comptant amb suplement, sinó que ha de sortir del pressupost total de l'ICS. Aquesta situació és indignant, quan s'ha fet tanta publicitat perquè la ciutadania faci servir els serveis d'urgència de primària, pub licitant però no dotant. L'empresa diu que s'està treballant amb primària, en un pla per analitzar el tema d'urgències i amb una dotació extra. Els Tribunals de la Convocatòria de la Promoció Interna ja estan nomenats i publicats.                                     Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
30 d’abr. 2017, 1:07