Inici‎ > ‎Convocatòries ICS‎ > ‎

Ja al DOGC convocatòria del procés d’estabilització ICS

3 de gen. 2023, 4:21 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 3 de gen. 2023, 4:38 ]

Opocisions ICS

S’ha fet pública la convocatòria dels processos d’estabilització mitjançant els sistemes selectius de concurs de mèrits excepcional i de concurs oposició, així com el procés ordinari corresponent a les ofertes de les taxes de reposició dels anys 2019, 2020 i 2021 mitjançant el procés selectiu de concurs oposició per proveir places bàsiques de les categories professionals de l’Institut Català de la Salut.

La convocatòria dels processos d’etabilització ha estat publicada amb data 30 de desembre de 2022 al Diari Oficial de la generalitat de catalunya (DOGC) la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre, codi identificació convocatòria 100.

En la que es dona publicitat;

Aprovar les bases comunes que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Fer pública la distribució dels llocs de treball dels grups professionals relacionats a l’oferta d’ocupació pública addicional per a l’estabilització entre les diferents categories i categories amb especialitats de l’Institut Català de la Salut.

Fer pública la distribució de les places bàsiques de les diferents categories professionals que integren les ofertes públiques corresponents a les taxes de reposició dels anys 2019, 2020 i 2021 .

Aprovar la relació de convocatòries específiques de cada categoria que complementen les bases comunes d’aquesta convocatòria. Així mateix, les bases generals que regulen els processos de selecció fixa del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut seran d’aplicació complementària a aquesta convocatòria en allò en què no es contradiguin.

Les places de l’oferta a què fa referència l’article 2 que tenen convocatòries vigents de processos selectius d’accés i de provisió poden ser objecte d’adequació en funció de la seva vinculació amb els processos d’estabilització.

La dinàmica de la convocatòria permetrà que les persones aspirants facin una única sol·licitud, per a cada categoria a la qual vulguin concursar, que els possibilitarà participar en els tres processos de la convocatòria.


En primer lloc, es resoldrà el procés de concurs de mèrits excepcional del procés d’estabilització (fase 1), d’acord amb el nombre de places convocades per a aquesta fase, de manera que les persones aspirants que assoleixin una destinació en aquesta fase decauran de continuar en el procés.


En segon lloc, amb les persones aspirants que continuïn en el procés de selecció, es resoldrà el procés de concurs oposició del procés d’estabilització (fase 2), en funció del nombre de places convocades per a aquesta fase, de manera que les persones aspirants que assoleixin una destinació en aquesta fase decauran de continuar en el procés.


Finalment, amb les persones aspirants que continuïn en el procés de selecció, es resoldrà el procés de concurs oposició del procés ordinari (fase 3) en funció del nombre de places convocades per a aquesta fase.


Les proves de la fase d’oposició seran úniques, i seran d’aplicació tant al procés del concurs oposició d’estabilització com al procés del concurs oposició ordinari, adequant el pes de la puntuació al valor que correspongui en funció de l’establert per a cada fase.

La presentació d’aquestes sol·licituds s’efectuarà telemàticament a través delsegüent enllaç d’intranet o bé per l’apliatiu SGRH mitjançant formulari normalitzat que es posarà a disposició a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria .

És imprescindible estar registrat en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) que figura a l’enllaç
abans indicat per poder fer la inscripció. En cas de no estar registrat, caldrà donar-se d’alta com a nou usuari.

Podeu llegir el document sencer.
Comments