Inici‎ > ‎Mesa Sectorial ICS‎ > ‎

Mesa Sectorial 19/01/18

7 de febr. 2018, 3:10 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 7 de febr. 2018, 3:25 ]
Sessió ordinària de 19 de gener de 2018 (1a part ) 
unts tractats a la sessió d’avui: 
 Regularització del procediment per a cobrament de facturació a tercers en atenció primària 

El personal de primària que han d’ingressar diners amb el seu DNI i es demana algun procediment més regulat perquè el personal que es trasllada a fer aquests pagaments tingui més garanties en cas de pèrdua, robatori ...Caldria regular també en funció de les quantitats.
  Homogeneïtzació de retribucions per extracció i transplantament d’òrgans i a informació sobre retribucions en altres dispositius especials com són DIVAS, hemodinàmia... 

No és possible que a dia d’avui ja encara estem parlant de diferents maneres de retribuir certs dispositius especials, tant per serveis especials (hemodinàmica DIVAS, guàrdies...) així com per a les extraccions. 
Cada hospital, malgrat siguin ICS fa diferenciacions entre el seu personal. 
I des de CCOO demanem que s’incorporin aquests conceptes dins les taules retributives i que s’apliquin per a tot el personal de la mateixa forma. 
ICS ens passa un resum de com s’està realitzant els diferents pagaments en els diferents hospitals. 
Alguns ho fan com a guàrdia localitzada, alguns com a presència física, i amb imports diferents. 2 I en el cas d’infermeres d’hemodinàmia, es paguen sempre 4h en molts hospitals. 
Ens manifesten que és un primer pas i que hi estan treballant. I que hi ha una norma de transplantaments i que no s’està aplicant en l’actualitat.
 Es pactaran unes quantitats via ICS o via Acord de Govern i s’haurà de complir. I les persones designades per a fer l’activitat tindran l’obligatorietat de fer-la.  Còmput TIS per a nomenaments de reforç 

Les targetes individuals sanitàries, hi ha alguns facultatius per no perceben el salari igual que la resta, malgrat tenir els mateixos “cupos”.
ICS aclareix que van a TIS mínimes, i només són per als llocs estructurals. La resta, de vegades malgrat es contracten com a reforç, a la pràctica assumeixen com si fos una plaça estructural. Les eventualitats de llarga durada, és més factible poder-ho fer i carregar el contingent de pacients al facultatiu en qüestió. Els de curta durada, és més complicat, però no impossible. També l’ICS informa que està treballant per aplantillar amb interinitats i anar reduint el número d’eventualitats, però amb facultatius que no tenen els requisits de la nacionalitat o la titulació, es veuen obligats a fer eventualitats, ja que és indispensable per tal de fer la interinitat. 
 Condicions de treball en guàrdies d’atenció primària 

En certs punts d’atenció primària a l’hora de fer les guàrdies hi ha conflictivitat pel motiu que hi ha gent que estan demanant exempcions de la realització de guàrdies i manquen de facultatius. També es demana que es va treure el ticket menjador que com a mínim es doti d’aigua al personal. CCOO recorda que després del PORH, es va comprometre l’ICS a un calendari per tal de fer un estudi de les càrregues assistencials i que 3 és un altre punt d’aquesta mesa i que tractarem més tard, i que, justament es començava per les càrregues del personal facultatiu d’atenció primària.
  Proposta de sistema de moviment voluntari permanent 

Des de CCOO valorem positivament el fet que es comenci ja a iniciar el tema dels trasllats ja que s’ha incomplet amb el compromís de la mobilitat voluntària i recordem que hi ha molts professionals que ho estan demanant i esperant de fa temps.
 L’ICS ens presenta la seva proposta que s’anomenarà:
 MOBILITAT VOLUNTÀRIA OBERTA I PERMANENT LA PROPOSTA QUE S’ENS PLANTEJA ÉS:
 
o El que intenta és tenir un objectiu clar i és cobrir les vacants de les categories base a mesura que es vagin produint i de forma definitiva. o Ha de ser una mobilitat voluntària amb seguretat jurídica, i per tant caldria Acord de Mesa Sectorial, Acord de Govern i Incorporació al PORH (Pla d’Ordenació de Recursos Humans). 
o També han de ser compatibles amb els processos selectius, i davant el que va passar en el darrer concurs de trasllats, que es van desmuntar certs equips d’hospitals, han de ser de tal manera que es minimitzi l’impacte en el bon funcionament dels equips i l’impacte negatiu a les persones. 
o El marc jurídic és l’article 37 de l’Estatut Marc i PORH línia 5, punt 5.3. 4 
o Amb aquest sistema l’única diferència, respecte als trasllats típics, és que a priori no se sap les places a cobrir donat que seria de forma permanent. o S’oferirien un mínim de 80% de les vacants i s’exclourien les places ofertades prèviament en un procés selectiu o concurs de trasllat un cop “marcades”. I les places base vacants serien les que es produïssin per “baixa” + 1 de resulta. 
o Els llocs de facultatius especialistes d’hospitals no entrarien en aquest trasllats. 
o Les condicions que caldran per accedir als trasllats seran les de sempre, és a dir, que siguin personal estatutari fix i amb servei actiu. 
o S’haurà de fer una inscripció telemàtica a través del SGRH, i una única sol·licitud amb prelació de les destinacions sol·licitades, a un Hospital 
o SAP. 
o El barem serà el mateix que tenim per concurs de trasllat i una puntuació addicional per llocs d’Infermera als EAP, en funció si es té o no alguna especialitat, formació, ECAP, experiència... (en aquest punt cap sindicat hi estem d’acord). 
o S’hauria de fer unes bases generals i una convocatòria específica anual, amb diverses baremacions periòdiques a l’any amb un període previ d’inscripcions. I es combinarà amb els trasllats a través del tot el Sistema Nacional de Salut, amb criteris d’igualtat, mèrit i capacitat. o L’assignació de les places, a mesura que es produeixin, s’assignarien per ordre de puntuació. 5
 o L’adjudicació és irrenunciable un cop passats 10 dies des de la publicació de les puntuacions i NO es cobriran amb Comissions de Servei si hi ha persones sol·licitants. Donat que es tracta d’una proposta, ens passaran el document sencer i l’estudiarem. A posteriori ens convocaran i s’ha creat un grup de treball per anar treballant el document abans de la seva aprovació. 
*Continuarem la sessió d’avui el proper dilluns 5 de febrer de 2018, de 16 a 19h. 19 de gener de 2017 

Comments