Inici‎ > ‎L'ICS‎ > ‎noticies ics‎ > ‎

Mobilitat voluntària oberta i permanent, publicació baremació provisional

30 de maig 2022, 2:42 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO
Amb data 26.5.22 s'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació de les destinacions sol·licitades i de la valoració provisional dels mèrits, edició 2021 (Inscripcions registrades fins el dia 31.10.2021).

La comissió tècinca acorda:

  • Donar publicitat de la llista provisional de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria, amb indicació de les destinacions sol·licitades i de la valoració provisional dels mèrits.
  • Obrir un termini de 15 dies naturals, el qual s’iniciarà el dia 27 de maig de 2022 i finalitzarà el dia 10 de juny de 2022, per tal que les persones interessades puguin interposar les al·legacions que considerin oportunes.
  • Finalitzat el termini establert procedirà a publicar al Diari Oficial de la Generalitat i al lloc web de l’Institut Català de la Salut la llista definitiva de persones admeses amb indicació de les destinacions sol·licitades i la valoració definitiva dels mèrits al·legats i l’ordre de classificació obtingut. 

- L’edició 2021 inclou totes aquelles inscripcions presentades i degudament registrades fins el dia 31 d’octubre de 2021. Aquelles inscripcions registrades a partir de l’1 de novembre de 2021 correspondran a l’edició 2022, i per tant, NO consten en els resultats que es publiquen amb aquesta diligència. 

- Només s’han avaluat aquells mèrits obtinguts fins el dia 31 d’octubre de 2021. 

- Només s’han avaluat els serveis prestats (temps treballat) com a personal estatutari fix en el Servei Nacional de Salut en la categoria i especialitat corresponent. Els períodes de serveis prestats com a personal estatutari interí NO han estat avaluats, d’acord amb allò que estableix l’annex I de l’Acord esmentat . 

- Els serveis prestats abans de la darrera adjudicació obtinguda mitjançant concurs de mobilitat voluntària, concurs de mèrits o concurs oposició s’han valorat a 0,079 punts per cada mes treballat. 

- Els serveis prestats després de la darrera adjudicació obtinguda mitjançant concurs de mobilitat voluntària, concurs de mèrits o concurs oposició s’han valorat a 0,237 punts per cada mes treballat. 

- Els mèrits de les persones aspirants que ja disposen de la puntuació màxima total de l’apartat o apartats del barem de mèrits no han estat valorades. 

- No s’ha efectuat valoració de mèrits a aquelles persones aspirants que malgrat no tenir la condició de personal estatutari fix de l’ICS, s’han inscrit en aquesta convocatòria. Aquestes persones figuren com a persones excloses de participar en la convocatòria, amb el motiu d’exclusió “No ser personal estatutari fix de la categoria i/o especialitat”.

Taula resum provisional admesos/exclosos
Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
30 de maig 2022, 2:42
ĉ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
30 de maig 2022, 2:42
Comments