Inici‎ > ‎L'ICS‎ > ‎noticies ics‎ > ‎

Acreditació serveis prestats del personal estatutari adscrit a les Unitats d'Atenció a la Ciutadania (UAC) a efectes de selecció temporal i selecció de fixa

8 de juny 2022, 3:46 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 8 de juny 2022, 3:48 ]
Com ja es va informar a la reunió celebrada l'1 d'abril a la  Comissió de seguiment del pacte de UAC  (Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat pel qual s’estableixen criteris sobre el personal estatutari adscrit a les Unitats d’Atenció al Ciutadà (UAC) a l’Atenció Primària de l’empresa pública Institut Català de la Salut)  a la que vam assistir les CCOO, en el tema tractat referent a;

• Igualtat de criteris per a reconèixer el temps treballat d’ atenció a l’usuari en AP (borsa de treball, carrera professional i convocatòries)

Es recorda que cada pacte te els seus propis criteris, borsa de treball , carrera professional, oposicions.

L’ICS ha demanat a tots els territoris que s’identifiquin les persones i per quin temps treballat estant cobrant, que estant cobrant el complement Atenció al ciutadà, com per exemple a zelador, Aux. Administratius. Se’ls ha passat dos models de sol·licituds, demanant la certificació, serveis prestats a una categoria o l’altra, se’ls hi demanarà que triïn en quina categoria volen computar el temps treballat, no es pot computar en dos categories diferents alhora.

D’aquesta manera si una persona treballadora que era zeladora a Primària (amb atenció al usuari) i va passar a Aux. Administratiu/va, opta per computar el seu temps treballat com a Aux. Administratiu, renuncia als serveis restats en aquesta categoria de zelador/a.
Si aquesta mateixa persona treballadora es presentés a qualsevol àmbit en categoria zeladora i se li haguessin de computar el temps treballat, aquest còmput seria zero o el romanent com a zelador/a (no atenció a l’usuari), si ha renunciat en favor de l’altra categoria.

En relació a la Carrera Professional CCOO va demanar  si l’empresa podria vehicular mecanismes per a l’obtenció de l’acreditació del complement específic al personal que cobrava aquest complement específic en la categoria de zeladors/es en els equips d’atenció primària i que comportava la realització de les funcions atenció a l’usuari, d’abans del 2002 i evitar que sigui el treballador que  mitjanant nòmines ho hagui de jutificar.

Amb data de l’1de juny la nostra gerència ha publicat a la intranet  i per les persones treballadores de la Gerència de la Catalunya Central

NOTA INFORMATIVA.- 1 de juny de 2022
Per tal donar compliment al que regula l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, de 23 d’octubre de 2017, pel qual s’estableixen criteris sobre el personal estatutari adscrit a les Unitats d’Atenció al Ciutadà (UAC) a l’Atenció Primària de l’empresa pública Institut Català de la Salut, ratificat per Acord del Govern en la sessió del dia 20 de desembre de 2018, disposa al seu punt 7 els criteris de reconeixement de serveis prestats a efectes de selecció temporal i selecció fixa.

“El personal zelador/a i tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria d’Atenció Primària que hagi realitzat tasques de recepció, programació i atenció al ciutadà, podrà computar el temps de serveis prestats realitzant aquestes tasques en les tres primeres convocatòries que es facin (incloent promoció interna i torn lliure), per accedir a la categoria d’auxiliar administratiu/iva amb posterioritat a l’aprovació d’aquest Acord. El mateix tractament es donarà pel que fa al còmput de serveis prestats i a les avaluacions de l’acompliment que disposi, a efectes de selecció temporal (borsa de treball). L’acreditació de les tasques realitzades s’haurà de fer mitjançant un certificat de funcions emès per la persona que tingui atribuïdes les funcions de responsable de Recursos Humans de la Direcció d’Atenció Primària on presti o hagi prestat serveis el professional”.

L'Acord regula que la persona interessada caldrà que acrediti les tasques realitzades mitjançant un certificat de funcions.

En aquest sentit us adjuntem un formulari per a què les persones interessades presentin la sol·licitud de certificat de les funcions i ho facin arribar al registre general de la Gerència Territorial Catalunya Central, a la Unitat de Recursos Humans, als efectes de la seva valoració.

La Direcció de Recursos Economicofinancers, Persones i de Suport


Des de CCOO restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o suport en la gestió del certificat.ĉ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
8 de juny 2022, 3:46
ĉ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
8 de juny 2022, 3:46
Comments