Inici‎ > ‎

Convocatòries ICS

Places Ics per estabilització Llei Reducció temporalitat 9/5/22

12 de maig 2022, 2:08 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Primera reunió del grup de treball per reduir la temporalitat en l’ocupació pública.

27 d’abr. 2022, 7:27 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


El passat 25 d'abril  s’ha reunit per primera vegada el Grup de Treball d’Estabilització i Reducció de la Temporalitat en l’Ocupació Pública, decidit a la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat. L’objectiu inir l’àmbit de negociació, el calendari de reunions i de temes d’aquestes, i analitzar l’oferta pública d’ocupació.
Avui ens han facilitat unes noves dades i que haurem d’analitzar abans de la següent reunió de dilluns vinent, corresponents exclusivament alde CCOO per aquesta primera reunió ha estat el de def procés extraordinari d’estabilització, i s’hauran d’afegir unes 20.000 places més, que ara mateix estan cobertes temporalment i que no poden formar part d’aquests processos. Queda pendent de concretar l’oferta pública d’aquest 2022.

Les dades pel personal de salut del procés extraordinari són les següents:

Personal temporal

  Via excepcional concurs mèrits Concurs oposició estabilitzacióTotal estabilització

Personal Salut   
Total personal laboral temporal12012
Total personal interí5.3452.2917.636
Total Salut5.3572.2917.648
TOTAL25.83012.82738.657

Aquestes dades coincideixen amb les que vam demanar CCOO el mes de juny. Així mateix, hem entrat també en detalls sobre les diferents vacants i alguns col·lectius que poden ser molt específics, com el personal laboral a funcionaritzar, les places perfilades a Educació, el professorat de religió, la policia local, el professorat associat de les universitats o el personal indefinit d’empreses públiques i ajuntaments, entre d’altres.

L’objectiu de CCOO durant tota la negociació és el mateix que hem definit sempre, tal com vam escriure en les nostres comunicacions del mes de juliol:

  • Posar fi, per sempre, a l’elevadíssima temporalitat de les administracions, que afecta molt negativament totes les treballadores que no disposen de la seguretat d’una feina indefinida.
  • Aconseguir que els processos selectius disposin de totes les garanties jurídiques del marc legal existent en aquests moments i que valorin al màxim l’aportació d’aquestes persones durant els anys que han estat garantint un servei públic, per aconseguir la seva estabilització de manera definitiva.

Per CCOO aquesta negociació hauria de tenir com a objectiu l’assoliment d’un acord per a l’aplicació adequada de la Llei 20/2021 a les administracions a la Generalitat de Catalunya, amb unes bases generals per a la seva posterior negociació en les diverses meses sectorials i comitès existents. Aquest possible acord hauria d’orientar també l’aplicació de la llei al conjunt d’administracions públiques de Catalunya, respectant, lògicament, la seva autonomia negociadora. Per aquest motiu, les CCOO hem plantejat la necessitat de convocar el Consell Català de la Funció Pública i l’Espai de Diàleg i Negociació de les Universitats Públiques de manera paral·lela als treballs del grup.

CCOO continuarem amb el nostre treball rigorós i responsable, en contraposició a les falses expectatives de fixesa generades durant mesos per despatxos d’advocats, partits polítics i sindicats, amb interessos econòmics i electorals. Així, hem aprofitat la reunió per preguntar oficialment a Funció Pública sobre els rumors que s’han anat escampant:

  • Considera Funció Pública que el procés iniciat amb l’acord sindical del mes de juliol i l’aprovació de la Llei 20/2021 pot comportar que milers de treballadors i treballadores temporals de les administracions perdin el seu lloc de treball?
  • Considera Funció Pública que existeix en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, o en el RDL 14/2021, de 6 de juliol, algun precepte que comporti l’eliminació de les borses actualment existents o de l’obligatorietat de la seva modificació?
  • Considera Funció Pública que existeix en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, o en el RDL 14/2021, de 6 de juliol, algun precepte que comporti l’eliminació de les borses del personal que no superi el procés selectiu?
  • Considera Funció Pública que existeix en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, o en el RDL 14/2021, de 6 de juliol, algun precepte que comporti l’eliminació de l’antiguitat del personal que no superi el procés selectiu?

Funció Pública ha respost negativament a totes aquestes preguntes, exactament de la mateixa manera que CCOO hem informat durant tots aquests mesos. Esperem que aquesta informació serveixi per tranquil·litzar les persones afectades. Per la nostra part, continuarem traslladant a Funció Pública aquelles qüestions que puguin generar inseguretat.

Acord en matèria de temporalitat

6 d’abr. 2022, 11:48 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 11 d’abr. 2022, 3:16 ]El desembre del 2021, s’aprova la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública al Congrés dels Diputats, un cop esmenada pels diferents grups parlamentaris. Acord en matèria de temporalitat.

12.000  llocs de treball estructurals sortiran a oposicions abans de 2024.Acord en matèria de temporalitat


Acord en matèria de temporalitat

Presa de possessió de plaça estatutari fixa ICS en situació de baixa

6 d’abr. 2022, 9:20 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Informació sobre la presa de possessió de la plaça d'estatutària fixa a Ics per les persones treballadores en situació de baixa laboral o excedència.


Seguiment processos de selecció ICS, març 2022

28 de març 2022, 2:52 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Guia d'al·legació de mèrits Zelador/a ZEL.LLIURE-2018 ICS

28 de febr. 2022, 8:23 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

El tribunal qualificador de la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de zelador/a
, ha publicat en data,

28.2.22 Resultats provisionals del concurs de mèrits donant publicitat  a la valoració de mèrits de la fase de concurs així com els criteris establerts per aquest tribunal, els quals consten a l'annex 2 d’aquesta diligència.

Que les persones aspirants puguin formular les al·legacions del dia 14 de març de 2022 fins el dia 25 de març de 2022, ambdós inclosos, en qualsevol dels registres (registres [email protected]) i  utilitzant el model normalitzat, que  es pot descarregar en l’enllaç del lloc web de l’ICS:

El tribunal no tindrà en consideració les al·legacions que es presentin fora del termini anterior establert i que no s’ajustin al model normalitzat que s’ha posat a disposició per a fer aquest tràmit i recomana que l’al·legació  s’eviti complimentar-la escrita a mà.

Per tal d’accedir al detall del expedient de qualificació i valoració del concurs de mèrits ho podreu fer seguint les instruccions que es detallen en en l’annex 3 i l'annex 4

Tots aquells mèrits que figuren al Gestor de Currículum com a AII (acreditació incompleta o incorrecta) o com a No Validatsno han estat objecte de valoració per part del tribunal, atès que el mèrit al·legat o presentat no s’ajusta als requeriments previstos a les bases de la convocatòria o a l’esmentada diligència del tribunal qualificador.

Per tal que aquests mèrits siguin validats en fase de reclamació la seva acreditació documental haurà d’ajustar-se als criteris previstos en les esmentades publicacions i 

amb l’annex 2 d’aquesta diligència.

Adjunt trobareu el barem de mèrits de la convocatòria.

CCOO AMB TÚ TENIM FORÇA!!

Guia d'al·legació de mèrits Auxiliar Administratiu/va LLIURE-2018 ICS

16 de febr. 2022, 1:18 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 17 de febr. 2022, 0:37 ]

El tribunal qualificador de la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria d'Auxiliar administratiu/va
, ha publicat en data,

15.2.22 Resultats provisionals del concurs de mèrits donant publicitat  a la valoració de mèrits de la fase de concurs així com els criteris establerts per aquest tribunal, els quals consten a l'annex 2 d’aquesta diligència.

Que les persones aspirants puguin formular les al·legacions del dia 28 de febrer de 2022 fins el dia 11 de març de 2022, ambdós inclosos, en qualsevol dels registres (registres [email protected]) i  utilitzant el model normalitzat, que  es pot descarregar en l’enllaç del lloc web de l’ICS:

El tribunal no tindrà en consideració les al·legacions que es presentin fora del termini anterior establert i que no s’ajustin al model normalitzat que s’ha posat a disposició per a fer aquest tràmit i recomana que l’al·legació  s’eviti complimentar-la escrita a mà.

Per tal d’accedir al detall del expedient de qualificació i valoració del concurs de mèrits ho podreu fer seguint les instruccions que es detallen en en l’annex 3 i l'annex 4

Tots aquells mèrits que figuren al Gestor de Currículum com a AII (acreditació incompleta o incorrecta) o com a No Validatsno han estat objecte de valoració per part del tribunal, atès que el mèrit al·legat o presentat no s’ajusta als requeriments previstos a les bases de la convocatòria o a l’esmentada diligència del tribunal qualificador.

Per tal que aquests mèrits siguin validats en fase de reclamació la seva acreditació documental haurà d’ajustar-se als criteris previstos en les esmentades publicacions i 

amb l’annex 2 d’aquesta diligència.

Adjunt trobareu el barem de mèrits de la convocatòria.

Pel que fa a la correcció d'errada dels serveis prestats fora de centres sanitaris, ara en període d'al·legacions , si algú està afectat, caldrà que ho al·legui i aporti original de serveis prestats.

CCOO AMB TÚ TENIM FORÇA!!

Esmena d'errada del barem d'aux.administratiu/va 2018-Lliure

11 de febr. 2022, 6:28 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 14 de febr. 2022, 3:11 ]

Amb data 11/2/22 s'ha publicat al DOGC una esmena d'errada al barem respecte a les oposicions de la categoria professional d'aux.administratiu/va 2018.

La correcció fa referència al temps treballat, on deia que, només puntuaven els serveis prestats en centres sanitaris i en modificar-se s'amplia més enllà d'aquests centres.Guia d'al·legació de mèrits TCAI LLIURE-2018, Tècnica/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria

31 de gen. 2022, 3:10 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

El tribunal qualificador de la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de Tècnica/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria,ha publicat en data,

31.1.22 Resultats provisionals del concurs de mèrits donant publicitat  a la valoració de mèrits de la fase de concurs així com els criteris establerts per aquest tribunal, els quals consten a l'annex 2 d’aquesta diligència.

Que les persones aspirants puguin formular les al·legacions del dia 14 de febrer de 2022 fins el dia 25 de febrer de 2022, ambdós inclosos, en qualsevol dels registres (registres [email protected]) i  utilitzant el model normalitzat, que  es pot descarregar en l’enllaç del lloc web de l’ICS:

El tribunal no tindrà en consideració les al·legacions que es presentin fora del termini anterior establert i que no s’ajustin al model normalitzat que s’ha posat a disposició per a fer aquest tràmit i recomana que l’al·legació  s’eviti complimentar-la escrita a mà.

Per tal d’accedir al detall del expedient de qualificació i valoració del concurs de mèrits ho podreu fer seguint les instruccions que es detallen en en l’annex 3 i l'annex 4.

Tots aquells mèrits que figuren al Gestor de Currículum com a AII (acreditació incompleta o incorrecta) o com a No Validatsno han estat objecte de valoració per part del tribunal, atès que el mèrit al·legat o presentat no s’ajusta als requeriments previstos a les bases de la convocatòria o a l’esmentada diligència del tribunal qualificador.

Per tal que aquests mèrits siguin validats en fase de reclamació la seva acreditació documental haurà d’ajustar-se als criteris previstos en les esmentades publicacions i 

amb l’annex 2 d’aquesta diligència.

Adjunt trobareu el barem de mèrits de la convocatòria.

CCOO AMB TÚ TENIM FORÇA!!

Seguiment processos de selecció ICS, Gener 2022

28 de gen. 2022, 7:21 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO1-10 of 57