Inici‎ > ‎

Noticies

Ampliació de categories professionals pel concepte retributiu específic en les campanyes de vacunació

21 d’abr. 2021, 8:35 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

  • Resolució del Catsalut, on s'amplia les categories professionals que, amb motiu de les campanyes de vacunació se'ls aplica el concepte retributiu específic que ja es va establir per al personal administratiu i per a infermeria.

Borsa de treball ICS, actualització baremació ,abril 2021

20 d’abr. 2021, 13:13 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el ]

Les persones inscrites a la borsa de treball ICS ja poden visualitzar l'actualització de la seva puntuació. 

S'ha publicat l'esperada nova  baremació, a l’aplicació SGRH (Selecció temporal).

Borsa de treball ICSJa pots consultar la teva puntuació al borsa de treball ICS

Per entendre tots els canvis en la puntuació del nou pacte de Selecció temporal de l'ICS  signat el passat novembre de 2019, CCOO ha elaborat un guia que de segur us ajudarà a conèixer els diferents canvis ens els criteris de valoració respecte de l'anterior pacte.

La inscripció a la borsa de treball de l'Institut Català de la Salut (ICS) facilita l’ accés a llocs de feina de caràcter temporal en els centres sanitaris que gestiona l'organització.

També poden inscriure's aquelles persones que vulguin accedir a una nova categoria pel sistema de promoció interna temporal.

Les persones candidates podran desactivar i activar voluntàriament la seva sol·licitud en qualsevol moment.

L'ordre de puntuació a la borsa de treball de les persones candidates serà el que resulti de la suma de les puntuacions corresponents als apartats que tindran la següent ponderació d'acord amb el barem que tot seguit es detalla.


 
Serveis prestats
 
40%
 Formació 30%
 Nota d'oposició 15%
 Avaluació 15%
 Addicional10%
 Total puntuació barem més addicional 110%
 Total puntuació màxima 100%


La valoració de la puntuació corresponent a aquests apartats (baremació) es farà, dos cops l'any, una en cada semestre natural.

En cas d'empat tindrà preferència la persona que tingui més puntuació en l'apartat d'experiència professional a l'ICS i, en el cas que es mantingui l'empat, tindrà preferència la persona de més edat.

El resultat de la baremació també es farà públic, a través del Portal de la Transparència de l'ICS, amb la relació de resultats per categories i àmbit, i amb la puntuació obtinguda per cada persona candidata.

En la baremació del 15/4/21 publicada el 20/4/21 s'han pogut detectar errors comesos, han combinat més de 6 milions de mèrits i ahir es va publicar. Ara estan recollint les incidències que s’han produït i en uns dies la donaran per consolidada i per tant, amb els errors de puntuació solventats, així, com gent doblada.... Un cop es doni per vàlida, la propera baremació serà en 6 mesos. 

En cas de disconformitat amb la baremació caldrà persentar instància a cada àmbit, al lloc de registre més proper  per duplicat, us deixem model d'al·legacions obert per tal que l'esmeneu segons la vostra necessitat.

Els registres a la Catalunya Central son:

Gerència Territorial Catalunya Central

C. de la Pica d'Estats, 13-15 (Pol. Ind. St. Isidre III) 08272, Sant Fruitós de Bages

Tel. 93.693.00.40 - Horari de registre: dl. a dv. de 9 h a 18 h

a/e: registregtcc.cc.ics@gencat.cat  


Servei d'Atenció Primària Anoia 

Pg. de Mossèn Jacint Verdaguer, 170 08700, Igualada

Tel. 93.805.44.77 - Horari de registre: dl. a dv. de 9 h a 14 h

 

a/e: registreanoia.cc.ics@gencat.cat 


Servei d'Atenció Primària Osona Pl. de la Divina Pastora, 6 08500, Vic 

Tel. 93.889.02.22 - Horari de registre: dl. a dv. de 9 h a 14 h

a/e: registreosona.cc.ics@gencat.cat  

Per aquesta època de pandèmia recomanem abans, trucar o enviar mail, per acabar d'informar-se de les mesures (horaris, cita prèvia) que es puguin haver establert en relació al registre.

Posicionament CCOO nova borsa de treball ICS

En relació al nou pacte la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya, com a integrants de la Mesa Sectorial de Negociació, vàrem formar part del grup de treball que es va crear en el seu moment i que tenia com a missió la redacció d'un nou pacte que millorés l'anterior. Des del sindicat destaquem que hem aportat millores al document inicial però no han estat suficient per signar el document.

El principal motiu de no signar va ser perquè obre la porta a una contractació totalment arbitrària de professionals sanitaris i sense seguir l'ordre de puntuació de la borsa , així, al personal sanitari se'l pot contractar 3 mesos i prorrogar el contracte 3 mesos més sense passar per borsa i tot seguit, si canviem al o la professional d'unitat productiva, es torna a activar uns nous 3+3 mesos, també sense seguir la puntuació. A la pràctica, podria suposar anys i anys de contracte on, segons el nostre criteri, es vulneren els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

Un criteri que tampoc ha estat ben acollit és el de valorar exclusivament 7 anys d'antiguitat com a serveis prestats a l’ICS. Considerem que no tothom aprova un procés de concurs-oposició en aquest termini i que tenim professionals amb una àmplia expertesa, i amb més d'aquests 7 anys d'antiguitat, que amb la nova borsa no es valorarà.

Des de CCOO lamentem aquesta decisió de l’ICS, avalada per 3 sindicats més (UGT, SATSE i Metges de Catalunya), però la nostra opció de no signar ha estat avalada per un 98,5% de les nostres delegades i delegats de l’ICS a tota Catalunya, així com amb un ampli suport de l’afiliació i professionals .

Considerem que negociar un nou pacte, sigui quin sigui, en aquest cas un pacte que afectarà a milers de treballadores i treballadors públics, ha de ser per a millorar les seves condicions laborals, i mai per a empitjorar-les.

CCOO Amb tu tenim la força .

Proposta CCOO Requalificació Categoria Professional Zeladors i Zeladores

28 de març 2021, 11:38 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 28 de març 2021, 11:41 ]

CCOO ve denunciant en el temps que la immensa majoria de les qualificacions del sector sanitari han arrossegat problemes des de l'origen de l'elaboració del Catàleg Nacional, per aquest motiu la iniciativa de l'Institut Nacional de Qualificacions (INCUAL) d'obrir el procés de revisió i actualització de les qualificacions, transcorreguts pràcticament deu anys des de l'anterior procés, semblava inicialment una oportunitat per a valorar la situació i adequar-la a la realitat de les professions del sector.

CCOO continua defensant en tots els àmbits de negociació l'adequació de totes les professions de l'àmbit sanitari al nivell de qualificació que estan efectivament desenvolupant i se'ls exigeix per part d'empreses i administracions, però no se'ls reconeix, ni en l'àmbit curricular ni de classificació professional.

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) manté la seva determinació històrica de donar una resposta global al marc de les qualificacions i classificació professional que es correspongui amb els avenços produïts en el sector sanitari. Una proposta que doni resposta a tots els col·lectius que integren el Sistema Nacional de Salut (SNS).

Aquestes son les propostes de CCOO per la categoria de Zelador/es


Mobilitat Permanent i Oberta ICS (TRASLLATS), Llistat provisional

15 de març 2021, 7:43 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Aquest 8 de març s'ha publicat la Diligència amb el llistat provisional amb les puntuacions corresponents a la Mobilitat Permanent i Oberta (trasllats) ICS per a diferents categories professionals.

1r. Donar publicitat de la llista provisional de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria, amb indicació de les destinacions sol·licitades i de la valoració provisional dels mèrits, d’acord amb el llistat que figura com annex a aquesta diligència.

2n. Obrir un termini de 15 dies naturals, el qual s’iniciarà el dia 9 de març de 2021 i finalitzarà el dia 23 de març de 2021, per tal que les persones interessades puguin interposar les al·legacions que considerin oportunes, en relació amb els resultats publicats en la llista que figura a l’annex de la present diligència.

3r. Finalitzat el termini establert al punt 2n. de la present diligència, aquesta Comissió Tècnica revisarà i resoldrà les possibles al·legacions presentades.

També us adjuntem full de reclamació en cas que necessiteu al.legar.

Termini al.legacions: del 09/03/2021 al 23/03/2021.

També teniu tota la informació que podeu consultar a:  http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/tipusConvocatoria/TC4/

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DPO 2020

23 de febr. 2021, 1:51 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 23 de febr. 2021, 2:15 ]

Amb data 19/02/2021 s'ha publicat la resolució  provisional de la DPO 2020.

Ja es poden consultar accedint directament a l'aplicació SGRH;

https://www.ics.intranet.gencat.cat/sgrh/ (adreça d'intranet

https://www1.ics.gencat.cat/SGRH/ (adreça d'internet

Si cal, es poden presentar al·legacions durant un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dilluns dia 22 de febrer i fins al dia 5 de març de 2021.


Permisos retribuïts i no recuperables per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021, 14-F

3 de febr. 2021, 2:45 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

CCOO de Catalunya ha recollit en una infografia els permisos retribuïts i no recuperables dels que es poden gaudir en relació amb les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest any.

Per gaudir d'ells s'haurà d'aportar el justificant de votació a l'empresa. L'haureu de demanar a la mesa electoral quan aneu a votar.


Resolució ICS respecte a les DPO's del 2020, modificació instrucció 1/2008, de 21 de gener.

29 de gen. 2021, 1:39 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 3 de febr. 2021, 2:08 ]

CCOO vam demanar reunió a la última Mesa Sectorial de la Comissió de Seguiment del II Acord, per tractar la "Proposta de modificació de la Instrucció 1/2008, de 21 de gener, sobre els procediments de fixació i avaluació d'objectius per a la percepció del complement de productivitat variable", ja que tal i com sempre reflectim, som conscients de l'esforç que fan fet totes i tots els professionals de l'ICS, aquest any especialment, i consideravem que s'havia de valorar modificar els criteris de les DPO's. 

Aquestes reclamacions s'ha vist reflectides finalment en la publicació de la modificació de la instruccióon tots els sindicats signants del II Acord hem estat d'acord, Així valorem molt positivament aquesta mesura.


Instrucció 01/2020 De modificació de la Instrucció 1/2008, de 21 de gener, sobre el procediment de fixació i avaluació d'objectius per a la percepció del complement de productivitat variable. 

1. Es modifica l’apartat b) del punt 2 de la Instrucció 1/2008, sobre el procediment de fixació i avaluació d'objectius per a la percepció del complement de productivitat variable, que queda redactat de la manera següent: “b) Al personal temporal que ocupi una plaça reservada sempre que el nomenament sigui igual o superior a 6 mesos o que sigui previsible que pugui superar aquesta durada, i finalment la superi, dins de l'exercici subjecte a valoració.” 

2. Es modifica el paràgraf quart del punt 2 de la Instrucció 1/2008, sobre el procediment de fixació i avaluació d'objectius per a la percepció del complement de productivitat variable, que queda redactat de la manera següent: “Mantenen el dret a la percepció del CPV el personal inclòs en el punt c) que abans de la finalització de la vigència del seu nomenament mínim de 6 mesos passi a ocupar un lloc de treball estructural en virtut de nomenament interí o fix. En aquests casos la percepció del CPV dependrà del fet que la suma del període d'eventual i la d'interí o fix sigui igual o superior a 6 mesos.”
 
3. S’inclou una disposició addicional a la Instrucció 1/2008, sobre el procediment de fixació i avaluació d'objectius per a la percepció del complement de productivitat variable, amb el redactat següent: “S’inclou dins de l'àmbit d'aplicació del complement de productivitat previst en aquesta Instrucció el personal eventual amb nomenaments concatenats subscrits, sense solució de continuïtat, a partir de l’1 de març i fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la durada acumulada dels quals sigui com a mínim de 6 mesos en el mateix exercici anual.” 

4. Aquesta Instrucció entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura.


En la Reunió de Mesa Sectorial es va informar:
  • Tot el personal que durant el 2020 ha tingut contractes concatenats que aquests superin els 6 mesos, seran susceptibles de percebre DPO's (es cobren al 2021). 
  • Aquells professionals inclosos en aquesta modificació son també: les reduccions de jornada, les persones que cobreixen una IT, i tots aquells que ocupin una plaça reservada. 
  • Aquesta modificació també afecta al personal amb nomenaments sense continuïtat a partir de l'1 de març i fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la COVID-19, així doncs, mentre tinguem mesures restrictives i de prevenció, continuació al 2021 de moment. 
Una vegada vigent aquesta Instrucció, des de ICS intentaran elaborar les fitxes d'objectius del personal afecte, que fins ara no tenien fitxes, perquè no tenien dret a percebre DPO's. Va quedar clar a la reunió, que donades les dates i acabant l'any, seriaa impossible regularitzar totes les fitxes que no s'havien generat, així que el personal, que hagi treballat un mínim de 6 mesos i que no arribi a signar fitxa igualment tindrà dret a percebre les DPO's i en aquest cas serà fent la mitjana de l' Hospital, això aquest any és possible perquè aquest 2020 tots tenim els mateixos objectius, dedicats a la COVID, així que no ha d'existir diferències, ni continuïtat en una mateixa unitat productiva.
 

En relació a les millores de les DPO's , recordar que La Federació de Sanitat de CCOO va reclamar el restabliment de pagament del 100% en compareixença parlamentària el passat mes de febrer, i va ser el passat mes de setembre que va rebre l'aprovació per unanimitat del projecte de Llei per restablir el complement de productivitat variable del personal estatutari de l’ICS ( Institut Català de la Salut), i del personal sanitari del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT)


El passat 7 de febrer de 2020, la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya  va ser requerida a comparèixer dins del tràmit d'Audiència Pública regulada als articles 117.2 i 211.1 del Reglament del Parlament, respecte al restabliment de les DPO tal i com es contemplava al II Acord de Mesa Sectorial de Negociació, això és al 100%.

Si bé a la Mesa General de Funció Pública ja es va acordar el restabliment del 100% per aquest 2020, i també es contemplava una partida pressupostària a l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat, la nostra intervenció parlamentària va anar més enllà.

CCOO no volíem que el restabliment del 100% de les DPO fos només per aquest 2020, sinó que el nostre requeriment als diferents grups parlamentaris és que es blindés aquesta qüestió en una Llei, per tal de garantir el seu cobrament en anys successius, sense la necessitat de renegociar-ho de nou cada any. Objectiu que ha estat assolit.

Demostrem amb fets i no només paraules , el nostre compromís amb els/les nostres professionals. 

Novetats, prestacions, pensions de la Seguretat Social pel 2021

20 de gen. 2021, 3:36 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

S'han publicat  les quantitats tant de les pensions mínimes (jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfandat, a favor de familiars, pensions del SOVI o pensions màximes, pensions no contributives i pensions de classes passives) com de les prestacions familiars i assistencials (contributives o no contributives com l'assignació per fill a càrrec, el pagament per naixement o adopció en famílies nombroses, monoparentals o amb mare amb discapacitat, així com les prestacions de la Llei general de discapacitat o la pensió assistencial o l'IPREM).
Campanya Ordinària Carrera professional 2021

30 de nov. 2020, 2:14 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Segons el que es va negociar al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, la carrera professional es “defineix com un sistema d’incentivació y motivació dels i les professionals i de reconeixement del seu nivell de desenvolupament professional i fixa l’últim trimestre de l’any com el període en que s’ha d’obrir el termini de presentació de les sol·licituds”

La carrera professional permet al professional progressar de forma individualitzada a diferents nivells, prèviament definits, com reconeixement al desenvolupament professional en termes d'activitat assistencial, de coneixements i de compromís amb l'organització i vol contribuir a la millora en la qualitat assistencial.

Amb data 1 de Desembre ha començat la campanya Ordinària 2021 pels nivells 1,2,3 i 4. Les sol·licituds podran presentar-se durant tot el mes de desembre fins el 31 de desembre i “exclusivament per via telemàtica a traves del mòdul de ‘carrera professional’ de l’aplicació Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH)”.


En relació a les resolucions de la carrera professional que tenim pendents de l'any passat, el que seria habitual és que per aquestes dates ja l'ICS hagués resolt la campanya CP 2020 (demanada al desembre 2019). Això no ha estat així, i a la darrera Mesa Sectorial del passat 20 de novembre CCOO vam demanar expressament que com a mínim publiquessin la resolució provisional, l'ICS va dir que ho intentaria (de tots és sabut els problemes informàtics de l'aplicatiu SGRH).

Per aquest motiu des de CCOO recomanem, en funció si
  • ICS aquest desembre no publica la resolució provisional de la CP 2020: En aquest cas, recomanem que els aspirants ho tornin a demanar de nou aquest any, per evitar que en cas que la de l'any passat els sigui denegada, es pugui quedar sense subsanar l'error a la nova campanya CP 2021.
  • ICS publica la resolució provisional i les persones surten admeses i se'ls concedeix el/s nivell/s sol·licitats: En aquest cas, no cal que tornin a generar nova sol·licitud CP 2021, a excepció que sigui per assolir nou nivell (exemple, a la CP 2020 tenien 10 anys de temps treballat i només van demanar nivell 1, i ara 11, poden demanar el nivell 2 a la CP 2021).
  • ICS publica la resolució provisional i les persones surten excloses o denegats el/s nivell/s sol·licitats: En aquest cas, a banda de presentar les al·legacions pertinents, recomanem que tornin a demanar els nivells de CP 2021 aquest desembre.


A banda d'això, aquest desembre de 2020 també cal demanar-la totes aquelles persones que assoleixin un primer o un nou nivell , TANT EL PERSONAL FIX COM EL PERSONAL INTERÍ (fruit de les sentència guanyades al Tribunal Suprem per CCOO).

Important: Període de l'1 al 31 de desembre de 2020.

Per a facilitar-vos la tasca, us adjuntem diferents documents que poden ser del vostre interès i us poden a ajuda a aclarir dubtes

Guia INGESTA per la presentació de mèrits ICS

30 de nov. 2020, 1:13 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 15 de març 2021, 11:46 ]


1-10 of 36