Inici‎ > ‎

Mesa Sectorial ICS

Mesa sectorial 15/02/2019

17 de febr. 2019, 10:57 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 18 de febr. 2019, 9:37 ]

Proposta de calendari de Mesa Sectorial de Sanitat per al desenvolupament i potenciació dels processos de mobilitat voluntària:

En aquest punt se’ns presenta un calendari de reunions bimensuals, que és aprovat per tota la part social.

Desenvolupament de l’Acord de sortida de vaga de 29/11/2018:
Com sabeu, es tracta de l’acord de la desconvocatòria de vaga d’atenció primària del sindicat MC, però aquí tots estem d’acord que donat que es tracta de treball que afecten a l’àmbit de negociació del II Acord, que el que ha de fer l’ICS seria convocar la comissió de seguiment d’aquest I Acord i acordar allà les condicions de treball per a totes les categories professionals i ratificar-ho a la Mesa Sectorial.
ICS hi està d’acord. 
També es recorda que aquest abril es cobrarà el 75% de la DPO i a l’abril del 2020 el 100%, fruit de la Mesa General de Funció Pública.
També se’ns explica l’Acord de Govern pel que fa a l’increment retributiu de facultatius/ves i infermeres dels ACUT i ASSIR, ja que tenien una mitjana
econòmica inferior als centres d’atenció primària. No va ser així per a lesllevadores donat que la mitjana econòmica d’aquesta categoria professional era
superior a la que tenen als centres.
Davant la petició d’algun sindicat de perquè no hem denunciat el II Acord, CCOO explica que no es podia fer perquè no teníem el context ni polític ni social ni econòmic per aconseguir millores, tant era així que el Govern, mitjançant decrets es va encarregar de disminuir les millores aconseguides en aquest II Acord (DPO, carrera professional, jornada...)

Hem aprofitat per recordar que estem sense Pacte de Selecció Temporal (Borsa de Treball) amb el perjudici que està comportant per a molts professionals que no veuen el seu currículum actualitzat. La primera reunió del grup de treball per parlar-ne serà el 26 d’abril i intentaran fer una nova baremació la propera setmana.

Pel que fa a l’ajut per als àpats es donarà a tot el personal que faci atenció continuada de 12 hores o més en aquells centres que estiguin oberts 24h els 365
dies de l’any. I demanem que sigui per a totes les categories professionals. ICS diu que sí, però que està pendent d’informe jurídic per veure com ho ha d’aplicar.
El que ha quedat clar és que l’acord de desconvocatòria de vaga no ha tingut efecte, queda tot el desplegament. 
S’ha recordat novament que l’increment de les DPO ve de la Mesa General de Funció Pública.

CCOO recorda a l’ICS l’incompliment reiterat del II Acord que ara volen esmenar organitzacions sindicals no signants del mateix o que considerem de dubtosa legalitat i que no es podrà dur a terme sense l’esgotament de bona part de la plantilla mèdica. 
Fem responsable a l’ICS i al Departament de Salut de la manca de planificació en aquest sentit. I proposem prendre mesures per tal d’articular i afavorir que es creïn unitats bàsiques assistencials a l’atenció primària que inclogui metge/essa i infermer/a i personal de gestió i serveis per tal de compartir un “cupo” amb corresponsablilització de tasques que es desprenen de la seva assistència. 
Manifestem la incapacitat de l’ICS en adequar les plantilles a la realitat socioeconòmica de la població a qui ha de donar cobertura.

Torn obert de paraules:

- CCOO demanem que es faci una nova baremació de la borsa per tal de subsanar errors i actualitzar currículums dels professionals.

- CCOO també demanem expressament que volem una reducció de jornada per tornar a la que teníem al II Acord, és a dir, les 1599 diürnes i les 1445 nocturnes. Afegim que a més volem que consti expressament que els dies graciables (assumptes propis) han de restar de la jornada perquè segons l’EBEP han de tenir a consideració de jornada real efectiva de treball i que s’està produint una discriminació respecte a la resta de col·lectius de funció pública. I volem tornar als 9 dies. 
ICS diu que no hi ha estat mai, i que la reducció de jornada ho estudiarà.

- Demanem informació del concurs oposició de promoció interna de la categoria professional DSI infermeres, però encara no saben data de resolució.

- CCOO també demanem què passarà amb les proves de TCAI del 28 d’abril davant l’anunci d’eleccions generals per part del Govern Central. ICS respon que donat que es tracta d’una OPE a nivell estatal i on es va consensuar la data amb la resta de CCAA està esperant a veure què es decideix des de Madrid.

- Pel que fa als exàmens de les futures oposicions l’ICS reitera que donarà el temps indispensable per tal de realitzar la prova.

- CCOO també demanem una mesa monogràfica per tractar les condicions de treball del personal al serveis penitenciaris. Volem tractar específicament les retribucions de dissabtes, diumenges i festius, aclariment d’horaris ...ICS accepta la proposta i algun altre sindicat s’hi adhereix.

 - Reclamem els inicis i/o continuïtat dels grups de treball de personal de manteniment, de mobilitat voluntària, permisos.....

15 de febrer de 2019

Mesa 15 de Gener de 2019

17 de gen. 2019, 9:44 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 17 de febr. 2019, 10:59 ]

CCOO emplaça al Govern a seguir negociant per revertir les retallades i acordar millores laborals

D’on venim? 
El passat desembre es va signar l’acord de recuperació de les pagues de 2013 i 2014. El mateix Acord contemplava el compromís de negociar noves mesures socials, laborals, i de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral, entre d'altres. 
Aquesta voluntat negociadora es va concretar de nou el passat 8 de gener, quan CCOO va signar l’Acord d’increment salarial pel 2019. Aquell dia ens vam emplaçar a la reunió d’avui per continuar les negociacions per revertir les retallades, recuperar drets i millorar les condicions de treball de tot el personal al servei de la Generalitat de Catalunya. 

El Govern ha de continuar revertint les retallades 
A la Mesa General de Negociació del Personal de Generalitat d’avui hem acordat constituir, en els propers dies, un grup de treball paritari per iniciar i donar agilitat a la negociació. 
L’objectiu d’aquest grup de treball és: 
- Recollir les propostes de recuperació dels dret i de millores de les condicions de treball a negociar, i prioritzar-les. Cal ordenar la negociació, doncs són molts els temes a plantejar.
- Iniciar, en primer terme, la negociació de mesures de conciliació i flexibilitat horària. 
- Establir la metodologia i el calendari, perquè sigui operativa i àgil. Amb un període limitat per a poder presentar les propostes a la Mesa negociadora. 

En aquest sentit, un mes després de la posada en marxa del grup de treball, es reunirà la Mesa General per avaluar el funcionament del grup de treball i aprovar, si és el cas, els acords corresponents. CCOO entenem el format grup de treball de 10 o 12 persones permet donar més agilitat a la negociació i ens ha de permetre avançar més ràpidament que en reunions “formals” d’una Mesa de més de 30 membres en total. 

Aquesta metodologia serà eficaç si totes les parts negocien amb bona fe, i amb objectius i calendari clars. Si el resultat no és aquest, si resulta que el grup de treball es converteix en una manera de fer-nos perdre el temps, deixarem el grup de treball i portarem la negociació directament a la Mesa General. 

Ara que el Govern està elaborant els pressupostos, CCOO hem demanat que exposi als sindicats de la Mesa quines seran les seves propostes en mesures laborals i socials pels més de 250.000 empleades i empleats públics. 

CCOO treballarà i seguirà lluitant perquè hi hagi pressupostos (a Catalunya i a l’estat espanyol) i que aquests incorporin també les nostres reivindicacions, a més de les mesures socials i econòmiques que afavoreixin la millora de les condicions de vida de la ciutadania. 

El Govern ha de consolidar la seva cultura negociadora, amb diàleg i acords 

És a mans del Govern consolidar aquesta etapa, de comprometre’s amb fets i no amb paraules amb el personal de la Generalitat. 
Partim d’un alt grau d’una justificada desconfiança vers l’Administració per tants anys de menyspreu a les empleades i empleats públics i el menysteniment de la negociació col·lectiva. 
La bona voluntat negociadora de l’Administració s’ha de plasmar en mesures laborals, socials i de conciliació concretes pel personal de la Generalitat. Hores d’ara, portem massa temps on l’habitual és la manca de propostes de recuperació o millora per part del Govern en els temes que reclamem. En aquest sentit, sempre s’ han trobat a CCOO davant, amb una posició de força i mobilització, per fer possible avançar en la negociació. Això ens ha permès acords parcials de millores i recuperacions de drets, com a tornar a cobrar el 100% des del primer dia en cas de baixa, en cas de baixa. També recuperar unes ofertes d’ocupació àmplies, acordar els increments retributius de 2018 i 2019 o l’acord de recuperació de les pagues de 2013 i 2014. 

Quines són les prioritats de CCOO 
La plataforma reivindicativa és llarga, després d’anys de retallades patides pel personal de la Generalitat i que ara hem d’acabar de revertir. En aquest sentit el FAS, primer estadi als 6 anys per al personal docent, les DPOs per al personal ICS, els dies d’assumptes propis, retribucions al 100% durant el primer any per reducció de jornada per cura de fill, el ticket menjador o les pagues dobles reals són alguns dels molts temes que tenim sobre la taula. Són drets i condicions de treball que ens van retallar i volem recuperar d’una vegada. 
Però també volem incorporar millores algunes de les quals ja han estat possibles per acords signats per CCOO en altres administracions, com regular una borsa d’hores de lliure disposició acumulables, de fins el 5% de la jornada anual (unes 85 hores/any), el nou permís de paternitat, la reducció de jornada per a les persones majors de 55 anys o eliminar el perjudici a la pensió de jubilació de les persones que gaudeixen reduccions de jornada per temes de conciliació entre d’altres, si ens referim a qüestions relacionades amb la conciliació i la flexibilitat horària, bloc de reivindicacions que abordarem de manera immediata al grup de treball. 
L’objectiu de CCOO és obrir la negociació de totes les condicions de treball i, en aquest sentit, vam denunciar fa més d’un any l’Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari i el Conveni Col·lectiu del Personal laboral. Esperem poder constituir d’una vegada les meses de negociació quan la resta de sindicats i l’administració es decideixin. Mentre no sigui així, perseguirem totes les millores parcials que ens sigui possible aconseguir. 

El permís per indisposició, la justificació de les absències per motius de salut 
CCOO ha exigit una solució definitiva al problema que va crear el Govern quan va exigir la baixa per justificar les absències per motius de salut, just quan vam recuperar el dret a cobrar el salari íntegre en cas de baixa per IT. CCOO ha demanat que mentre no es troba la manera de regular el permís per indisposició, continuïn vigents les 30 hores d’absència justificada i sigui suficient la declaració del personal afectat. Ens semblaria una mostra de bona voluntat per part de l’administració el retorn a les 30 hores, de manera provisional, mentre trobem una solució definitiva al problema 
S’ha de recordar que la Instrucció de Funció Pública va ser una mesura unilateral, que afecta a tot el personal de la Generalitat. No és gens satisfactòria la resposta a la demanda de CCOO, quan la representant de l’Administració deriva a la negociació en meses sectorials per trobar una solució a un problema originat per ells en l’àmbit de la pròpia Mesa General. 

La jornada de 35 hores 
L’acord de CCOO amb el govern de l’estat a l’àmbit de els Administracions Públiques del passat març de 2018 permet la negociació de la jornada de 35 hores, acabant amb la imposició d’una jornada mínima de 37.5 hores. 

CCOO volem incorporar aquesta jornada per al personal de la Generalitat. Ja és hora de parlar de la jornada 35 hores tot l’any. 

Compliment de l’Acord de retorn de les pagues 
A la reunió d’avui de la Mesa general CCOO hem reclamat que el 10% de la paga de 2013 compromès per aquest 1r trimestre es faci efectiu en la nòmina de gener. Si no arriben, que sigui com molt tard en la nòmina de febrer. “Durant el primer trimestre” no vol dir esperar al 31 de març. 
El 30% restant per aquest any, demanem sigui abonat, d’una sola vegada, els mesos d’abril o maig, en tot cas abans de l’estiu. 
Per les quantitats corresponents als propers anys, el mateix. D’una sola vegada i abans del mes de juny. 

15 de gener de 2019

Mesa General Funció Pública 8 de gener, increment retribucions 2019

9 de gen. 2019, 10:06 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Les retribucions del personal de la Generalitat creixeran des l’1 de gener de 2019 el 2,25%


CCOO signa l’increment salarial de l’any 2019 per al personal de la Generalitat


Avui 8 de gener s’ha reunit la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat i ha acordat l’increment retributiu per l’any 2019.

 L'increment de les retribucions per a 2019 estableix una pujada fixa del 2,25% en tots els conceptes i per a totes les empleades i empleats públics de la Generalitat, a la qual cal sumar un percentatge variable que pot arribar al 0,25%, lligat a l'evolució del PIB.

 Els empleats públics comptaran, a més, amb un altre 0,25% de fons addicionals que cal negociar amb els sindicats de la Mesa com es farà el repartiment.

 

Increment retributiu 2019

FIXE

2,25%

+ Fins a 0,25% (segons PIB) a partir de juliol:

 

PIB igual a 2,1%

2,30%

PIB igual a 2,2%

2,35%

PIB igual a 2,3%

2,40%

PIB igual a 2,4%

2,45%

PIB igual o superior a 2,5%

2,50%

+ 0,25% fons addicional

+ 0,25%
L’acord signat avui incorpora l’increment que CCOO ja va acordar el passat mes de març a Madrid en el marc del “II Acord per a l’ocupació pública i de condicions de treball”.

 El proper 15 de gener continua la negociació de recuperació de drets

 Aquest acord d’increment retributiu s'uneix a altres signats per CCOO amb el Govern de la Generalitat els últims mesos.

CCOO després d'un procés de negociació i pressió intensa va aconseguir el passat desembre de 2018 l’acord amb garanties per a la recuperació de les pagues de 2013 i 2014.

El mateix Acord contemplava el compromís de noves mesures socials, laborals, i de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral, entre d'altres. Aquesta negociació començarà el proper 15 de gener de 2019.

 Anteriorment CCOO també va signar l’acord per recuperar el 100% de sou  en tots els casos d’Incapacitat Temporal (IT), des del primer dia, o l'acord per reduir la temporalitat del 30% al 8%, donant estabilitat a les plantilles, que ha possibilitat aprovar una àmplia oferta d’ocupació pública enguany i durant els propers anys.

CCOO emplaça al Govern a mantenir aquesta línia de recuperació de la negociació col·lectiva, a comprometre’s -amb fets, no amb paraules-  i reconèixer l'esforç que els empleats públics han fet per mantenir els serveis públics, amb la seva dedicació, esforç i professionalitat.

 CCOO continuarà amb la lluita per la recuperació dels drets arrabassats i la millora de les condicions de treball. Encara ens queden molts drets i retribucions per recuperar: revertim les retallades, recuperem drets, salaris i ocupació, millorem de les condicions de treball, defensem els serveis públics, defensem la negociació col·lectiva...

Des de la Secció Sindical continuarem lluitant!

Mesa Sectorial 30 novembre 2018

5 de des. 2018, 23:43 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 17 de febr. 2019, 11:02 ]

Punts tractats a la sessió d’avui: 
Només d’entrar a la mesa, ens passen un document que té format de decret per l’aplicació del vot electrònic a les futures eleccions sindicals de 2019. 
Donat que és un tema que vam manifestar des de funció pública que no hi estàvem d’acord, tots els sindicats ens hem aixecat i hem sortit. Ara fa unes hores rebem un mail que diu que tenim 7 dies per presentar al·legacions.
 Ja ens hem posat en contacte amb organització CONC i dilluns ho tractarem. 
Abans de començar a tractar els punts ens fan entrega del document signat ahir com a conseqüència de la vaga a primària de Metges de Catalunya on, com ja veureu el 90% del redactat ja estava aconseguit abans de la vaga, en part perquè no depenen de l’ICS ja que són temes de la Mesa General de la Funció Pública i pressupostaris. 
Penseu que abans de l’inici de la vaga, el Gerent Sr. Argimon va enviar un mail massiu a tots i totes les professionals d’atenció primària amb la proposta de millores. 
CCOO hem recordat que altres temes com ara la carrera professional, necessàriament penja del II Acord (que Metges de Catalunya no va signar), i que per tant, caldria convocar la comissió de seguiment i tractar-ho allà. La resta sindicats amb presència avui a la mesa sectorial coincidim a què és una declaració d’intencions i que ara cal traslladar a la comissió de seguiment del II Acord ja que s’ha vulnerat la negociació. 

 Proposta d’acord de Mesa Sectorial de Sanitat per al desenvolupament i potenciació dels processos de mobilitat voluntària: 

En aquest punt comentem allò que ja vam dir al grup de treball i que vam comentar a la reunió de seccions sindicals. Considerem que hi havia 2 canvis substancials en relació al document inicial. 
Un era sobre l’afectació de totes les vacants que es produïssin al moment d’entrada en vigor i l’altre sobre el requisit del nivell de català com una exigència i no com un mèrit. 
Recordem que CCOO vam demanar un informe jurídica ja que consideràvem que aquesta exigència era 2 per a l’obtenció de la plaça estatutària fixa, però no per a un trasllat ja que havia de ser obert a tot el SNS. 
L’ICS no el té, però es compromet a obtenir-lo. Malgrat això, diu que rebaixa de nou les pretensions i només demanaria el català per als professionals de fora de Catalunya. 

 Denúncia del Pacte de Borsa de Treball de l’any 2010: 

Com ja us hem informat, davant de la denúncia, deixa d’estar en vigor a partir de 1 de gener de 2019. L’ICS a dia d’avui, no sap si farà una instrucció amb unes bases de manera temporal fins a la negociació d’un nou pacte, o prorrogaria el mateix. De moment no es farà cap nova baremació i ens informen tenen previst canviar l’empresa d’informàtica i treure un nou concurs. 

 Informació sobre convocatòries:

 Al document annex podeu veure:
  •  L’estat actual de les convocatòries Aclarir que respecte a TCAI i INFERMERS/ERES, es comprometen a treure llistat definitiu abans de finals d’any, de tal manera que podran sol·licitar els nivells de carrera professionals que els pertoqui. Aclarir també que a la OPE 2017, el català que ja estigui validat de totes les categories, no caldrà fer res, però aquells que no ho tinguin, caldrà entrar-ho el més aviat possible, ja que al gener estaran cridats a fer la prova de català aquelles persones que no el tinguin. En el cas de metges especialistes d’hospital, hauran de presentar tants currículums com hospitals es presentin.
 La futura oferta pública de concurs-oposició que es publicaria abans de final d’any. Respecte al personal de manteniment, es farà un grup de treball per veure com es podran convocar a nivell d’estudis assolits. La convocatòria seria publicada al 2019, un cop finalitzat el grup de treball.  

 Adhesió d’UGT a l’acord de la mesa sectorial de 24 d’octubre de 2017, pel que s’estableixen criteris sobre el personal estatutari adscrit a les UAU d’atenció primària de l’ICS:

 Simplement això, UGT van dir que no i ara demanen adherir-se. 

 Informació sobre els acords de Govern relatius a: 

Criteris sobre el personal estatutari adscrit a les Unitats d’atenció a Ciutadà a l’atenció primària de l’ICS / Eximir el requisit de la nacionalitat per accedir a la condició de personal estatutari en la categoria de facultatiu especialista de les especialitats i àmbits territorials deficitaris: 
En el cas dels facultatius extracomunitaris, ja vam informar que s’havia aprovat a Acord de Govern (CCOO vam intervenir a la comissió de salut del Parlament per tal de desencallar el tema). 
En el cas del zeladors a les UAC d’atenció primària, està pendent però ens informen que es farà aviat, abans de final d’any per tal que puguin accedir a la carrera professional. 30 de novembre de 2018


Mesa General 31 octubre

9 de nov. 2018, 23:51 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

EL GOVERN PRESENTA UNA PROPOSTA INDIGNA DE RETORN DE LES PAGUES ROBADES ALS EMPLEATS I EMPLEADES PÚBLIQUES.

 

A la Mesa General d’Empleades i Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya, el Govern ha presentat una proposta indigna de recuperació de les pagues robades al 2013 i 2014.  El Govern d’Artur Mas va ser molt ràpid per aplicar les polítiques de retallades i ara, el Govern de Quim Torra pretén que les pagues robades les acabem de recuperar al 2026. Tot un despropòsit i un insult a les persones que garantim els serveis públics per a la ciutadania de Catalunya. Una proposta que fins i tot incompleix l’acord signat el 16 de juny de 2017 amb la representació sindical per retornar un mínim d’un 10% aquest 2018. Una proposta que desobeeix els mandats del Parlament de Catalunya del 18 de maig de 2017 i 9 d’octubre de 2018, que els instava a retornar aquestes pagues robades.

 

Davant d’aquesta indigna proposta, CCOO hem comunicat que ens aixecàvem de la Mesa negociadora fins que ens facin una proposta que no sigui insultant. Els altres dos sindicats han actuat de la mateixa manera. Quan els nostres delegats i delegades han escoltat la proposta del Govern, la indignació ha fet que ocupéssim el Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques.

 

Amb aquesta situació, el Govern de la Generalitat es situa en el conflicte amb els seus treballadors i treballadores. CCOO no defugirem el conflicte. A partir d’aquest moment, i amb la màxima unitat sindical possible, iniciem una campanya d’assemblees als centres de treball, amb mobilitzacions creixents sense descartar cap mesura de pressió. El Govern ha de deixar ja de tenir bones paraules amb els seus treballadors i treballadores i passar a les accions de reconeixement, començant pel retorn de les pagues robades.

 

FOTOGRAFIES DE L'OCUPACIÓ DEL DEPARTAMENT

 

 

Mesa General 8 octubre

12 d’oct. 2018, 3:05 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 12 d’oct. 2018, 3:14 ]

Ha tingut lloc nova Mesa General de Funció Pública que per ratificar la consolidació del 0.20% que es va signar la setmana passada

Ens confirmen com serà el pagament dels increments 

NÒMINA OCTUBRE: cobrament de l'increment de l'1,75% des de juliol fins a octubre 2018.
NÒMINA NOVEMBRE: cobrament del 1,50% de l'increment de l'1,50% de gener a juny 2018.
NÒMINA DESEMBRE: cobrament del 0.20% addicional lineal de la massa salarial tot l'any, i que concretament seran 70,56 euros.


CCOO  hem exigit en aquesta Mesa, l'entrada en vigor immediata de la millora que suposa la percepció del 100% de les retribucions en cas d'IT, compliment de l'Acord de Govern de retorn de la paga ja compromès i la convocatòria urgent d'una nova Mesa per calendaritzar el retorn de les pagues de 2013 i 2014 i resta de drets.

Després de les intervencions a la comissió parlamentària,  s'ha debatut al Parlament tot allò que tenim pendent els professionals de la Generalitat de Catalunya. Ha finalitzat amb una resolució parlamentària que diu el següent:

-Insta al Govern a fer efectiu el retorn del 10% de la paga de 2013 abans de finalitzar l'any i el calendari de retorn de la resta de la paga de 2013 abans del desembre del 2019. I també la del 2014 abans de desembre del 2020.

-Establir un calendari de la resta de drets pendents de retornar, i la propera Mesa General serà el 31 d'octubre de 2018.

Mesa General 18 setembre

29 de set. 2018, 2:08 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


MESA GENERAL 20 juliol

15 de set. 2018, 0:36 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Prou incompliments i excuses!

CCOO diu NO al xantatge del Govern.

Avui, 20 de juliol ha finalitzat sense acord la Mesa General de negociació de les condicions laborals dels empleats i empleades públiques de la Generalitat de Catalunya.

La major part de les demandes plantejades per CCOO eren:

-Concrecions d’allò que ja havíem signat a la Mesa General de l’Estat: pagament del 100%del salari en tots els casos de baixa per IT, increment salarial de l’1,50% per a tot l'any 2018,més un 0,25% amb efectes 1 de juliol i negociar un increment addicional del 0,2%.
-Revertir retallades que només han recaigut sobre les treballadores i treballadors amb condicions laborals vinculades a la Generalitat de Catalunya: restitució de les pagues extres de 2013 i 2014, i la consecució del permís de les 30 hores per indisposició sense necessitat d’IT.

Malauradament l’Administració catalana no ha volgut concretar l’aplicació dels increments salarials i ha demanat un xec en blanc als sindicats que CCOO no donarem. Pitjor encara ha estat l’intent de lligar les pujades retributives al manteniment del càstig econòmic per les
companyes i companys malalts.

Aquesta actitud és, no només un greu motiu de preocupació per a les forces sindicals, sinó un greuge comparatiu important per a les treballadores i treballadors als quals representem.
Un greuge que se suma a d’altres com la supressió d’una de les pagues extres de 2013 i 2014 que han recaigut exclusivament sobre les persones treballadores que depenen de l’administració catalana.

CCOO fa una crida al Govern de la Generalitat a assumir les seves responsabilitats.

Exigim:

-Un acord de Govern que retorni el cobrament del 100% de les retribucions per tots els casos d’IT, amb caràcter immediat, i efectes retroactius des de la signatura de l’acord estatal.
-El cobrament immediat de l’1,75% i dels endarreriments corresponents.
- La negociació de l’increment addicional del 0,2% de la massa salarial.
- La calendarització del retorn de les pagues extres del 2013 i 2014, per fer-ho efectiu en la seva totalitat durant l’any 2019, així com la resta de drets.
-L’obertura d’un veritable procés negociador que permeti recuperar els drets i les condicions laborals anteriors a la imposició de les retallades (35 hores, fons d’acció social, etc) tal i com estan fent moltes altres administracions.

Per la nostra part, reiterem la voluntat d’arribar a acords i anunciem que des dels primers dies de setembre començarem a convocar assemblees i mobilitzacions entre el personal afectat per assegurar el compliment de les lleis i la restitució dels nostres drets.


Mesa Extraordinaria 2 juliol

6 de jul. 2018, 23:57 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

 
A la Sessió extraordinària d'ahir dia 2 de juliol, l'unic punt tractat va ser:

 Les Bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’ICS: 

Després de la petició de simplificar els processos selectius, ja que la història ens demostra cada procés dura com a mínim més de 2 anys, i que en proporció l’últim concurs-oposició del torn lliure de només 340 places no està resolt, no ens volem ni imaginar ara que hi ha una oferta pública extraordinària amb més de 10.000 places ofertades, la durada d’aquest procés.

 L’ICS ha fet una proposta que tant CCOO, com Satse, com UGT, com Metges de Catalunya hi hem estat d’acord (Catac ha estat en contra de la totalitat de la reunió) i és que se simplifiquen les proves, que quedarien de la següent manera:

  • S’agruparà en un únic exercici tant la prova tipus test com la del supòsit pràctic, on caldrà una nota mínima de 5 a cada prova. Posteriorment també, a la mateixa jornada es farà la prova competencial. Tant la part teòrica com la part pràctica serien amb respostes tancades tipus test. 
  •  La puntuació de la prova serà la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels dos exercicis (sempre que se superi el 5 a cada part) 
  • Amb caràcter general, la primera prova l’ha de superar un nombre de persones igual al 300%, però que en funció de l’oferta i la demanda es podrà treure mitjançant la convocatòria específica

El que també hem demanat però no ha estat acceptat és que les respostes no restin ja que això tranquil·litza molt a l’opositor. També s’ha demanat que s’eliminés del tot el 300%, però ICS contesta que només ho eliminarà en aquelles categories professionals que hi hagi molts més aspirants o que places convocades 

Tot i no ser objecte de negociació, se’ns comenta que si hi ha consens, es poden simplificar els barems de les categories professionals A1 i A2 (excepte facultatius especialistes que es regulen amb normativa pròpia) 

  • La modificació important ha estat en la categoria professional d’infermer/a (DSI), que en el cas de la formació que era de 30 punts de màxim, ara quedarien 10 per a la formació reglada i 20 per a la formació continuada. De tal manera que s’elimina el subtopall de 8 punts per a la formació de cursos, tallers i seminaris. 

Veure quadres: 

  • Només es puntua tenir el doctorat (s’elimina el premi extraordinari per doctorat). 
  • Només puntua tenir l’especialitat (s’elimina la menció especial i la menció extraordinària). 
  • No es diferencia la puntuació de presentació de comunicacions, pòsters, ponències si són nacionals o internacionals. Aquí hem estat en contra CCOO i Metges de Catalunya, ja que considerem que la complexitat i de vegades l’idioma i el cost és molt superior en ser internacional. UGT i Satse volen unificar el criteri i ICS ha desempatat. 
  • El temari transversal, per a totes les categories professionals, passarà de 11 temes a 7, tot i que hem demanat que s’acoti més per tal de facilitar l’estudi 

Mesa Sectorial 4 juny 2018

9 de juny 2018, 5:32 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Punts tractats a la sessió

Avui s’han tractat els punts que van quedar pendents de la convocatòria anterior.

Informació sobre prestació d’assistència sanitària de personal de l’ICS a residències geriàtriques:
La direcció explica que totes les persones que tenen el seu domicili en una Residència geriàtrica son població com qualsevol altra que visqui al seu domicili
propi, així l’assistència sanitària pels professionals de l’ICS ha de ser la mateixa. En empreses públiques assistides, on el grau de dependència es major, hi ha convenis per la prestació dels serveis per un facultatiu de l’ICS que fa aquesta activitat durant unes hores diàries ja que és obligatori per aquests centres tenir-la. Son facultatius que van a part del “cupo” dels EAP o fins i tot el facultatiu fa assistència contractat pel centre en hores fora de l’horari laboral.
En empreses assistides privades no és possible fer conveni.
CCOO comenta que té notícies, del Departament de Benestar i Família que és d’on pertanyen aquestes empreses assistides públiques, que es vol passar
aquests professionals (TCAE, Facultatius, Infermeres) a l’ICS, però des del Centre Corporatiu no en saben res.

Comminar a què tots els EAP elaborin i disposin de Reglament de Règim Intern:

Existeixen EAP que no tenen Reglament Intern per la raó que son nous, perquè no hi ha voluntat de fer-lo, etc. Així el que succeeix és que segueixen el Pla
Funcional i el fan servir com un Reglament Intern.
Direcció explica que hi ha una norma que regeix l’elaboració i els continguts dels mateixos i que tots els EAP haurien de tenir. Així des de ICS es comprometen a què vetllaran perquè es compleixi.
CCOO demanem que tots els Reglaments Interns passin per les Juntes de Personal.

 Plans de formació dels territoris: 

Es potencien les activitats formatives transversals i escassegen les activitats formatives específiques:
Direcció exposa que ja es va tractar aquest tema en una altra Mesa i es va acordar amb totes les forces sindicals que el Pla formatiu es seguiria als Territoris,
creant Comissions per Centres.
Que s’ha de tenir en compte que la formació ha d’arribar a tots els col·lectius i fer un seguiment de cada Centre amb les seves necessitats particulars.
Es demana a la direcció que es detalli la distribució del pressupost formatiu anual.

 DPO en Hospitals:  Discrepàncies entre com es defineixen objectius i com es ponderen els objectius individuals vers el que es va informar en Mesa:

Les forces sindicals ens queixem que no s’està complint la Instrucció actual sobre DPO. Es va fer un grup de treball paritari, amb direccions de personal de varis centres per veure com es podia millorar i no ha servit de res. Es fiquen objectius individuals que son contraproduents, alguns imposats i a més
en alguns centres compten molt poc ( 35%) i la resta son col·lectius.
La Direcció comenta que en cap cas pot ser un objectiu “la satisfacció del client vers el professional”, bàsicament perquè l’ICS no té cap procediment que mesuri aquest ítem.
CCOO tornem a reclamar que surti a la fitxa individual de cada professional si estàs fent reducció de jornada per ajustar els objectius i les metes a la jornada
efectiva i no al 100% com passa fins ara. Diuen que està demanat al servidor del programa i que consultaran per quan es preveu ho tinguin instal·lat.

 Aclariment de criteris respecte el gaudiment de dies addicionals de vacances, sentit del silenci i petició de disposar d’una circular de vacances comuna per tot ICS:

CCOO expliquem el que passa a mols territoris, que no deixen fer els dies addicionals de vacances a continuació de les vacances anuals. Tampoc deixen fer
en cap de setmana, ni hi ha un regulació del “com” encara que si està regulat el “què” que és el que diu l’EBEP sobre permisos i llicències. Així demanem una
circular que reguli el gaudiments d’aquests permisos a nivell general.
La direcció diu que no ho veu viable, perquè després acabem pactant en els territoris altres condicions, que no té sentit fer una circular si ja tenim una llei que
regula les vacances i finalment es compromet a parlar d’aquest tema en la propera reunió de Directors de Personal.

Millora de les condicions de treball pels professionals d’unitats assistencials: guàrdies, jornada, etc:

CCOO fem una proposta a la Direcció en la Mesa de Negociació prèviament comunicada per escrit a la Gerència de l’ICS Dra. Candela Calle, que és la
següent:
Millorar les condicions laborals en quant a fer exempció de treballar els caps de setmana d’atenció continuada, voluntàriament qui vulgui, en tots aquells
professionals que presten els seus serveis en unitats assistencials amb una cartellera anual que regula la jornada de dilluns a diumenge.
I plantegem que, donat que hi ha un augment d’edat de mitjana a l’ICS, que totes les professionals que tinguin 55 anys o més es puguin acollir a aquesta mesura de no treballar caps de setmana regularment com fins ara i reorganitzar la jornada de
dilluns a divendres. El nostre argumentari és:

 Perquè son professionals que han patit durant molts anys llargues jornades continuades de 8, 9 i fins a 10 dies seguits de jornades sense descans.
 Perquè la càrrega assistencial i el pacient pluripatològic exigeix més cura i atenció.
 Per evitar accidents laborals i baixes per IT per jornades perllongades.
 Evitar la descapitalització de moltes professionals d’hospital que estan molt preparades per unitats especials i amb una gran expertesa, que no marxin
cap a l’AP en una cerca de millorar la conciliació familiar i laboral.

Seria una reorganització interna sense cap despesa econòmica per l’ICS.
La Direcció diu que han d’estudiar la proposta i fer una diagnosi de la situació actual.

*D’aquest tema ja us vam fer arribar la carta registrada a la Gerència de l’ICS.

 Funcions dels referents de gestió en els EAP:

CCOO exposem que el II Acord regula que els referents de gestió han de fer tasques de coordinació i no de direcció, i ens trobem en alguns àmbits que
aquestes tasques son superades per altres que no pertoquen a la seva funció.
També exposem que aquests professionals no son un càrrec de confiança i
tampoc passen un procés de selecció, així queda un buit pel que fa a les formes
de nomenar aquests referents en els EAP.
La direcció diu que si el director delega funcions al referent ells no poden dir res.

 Informació sobre previsió de futur de CAE de la GT Barcelona ciutat: s’amplien plantilles, es fan interinitats:

La direcció reconeix que aquest CAE s’havia d’haver integrat al seu hospital de referència en el seu dia i els seus treballadors passar a formar part de l’hospital, però que passat molt de temps no ha estat així i que ha funcionat diferent de qualsevol centre d’AP en quant a regulació de Pactes de Primària.
Així han decidit que es quedarà com Centre d’Atenció Primària i es regularà la seva situació pel que fa a tots els pactes com el de Mobilitat voluntària, places a
concurs en la OPE, etc. I amb les mateixes condicions de trasllat i aplantillament.

1-10 of 15