Inici‎ > ‎Mesa Sectorial ICS‎ > ‎

Mesa sectorial 5 de febrer 2018

6 de febr. 2018, 2:55 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 7 de febr. 2018, 3:14 ]
Punts tractats a la sessió d’avui: 

 Informació evolució plantilla 

Ens passen l’evolució de la plantilla de 2016-2017. A continuació fan la diferencio entre un primer requadre amb la plantilla equivalent, incloent tot tipus de vinculació contractual i personal resident, i un segon requadre, amb la plantilla estructural. Tota aquesta documentació, tan bon punt ens la facin arribar, us les trametrem. Però a títol de resum us ho passem tot seguit.
Com plantilla equivalent i la mitjana acumulada de cada exercici: 
A finals de 2016 hi havia 39.599,86 
A finals de 2017 hi havia 40.986,18 
*En aquesta xifra compte tant titulars com substituts, amb tot tipus de vinculació, tant treballant a ICS com a entitats alienes i també estan inclosos el personal resident.
Com a plantilla estructural: 
A finals de 2016 hi havia 35.502,23 
A finals de 2017 hi havia 36.696,79 
*En aquesta xifra inclou personal fix, interí i eventual No inclou residents ni substituts.
Si després fem la comparativa de taules entre hospital i primària, veiem que a primària hi ha força treballadors que presten serveis a entitats alienes.
 Respecte a les dades de millora de l’ocupació
1353 persones amb interinitats, com a dades de millora de l’ocupació, o aplantillaments.

En una propera mesa se’ns passarà un evolutiu dels darrers anys amb xifres equivalents per tal de poder la comparativa real i exacta. Si que és cert que s’ha començat a recuperar plantilla ens els darrers 2 anys, però ni molt menys hem recuperat el que es va perdre del 2010 cap aquí. 

CCOO hem dit que quan es va augmentar la jornada laboral tant en torn diürn com en torn nocturn, va suposar una reducció de la plantilla de l’ICS, amb les contractacions en un 4%, i demanem que es torni a la jornada anterior a la crisi, ja que hi ha dades macroeconòmiques que parlen de recuperació. 
Exigim les 35h i més quan avui s’han reunit Madrid i s’ha dit que cada CCAA ho ha de negociar.
 Gaudiment de les vacances, lliures disposició, premis per antiguitat i calendaris 

Considerem que cal aplicar aquest tipus de gaudiment per jornades. Hi ha disparitat d’aplicació en territoris i centres. 
Els sindicats coincidim a que la metropolitana nord és qui més incompleix amb gaudiment de permisos, vacances...i demanem que des de RRHH s’ actuï. Allà passen coses que disten molt de la legalitat vigent. 
Quan s’està de baixa no es poden restar dies de vacances. 
Demanem que hagi uniformitat de criteris a tots els àmbits i que les planilles es vagin quadrant periòdicament ja que s’està fent treballant a personal a temps parcial més dies del compte i que s’ajustin a la tipologia contractual. 
També hi ha problemes en algun centre que tenen dificultats per acreditar els casos de pagament al 100% quan estan en situació d’IT. Llavors demanem que hi hagi un document uniforme i que es pugui fer extrapolable a tots els àmbits

 Informació sobre PIUC

 ICS reitera no ha tingut cap increment de partida pressupostària com a conseqüència del PIUC, però que si que s’ha reforçat plantilla, i que quan van veure aquest punt, van donar ordres als diferents territoris de donar la informació pertinent a cada Junta de Personal. 
 Cronograma de les convocatòries OPE 2017 

Ens passen requadre orientatiu, que és el següent:


Alguns aclariments: 
*Tècnics de Prevenció: 
finals 1r semestre creuen que podran fer la 1a prova de l’oposició. 
Els temaris que faran servir és el mateix de l’anterior convocatòria que no es va arribar a fer i ja estan publicats. *Les convocatòries ja s’han enviat al DOGC, però darrerament hi ha molt cua per a les publicacions. 
*Respecte a les 81 places de cuina són les que venen per l’OPE especial, i són les interines de més de 3 anys, però això no vol dir que si hi ha més vacants, es podrien afegir en algun procés d’OPE ordinària.
 *Respecte a les oposicions en curs: o Les oposicions en torn lliure, a finals de març es presentarà la relació de les puntuacions provisional de tot. I d’ara fins al març, aniran publicant categories professionals de 2 en 2 (ara faran llevadores i metges de família, després aux. administratius i zeladors, i finalment, infermeres i TCAI). o 

Les oposicions en torn de promoció interna, abans de final de febrer ja es publicaran les puntuacions definitives i obertura de termini per presentació de mèrits (excepte tècnic i de gestió que van una mica endarrerits).

 DPO 2018 

CCOO demanem que ara que tot just comencem l’any 2018 que no passi com en anys anteriors i que es parli amb els diferents territoris per tal que comencin a planificar les DPO i així evitem que els professionals signin les fitxes quasi a final d’any i no tinguin temps del seu assoliment. Es recorda que no cal posar el tema de formació com a DPO. 

 Baremació del personal d’ofici en borsa de treball 

Si s’ha de crear un grup de treball sobre la baremació d’aquests grups, caldria que passessin per la mesa sectorial. ICS explica que al 2016, es va revisar el pacte respecte el grup de la categoria C1. 
S’estava valorant els serveis prestats de categoria anàloga del mateix grup professional, punt 8 del Pacte. Es fa comissió de seguiment monogràficament i valoren que hi ha un criteri homogeni i de fa molt temps, i consideren que es valoren els serveis prestats com es venien fent. ICS explica que no s’ha aplicat un nou barem, simplement un criteri d’aplicar el mateix que a la resta de categories. Si calgués aplicar nou barem, si que caldria passar per mesa sectorial.
Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
6 de febr. 2018, 2:55
Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
7 de febr. 2018, 1:41
Comments