Inici‎ > ‎

Mesa Sectorial ICS

Mesa Sectorial ICS Extraordinària 19.12.2019

20 de des. 2019, 8:49 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Comissió Seguiment II Acord de la Mesa Sectorial

16 de des. 2019, 9:27 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Mesa sectorial 20-9-19

21 de set. 2019, 1:25 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Mesa General de la Funció Pública 24/7/19

2 d’ag. 2019, 3:21 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


CCOO de Catalunya - Comunicat de Premsa

Secció: Economia - LaboralSeguim exigint el compliment del pagament del 30% de la paga extra del 2013

 

Millores laborals aconseguides a la Mesa General d’Empleats Públics d’avui

 

L’Àrea Pública de CCOO de Catalunya informa que a la reunió de la Mesa General d’Empleats i Empleades Públiques de la Generalitat d’avui, 24 de juliol de 2019, hem acordat diverses mesures de millora de condicions laborals:

-Atenció a fills amb discapacitat: el permís per assistir a reunions al centre educatiu, s’amplia també al cas d’escolarització en centres ordinaris i no únicament en centres d’educació especial.

-Protecció a víctimes de violència de gènere: s’acorda el procediment per a què puguin canviar ràpidament de centre de treball i es fa extensiu en cas que la víctima sigui una persona menor a càrrec.

-Protecció a persones amb malalties d’especial gravetat: la reincorporació progressiva al lloc de treball després de l’alta mèdica, sense reducció salarial, és la mesura més destacable. Així mateix, es millora la flexibilitat horària, es passa a còmput horari quinzenal i es permet gaudir a temps parcial del 50% de les vacances.

 

Aquesta és la primera concreció de millores laborals plantejades a l’Acord de l’11 de desembre de 2018.

 

A més d’aquests acords, des de CCOO hem tornat a exigir el compliment del pagament del 30% de la paga extra del 2013, ara que ja hem entrat al segon semestre de l’any 2019. El Govern ens respon que ja no hi ha cap limitació per part del Govern de l’Estat i que, com a molt tard, és cobrarà al mes d’octubre.

 

Pel que fa a l’estabilització i consolidació dels llocs de treball, seguim demanat una negociació clara per acordar-ho, garantint la seguretat jurídica dels processos d’oposició. El Govern ens ha presentat un informe jurídic sobre la constitucionalitat de diversos processos, que analitzarem amb el nostre Gabinet Jurídic.

 

Respecte als Pressupostos del 2020, és necessari començar a negociar ja la manera d’acabar amb les retallades patides la darrera dècada.

 

 

Per a més informació:

 

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 24 de juliol de 2019

Mesa sectorial 26/04/19

26 d’abr. 2019, 7:39 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Mesa sectorial 15/02/2019

17 de febr. 2019, 10:57 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 18 de febr. 2019, 9:37 ]

Proposta de calendari de Mesa Sectorial de Sanitat per al desenvolupament i potenciació dels processos de mobilitat voluntària:

En aquest punt se’ns presenta un calendari de reunions bimensuals, que és aprovat per tota la part social.

Desenvolupament de l’Acord de sortida de vaga de 29/11/2018:
Com sabeu, es tracta de l’acord de la desconvocatòria de vaga d’atenció primària del sindicat MC, però aquí tots estem d’acord que donat que es tracta de treball que afecten a l’àmbit de negociació del II Acord, que el que ha de fer l’ICS seria convocar la comissió de seguiment d’aquest I Acord i acordar allà les condicions de treball per a totes les categories professionals i ratificar-ho a la Mesa Sectorial.
ICS hi està d’acord. 
També es recorda que aquest abril es cobrarà el 75% de la DPO i a l’abril del 2020 el 100%, fruit de la Mesa General de Funció Pública.
També se’ns explica l’Acord de Govern pel que fa a l’increment retributiu de facultatius/ves i infermeres dels ACUT i ASSIR, ja que tenien una mitjana
econòmica inferior als centres d’atenció primària. No va ser així per a lesllevadores donat que la mitjana econòmica d’aquesta categoria professional era
superior a la que tenen als centres.
Davant la petició d’algun sindicat de perquè no hem denunciat el II Acord, CCOO explica que no es podia fer perquè no teníem el context ni polític ni social ni econòmic per aconseguir millores, tant era així que el Govern, mitjançant decrets es va encarregar de disminuir les millores aconseguides en aquest II Acord (DPO, carrera professional, jornada...)

Hem aprofitat per recordar que estem sense Pacte de Selecció Temporal (Borsa de Treball) amb el perjudici que està comportant per a molts professionals que no veuen el seu currículum actualitzat. La primera reunió del grup de treball per parlar-ne serà el 26 d’abril i intentaran fer una nova baremació la propera setmana.

Pel que fa a l’ajut per als àpats es donarà a tot el personal que faci atenció continuada de 12 hores o més en aquells centres que estiguin oberts 24h els 365
dies de l’any. I demanem que sigui per a totes les categories professionals. ICS diu que sí, però que està pendent d’informe jurídic per veure com ho ha d’aplicar.
El que ha quedat clar és que l’acord de desconvocatòria de vaga no ha tingut efecte, queda tot el desplegament. 
S’ha recordat novament que l’increment de les DPO ve de la Mesa General de Funció Pública.

CCOO recorda a l’ICS l’incompliment reiterat del II Acord que ara volen esmenar organitzacions sindicals no signants del mateix o que considerem de dubtosa legalitat i que no es podrà dur a terme sense l’esgotament de bona part de la plantilla mèdica. 
Fem responsable a l’ICS i al Departament de Salut de la manca de planificació en aquest sentit. I proposem prendre mesures per tal d’articular i afavorir que es creïn unitats bàsiques assistencials a l’atenció primària que inclogui metge/essa i infermer/a i personal de gestió i serveis per tal de compartir un “cupo” amb corresponsablilització de tasques que es desprenen de la seva assistència. 
Manifestem la incapacitat de l’ICS en adequar les plantilles a la realitat socioeconòmica de la població a qui ha de donar cobertura.

Torn obert de paraules:

- CCOO demanem que es faci una nova baremació de la borsa per tal de subsanar errors i actualitzar currículums dels professionals.

- CCOO també demanem expressament que volem una reducció de jornada per tornar a la que teníem al II Acord, és a dir, les 1599 diürnes i les 1445 nocturnes. Afegim que a més volem que consti expressament que els dies graciables (assumptes propis) han de restar de la jornada perquè segons l’EBEP han de tenir a consideració de jornada real efectiva de treball i que s’està produint una discriminació respecte a la resta de col·lectius de funció pública. I volem tornar als 9 dies. 
ICS diu que no hi ha estat mai, i que la reducció de jornada ho estudiarà.

- Demanem informació del concurs oposició de promoció interna de la categoria professional DSI infermeres, però encara no saben data de resolució.

- CCOO també demanem què passarà amb les proves de TCAI del 28 d’abril davant l’anunci d’eleccions generals per part del Govern Central. ICS respon que donat que es tracta d’una OPE a nivell estatal i on es va consensuar la data amb la resta de CCAA està esperant a veure què es decideix des de Madrid.

- Pel que fa als exàmens de les futures oposicions l’ICS reitera que donarà el temps indispensable per tal de realitzar la prova.

- CCOO també demanem una mesa monogràfica per tractar les condicions de treball del personal al serveis penitenciaris. Volem tractar específicament les retribucions de dissabtes, diumenges i festius, aclariment d’horaris ...ICS accepta la proposta i algun altre sindicat s’hi adhereix.

 - Reclamem els inicis i/o continuïtat dels grups de treball de personal de manteniment, de mobilitat voluntària, permisos.....

15 de febrer de 2019

Mesa 15 de Gener de 2019

17 de gen. 2019, 9:44 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 17 de febr. 2019, 10:59 ]

CCOO emplaça al Govern a seguir negociant per revertir les retallades i acordar millores laborals

D’on venim? 
El passat desembre es va signar l’acord de recuperació de les pagues de 2013 i 2014. El mateix Acord contemplava el compromís de negociar noves mesures socials, laborals, i de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral, entre d'altres. 
Aquesta voluntat negociadora es va concretar de nou el passat 8 de gener, quan CCOO va signar l’Acord d’increment salarial pel 2019. Aquell dia ens vam emplaçar a la reunió d’avui per continuar les negociacions per revertir les retallades, recuperar drets i millorar les condicions de treball de tot el personal al servei de la Generalitat de Catalunya. 

El Govern ha de continuar revertint les retallades 
A la Mesa General de Negociació del Personal de Generalitat d’avui hem acordat constituir, en els propers dies, un grup de treball paritari per iniciar i donar agilitat a la negociació. 
L’objectiu d’aquest grup de treball és: 
- Recollir les propostes de recuperació dels dret i de millores de les condicions de treball a negociar, i prioritzar-les. Cal ordenar la negociació, doncs són molts els temes a plantejar.
- Iniciar, en primer terme, la negociació de mesures de conciliació i flexibilitat horària. 
- Establir la metodologia i el calendari, perquè sigui operativa i àgil. Amb un període limitat per a poder presentar les propostes a la Mesa negociadora. 

En aquest sentit, un mes després de la posada en marxa del grup de treball, es reunirà la Mesa General per avaluar el funcionament del grup de treball i aprovar, si és el cas, els acords corresponents. CCOO entenem el format grup de treball de 10 o 12 persones permet donar més agilitat a la negociació i ens ha de permetre avançar més ràpidament que en reunions “formals” d’una Mesa de més de 30 membres en total. 

Aquesta metodologia serà eficaç si totes les parts negocien amb bona fe, i amb objectius i calendari clars. Si el resultat no és aquest, si resulta que el grup de treball es converteix en una manera de fer-nos perdre el temps, deixarem el grup de treball i portarem la negociació directament a la Mesa General. 

Ara que el Govern està elaborant els pressupostos, CCOO hem demanat que exposi als sindicats de la Mesa quines seran les seves propostes en mesures laborals i socials pels més de 250.000 empleades i empleats públics. 

CCOO treballarà i seguirà lluitant perquè hi hagi pressupostos (a Catalunya i a l’estat espanyol) i que aquests incorporin també les nostres reivindicacions, a més de les mesures socials i econòmiques que afavoreixin la millora de les condicions de vida de la ciutadania. 

El Govern ha de consolidar la seva cultura negociadora, amb diàleg i acords 

És a mans del Govern consolidar aquesta etapa, de comprometre’s amb fets i no amb paraules amb el personal de la Generalitat. 
Partim d’un alt grau d’una justificada desconfiança vers l’Administració per tants anys de menyspreu a les empleades i empleats públics i el menysteniment de la negociació col·lectiva. 
La bona voluntat negociadora de l’Administració s’ha de plasmar en mesures laborals, socials i de conciliació concretes pel personal de la Generalitat. Hores d’ara, portem massa temps on l’habitual és la manca de propostes de recuperació o millora per part del Govern en els temes que reclamem. En aquest sentit, sempre s’ han trobat a CCOO davant, amb una posició de força i mobilització, per fer possible avançar en la negociació. Això ens ha permès acords parcials de millores i recuperacions de drets, com a tornar a cobrar el 100% des del primer dia en cas de baixa, en cas de baixa. També recuperar unes ofertes d’ocupació àmplies, acordar els increments retributius de 2018 i 2019 o l’acord de recuperació de les pagues de 2013 i 2014. 

Quines són les prioritats de CCOO 
La plataforma reivindicativa és llarga, després d’anys de retallades patides pel personal de la Generalitat i que ara hem d’acabar de revertir. En aquest sentit el FAS, primer estadi als 6 anys per al personal docent, les DPOs per al personal ICS, els dies d’assumptes propis, retribucions al 100% durant el primer any per reducció de jornada per cura de fill, el ticket menjador o les pagues dobles reals són alguns dels molts temes que tenim sobre la taula. Són drets i condicions de treball que ens van retallar i volem recuperar d’una vegada. 
Però també volem incorporar millores algunes de les quals ja han estat possibles per acords signats per CCOO en altres administracions, com regular una borsa d’hores de lliure disposició acumulables, de fins el 5% de la jornada anual (unes 85 hores/any), el nou permís de paternitat, la reducció de jornada per a les persones majors de 55 anys o eliminar el perjudici a la pensió de jubilació de les persones que gaudeixen reduccions de jornada per temes de conciliació entre d’altres, si ens referim a qüestions relacionades amb la conciliació i la flexibilitat horària, bloc de reivindicacions que abordarem de manera immediata al grup de treball. 
L’objectiu de CCOO és obrir la negociació de totes les condicions de treball i, en aquest sentit, vam denunciar fa més d’un any l’Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari i el Conveni Col·lectiu del Personal laboral. Esperem poder constituir d’una vegada les meses de negociació quan la resta de sindicats i l’administració es decideixin. Mentre no sigui així, perseguirem totes les millores parcials que ens sigui possible aconseguir. 

El permís per indisposició, la justificació de les absències per motius de salut 
CCOO ha exigit una solució definitiva al problema que va crear el Govern quan va exigir la baixa per justificar les absències per motius de salut, just quan vam recuperar el dret a cobrar el salari íntegre en cas de baixa per IT. CCOO ha demanat que mentre no es troba la manera de regular el permís per indisposició, continuïn vigents les 30 hores d’absència justificada i sigui suficient la declaració del personal afectat. Ens semblaria una mostra de bona voluntat per part de l’administració el retorn a les 30 hores, de manera provisional, mentre trobem una solució definitiva al problema 
S’ha de recordar que la Instrucció de Funció Pública va ser una mesura unilateral, que afecta a tot el personal de la Generalitat. No és gens satisfactòria la resposta a la demanda de CCOO, quan la representant de l’Administració deriva a la negociació en meses sectorials per trobar una solució a un problema originat per ells en l’àmbit de la pròpia Mesa General. 

La jornada de 35 hores 
L’acord de CCOO amb el govern de l’estat a l’àmbit de els Administracions Públiques del passat març de 2018 permet la negociació de la jornada de 35 hores, acabant amb la imposició d’una jornada mínima de 37.5 hores. 

CCOO volem incorporar aquesta jornada per al personal de la Generalitat. Ja és hora de parlar de la jornada 35 hores tot l’any. 

Compliment de l’Acord de retorn de les pagues 
A la reunió d’avui de la Mesa general CCOO hem reclamat que el 10% de la paga de 2013 compromès per aquest 1r trimestre es faci efectiu en la nòmina de gener. Si no arriben, que sigui com molt tard en la nòmina de febrer. “Durant el primer trimestre” no vol dir esperar al 31 de març. 
El 30% restant per aquest any, demanem sigui abonat, d’una sola vegada, els mesos d’abril o maig, en tot cas abans de l’estiu. 
Per les quantitats corresponents als propers anys, el mateix. D’una sola vegada i abans del mes de juny. 

15 de gener de 2019

Mesa General Funció Pública 8 de gener, increment retribucions 2019

9 de gen. 2019, 10:06 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Les retribucions del personal de la Generalitat creixeran des l’1 de gener de 2019 el 2,25%


CCOO signa l’increment salarial de l’any 2019 per al personal de la Generalitat


Avui 8 de gener s’ha reunit la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat i ha acordat l’increment retributiu per l’any 2019.

 L'increment de les retribucions per a 2019 estableix una pujada fixa del 2,25% en tots els conceptes i per a totes les empleades i empleats públics de la Generalitat, a la qual cal sumar un percentatge variable que pot arribar al 0,25%, lligat a l'evolució del PIB.

 Els empleats públics comptaran, a més, amb un altre 0,25% de fons addicionals que cal negociar amb els sindicats de la Mesa com es farà el repartiment.

 

Increment retributiu 2019

FIXE

2,25%

+ Fins a 0,25% (segons PIB) a partir de juliol:

 

PIB igual a 2,1%

2,30%

PIB igual a 2,2%

2,35%

PIB igual a 2,3%

2,40%

PIB igual a 2,4%

2,45%

PIB igual o superior a 2,5%

2,50%

+ 0,25% fons addicional

+ 0,25%
L’acord signat avui incorpora l’increment que CCOO ja va acordar el passat mes de març a Madrid en el marc del “II Acord per a l’ocupació pública i de condicions de treball”.

 El proper 15 de gener continua la negociació de recuperació de drets

 Aquest acord d’increment retributiu s'uneix a altres signats per CCOO amb el Govern de la Generalitat els últims mesos.

CCOO després d'un procés de negociació i pressió intensa va aconseguir el passat desembre de 2018 l’acord amb garanties per a la recuperació de les pagues de 2013 i 2014.

El mateix Acord contemplava el compromís de noves mesures socials, laborals, i de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral, entre d'altres. Aquesta negociació començarà el proper 15 de gener de 2019.

 Anteriorment CCOO també va signar l’acord per recuperar el 100% de sou  en tots els casos d’Incapacitat Temporal (IT), des del primer dia, o l'acord per reduir la temporalitat del 30% al 8%, donant estabilitat a les plantilles, que ha possibilitat aprovar una àmplia oferta d’ocupació pública enguany i durant els propers anys.

CCOO emplaça al Govern a mantenir aquesta línia de recuperació de la negociació col·lectiva, a comprometre’s -amb fets, no amb paraules-  i reconèixer l'esforç que els empleats públics han fet per mantenir els serveis públics, amb la seva dedicació, esforç i professionalitat.

 CCOO continuarà amb la lluita per la recuperació dels drets arrabassats i la millora de les condicions de treball. Encara ens queden molts drets i retribucions per recuperar: revertim les retallades, recuperem drets, salaris i ocupació, millorem de les condicions de treball, defensem els serveis públics, defensem la negociació col·lectiva...

Des de la Secció Sindical continuarem lluitant!

1-10 of 22