Inici‎ > ‎Mesa Sectorial ICS‎ > ‎

Mesa Sectorial 16/03/2018

17 de març 2018, 0:58 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 17 de març 2018, 1:55 ]
Sessió Ordinària

Punts tractats a la sessió d’avui: 

● Normativa per a renunciar a una interinitat i nova contractació posterior

 Aquest punt es refereix al Pacte de Selecció Temporal, donat que hi ha gent que esta apuntat a diferents gerències territorials i un cop tenen una interinitat ja no tenen possibilitat de ser contractat en una altra fins el punt que posen problemes per a renunciar. ICS explica que el problema no ve en la renúncia en si, sinó perquè la borsa de treball esta pensada per a qui no te feina i no contempla a qui ja te una interinitat. Es tracta d-una borsa única. La millora contractual no existeix al Pacte de Selecció Temporal. Però CCOO expliquem que casos així es donen i per motius de conciliació sha de poder permetre habilitar la manera de poder-ho fer. El problema ve amb tema facultatius ja que hi ha molt pocs i se’ls disputen entre les diferents gerències. Sobre tot a Barcelona és on hi ha aquest problema. CCOO afegim que potser tocaria fer un nou Pacte de Selecció Temporal amb una majoria sindical més àmplia.

● Dades sobre càrregues assistencials durant 2017

 CCOO els recordem que va quedar així en el PORH. Es va quedar que cada any se’ns aniria fent per categories professionals. El compromís va ser que es faria per categories i per anys. ICS reconeix que tenim raó però que van endarrerits tot i que estan treballant en el tema 

● Funcionament de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat 

CCOO fem la petició formal, que aquesta Mesa que com el seu propi nom indica es diu de “negociació”, sigui destinada a tal efecte, ja que darrerament és simplement informativa. A més, creiem necessari un replantejament respecte a les durades de les sessions, les intervencions dels presents... de tal forma que tot plegat el que demanem és que sigui més àgil. I en aquest sentit, respecte a les negociacions, plantegem: quan fa que no hi ha comissió de seguiment del II Acord, ni desenvolupament del Pla d’Igualtat, ni el grup de Treball de les TCAI en atenció primària... I que no pot ser que per una Mesa necessitem 3 sessions per poder acabar-la, i que si cal adeqüem el Reglament. 

● Nous concursos de cuina

 CCOO plantegem el que se’ns va dir temps enrere, que el que s’estava fent era un macroconcurs de cuina de tal manera que l’empresa a qui s’adjudiqués, seria per a tots els hospitals de l’ICS. CCOO reiterem la nostra posició en voler que les cuines que són ICS es mantinguin i que tornin aquelles que es van externalitzar en el seu moment, per molts motius ja expressats amb anterioritat (qualitat del menjar, condicions de treball...). Al marge d’això, ens trobem que de macroconcurs res, ja que hi ha hospitals com ara el Trueta, que ja es va adjudicar a data 1 de març però que no ha estat efectiu per impugnacions, i les pèssimes condicions que es donen tant per a usuaris com per a treballadors, es fa palès tots els dies. També expliquem la casuística del que està passant amb la impugnació del concurs del Trueta: falta de personal, tancament durant hores de la cafeteria davant la impossibilitat de preparar àpats per als pacients,.... CCOO reiterem que el sistema d’externalització no funciona i demanem que tornin a ser nostres amb personal ICS ja que millorarà la qualitat. ICS informa que finalment ho va treure a concurs per lots, alguns dels quals han quedat deserts.

● Desenvolupament del Reglament de Regim Intern/Pla funcional dels CAPs/EAPs, respecte la flexibilització horària dels equips d’atenció primària de l’ICS:

 Això es tracta en compliment de la Resolució TRE/3507/2008, de 24 d’octubre on es publica el text complet del Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de flexibilitat horària dels equips d’atenció primària de l’ICS. Hi ha centres que tenen el Reglament desenvolupat i d’altres no. Davant les properes mobilitats i concursos, seria bo tenir el reglament ja establert respecte als torns a fer abans de les seves incorporacions. El Pla Funcional o Reglament és igual sempre que es tracti del mateix. ICS diu que es parlarà amb tots els àmbits per intentar fer-ho.

● Informació sobre la convocatòria 2015 i convocatòria PI-2016

 Des de CCOO manifestem la preocupació dels aspirants del torn lliure de la convocatòria de 2015, ja que veuen que la data de finalització de la PI-2016 serà abans que la seva. També manifestem que els barems que s’han tingut en compte són exageradament complexos i poc adequats a les categories, i que fan endarrerir molt el procés. Fem la petició que per a les properes oposicions (ja publicada l’Oferta pública a finals del 2017), es replantegin un “alleugerament” dels barems, ja que hem de pensar que estarem parlant de aproximadament 10.000 places i que si ara, per 340 triguem 2 anys, en proporció, no s’acabarà mai la part dels mèrits. A banda d’això, des de l’ICS se’ns informa que ara ja associaran els mèrits els aspirants de la promoció interna. Pel que fa al torn lliure, a l’abril consideren que estarà tot validat. Els aspirants hauran de triar telemàticament la gerència territorial (que no només marquin una), i després s’escollirà centre de manera presencial (segons hi figura a les bases del DOGC). Pel que fa als Tècnics en Prevenció de Riscos Laborals, en informen que no tenen dates perquè encara estan pendents de constituir els Tribunals.

● Normativa de vacances a la Gerència Territorial de Girona, Hospital Dr. Josep Trueta de Girona 

La normativa que vol aplicar unilateralment la Direcció del Trueta, contradiu tant les instruccions de la Mesa Sectorial com de Funció Pública, ja que prohibeix que els professionals es puguin agafar una part de les vacances a dies solts, obligant a tothom a fer les vacances en dos períodes de quinzenes naturals o mesos sencers. ICS contesta que tenim raó i que per tant, ja informen a la Direcció de Trueta que no es pot aplicar el que pretenien fer aquest any, i que el funcionament és com la de l’any passat i com la de qualsevol centre de l’ICS. 

● Diverses qüestions relacionades amb ACUT: 

  •  Estudi sobre la plantilla dels dispositius ACUT i informació sobre la complementació de la plantilla. 
  •  Creació d’un grup de treball per tractar el tema de pagaments de guàrdia per ser més competitius en el sector.
  •  Resposta a la petició de millora de condicions de treball en punts d’atenció continuada d’AP.
  •  En relació a la Instrucció sobre ACUT, informació sobre aspectes de compatibilitat en aliances estratègiques amb altres proveïdors.
És compatible tenir l’activitat principal a l’ICS i com a segona activitat al sector concertat, però al revés. No té massa sentit i la Direcció de l’ICS intentarà que el Catsalut que és qui les concedeix canviï el criteri.
La problemàtica ve perquè no hi ha suficients metges de família i pediatres per donar cobertura als serveis actuals. I tot plegat fa minvar les condicions de treball dels professionals que hi treballen. CCOO considerem que les plantilles no estan adequades perquè fa anys que s’han anat amortitzant places i no s’havien convocat ni places ni s’havien estabilitzat mitjançant interinitats, i ara estem pagant les conseqüències. Cal fer un estudi acurat de les plantilles I els ACUT han de tenir una plantilla estàndard i en funció de les necessitats, estar complementats per persones que facin guàrdies. Però la Direcció de l’ICS no té un criteri uniforme al respecte. El personal tenen obligació de fer guàrdies però cal que s’organitzin a cada centre respectant els límits legals. També caldria revisar els nivells retributius de totes les categories professionals. ICS es compromet a que a les properes places ofertades, es podrà escollir anar com a centres als ACUT i a centres penitenciaris. Novetat. 

● Borsa de Treball: Informació sobre calendari de publicació de baremació 

Impossibilitat d’utilitzar 2 barems per a borsa i oposicions, per tant es fan 2 calendaris al mes d’abril les 7 categories que estan en oposicions en l’actualitat. A posteriori, la resta de baremacions seran al maig, al setembre i al novembre (ja publicat a web ICS). També publicaran els barems que canviaran en virtut del Pacte de Selecció Temporal.

● Criteris sobre hores de formació en reducció de jornada 

El criteri ha de ser el mateix que per les persones que treballen al 100%, sempre que sigui per conciliació. CCOO recordem que això penja del 3r Acord de la Mesa de Funció Pública. 

● DPO: assoliment d’objectius i període mínim per dret al complement de productivitat variable.

 Compromís de les DPO i reduccions de jornada. Plantegem que no s’adapten les metes a les persones que estan amb reducció de jornada i ja es va quedar a les fitxes personals hi hauria un avis per tal que es tinguessin en compte aquestes situacions. Caldria replantejar/se també que professionals amb contractes de 6m es troben que no poden agafar/se baixes si volen cobrar les DPO ICS convocaran el grup de treball per tractar aquests temes i manifesta que aquest any el nivell d’assoliment ha estat mes alt en relació a l’any passat. Es reitera que no pot haver formació dins les DPO. Respecta al tema de les baixes i no assolir les DPO quan no se superen els 6 mesos es un tema del II Acord i que ha arribat al TSJC donant la raó a l’ICS. 

● Torn obert de paraules 

Es confirma el pagament de la part de la paga pendent del 2012 a la nòmina d’abril. 
UGT manifesta que no volen que les TCAI facin EKG. 
Instrucció Metro Nord, compromís de tractar-ho a la propera Mesa Sectorial.


Comments