Inici‎ > ‎

Noticies

Campanya carrera professional 2019

22 de nov. 2019, 9:04 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 26 de nov. 2019, 1:37 ]


Permisos retribuits eleccions 10 novembre

4 de nov. 2019, 2:16 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Tot esperant la sentència

30 de set. 2019, 2:59 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 30 de set. 2019, 3:04 ]

Editorial Núm. 330 - dilluns, 30 de setembre 2019 LLuita Digital @

Tot esperant la sentència

Un esdeveniment que, sens dubte, tindrà una forta repercussió a Catalunya durant els propers dies és la sentència del judici del procés a polítics i activistes socials independentistes, que tot apunta que es farà pública la primera quinzena d’octubre. Caldrà veure’n els continguts i quines conseqüències tindrà per a la convivència i l’estabilitat del país, i, sobretot, quina resposta social i política es donarà al seu veredicte. 

CCOO ha tornat a reclamar que el conflicte polític es resolgui des de la política i no des de l’àmbit de la justícia, i també ha demanat, un cop més, l’alliberament dels presos i les preses. 

Una enquesta recent demostra que, a Catalunya, el 80 % de la ciutadania aposta pel diàleg per resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol, i a Espanya ja són el 59 % dels ciutadans i les ciutadanes els que consideren que el problema només es resoldrà parlant entre els governs i les forces polítiques. Fins i tot un 40 % dels espanyols i les espanyoles veurien el referèndum com la solució. 

CCOO reclama amplis consensos a Catalunya per trobar una sortida amb garanties a aquest conflicte. Certament, les darreres detencions i actuacions policials, les campanyes mediàtiques i els enfrontaments dialèctics que cada dia pugen de to, no ajuden en absolut a rebaixar la tensió. Els propers mesos, indubtablement, seran clau per a la història política i social de Catalunya.


Millores Mesa General Funció Pública 24/7/19

2 d’ag. 2019, 3:36 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Recuperació paga 2013

2 d’ag. 2019, 3:33 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


ACORD DE MOBILITAT VOLUNTÀRIA OBERT I PERMANENT DE L’ICS

16 de jul. 2019, 5:34 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Increment Retributiu 0.25% JULIOL 2019

2 de jul. 2019, 2:56 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Així  com ja us vam avançar a principis d'any, a banda del 2,25% de pujada salarial, aquest mes de juliol s'incrementen tots els conceptes salarials en un 0,25%.

Per tant, l'increment salarial total  a partir del dia 1 de juliol serà d'un 2,50%.

Tenim pendent reunions per acordar en què s'inverteix el 0.25% de la massa salarial com a fons addicional i la recuperació 30% de la paga extra de 2013,aquesta encara pendent de data de retorn.


Impacte de registre de jornada en materia de protecció de dades

10 de juny 2019, 2:50 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Una vegada realitzada, per part del Gabinet Jurídic Cofederal, una primera aproximació a l'aplicació pràctica de l'obligació d'implentar a les empreses un Sistema de registre diari de lajornada de cada persona treballadora, i analitzada la Guia sobre el registre de jornada, publicada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, el dia 13 de maig de 2019, resulta convenient elaborar un noudocument en el que s'analitzi amb major profunditat, els sistemes o mitjans que poden ser utilitzats per el compliment d'aquesta obligació, y la necessitat, en la seva mesura, segns el sistema que s'instauri, de respectar la normativa en matèria de protecció de dades i garantia dels drets digitals, en relació amb l'esfera de privacitat, intimitat i dignitat de les persones treballadores

Registre de la jornada de treball

14 de maig 2019, 3:38 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

El registre de jornada és una oportunitat d’intervenir a les empreses per part del sindicat i de continuar posant en valor la negociació col·lectiva.

Canvis normatius
Antecedents 
Hores extres no pagades
Criteris sindicals

Valoració sindical

El registre de jornada pot ajudar a eradicar algunes precarietats i a exercir millor la defensa dels drets de les persones treballadores per part del sindicat a l’empresa:

- El registre de les hores extres que ara no es paguen i no cotitzen representaria la creació de 20.600 llocs de treball a jornada completa a Catalunya i 80.000 a Espanya. Estaríem parlant d’una potencial reducció de la taxa d’atur, segons dades del primer trimestre de 2018, del 4,6% a Catalunya i d’un 2,5% en el conjunt de l’Estat.

- Protegir a les persones treballadores del frau en matèria de jornada laboral, davant l’incompliment de la jornada contractada, l’ús fraudulent de la contractació parcial, la prolongació de jornada, les hores extra no pagades i el frau a les cotitzacions a la SS, entre d’altres, que repercuteix en el salari.

- Protegir a les persones treballadores respecte a les obligacions dels empresaris en matèria de Seguretat i Salut com incompliments dels descansos entre jornades, descansos setmanals, limitacions de jornades màximes, dret de desconnexió digital...

- Protegir a les persones treballadores de la flexibilitat unilateral, imposada per l’empresari, sense respectar els preavisos dels sistemes de flexibilitat pactada, el calendari laboral  i els drets de conciliació i de igualtat de gènere.

- Protecció de les persones treballadores i de la funció del  sindicat  en matèria de protecció de drets laborals amb possibilitats de denúncia a la inspecció de treball o de tutela judicial, tenint dret al registre de la jornada laboral com a primer indici de prova, per iniciar accions de reclamació i possibles comprovacions, per part de l’autoritat laboral, durant 4 anys.

- Cal posar en valor que la norma prioritza la negociació col·lectiva que permetrà adequar el acords als convenis sectorials i/o d’empresa i a les diferents realitats, però cal insistir en la derogació de les matèries més lesives de la reforma laboral i que cal retornar l’equilibri a la negociació col·lectiva.

Cal posar en valor l’acció sindical i jurídica de CCOO fins al TJUE que ha fet que el govern canviï la legislació e invalidi la doctrina del TS.

Cal continuar la pressió en la correcta aplicació de la pujada del SMI i en el Salari Mínim de Conveni de 14mil euros any i el registre de jornada ajuda a evitar fraus d’algunes empreses que pretenen augmentar la jornada de forma unilateral. 

Respostes de CCOO als posicionaments de l’àmbit patronal davant l’aplicació del registre de jornada

Excés de control que impedeix l’avenç de relacions laborals modernes i empreses competitives.

Un nou model de competitivitat responsable i sostenible requereix incorporar en els convenis col·lectius elements que garanteixin un equilibri entre les necessitats d’adaptacions tecnològiques i organitzatives de les empreses i els drets de les persones treballadores en l’organització flexible del temps per garantir seguretat en l’organització del temps personal i en la capacitat de conciliació.

Impossibilitat d’implementar el registre de jornada a totes les empreses i a totes les activitats.

La modificació de l'art. 34 en matèria de registre de jornada, habilita al Govern desprès de consultar als agents socials, no per a establir excepcions però si per adaptar les normes sobre jornada, descans i temps de treball per a sectors, treballs i categories professionals. Fins que el Govern no faci ús d'aquesta habilitació legal i desenvolupi aquestes especialitats en les obligacions de registre de jornada, la norma s'aplica per igual per  totes les persones treballadores i a totes les empreses, en el marc del ET. Es va fer en normes anteriors per a empleats de finques urbanes, el transport per carretera, el treballa en el camp , entre d'altres, aquetes adaptacions.

El registre de jornada genera inseguretat jurídica als empresaris per falta de concreció.

La norma es clara, estableix que l’empresa ha de garantir el registre de jornada, des de CCOO havíem acordat amb el Ministeri de Treball i SS una regulació més concreta, que no van acceptar les patronals i que hagués evitat regulacions unilaterals per part dels empresaris, en el cas de petites empreses que no poden ni tenir RLT, que son gran part del teixit empresarial del país.

Cal instar a acords més concrets en el marc del convenis sectorials i/o d’empreses per donar orientacions de com establir el registre de jornada i donar cobertura a la majoria de persones treballadores i empreses. Hagués calgut una concreció més detallada, com la concreció d’entregar a les persones treballadores en períodes regulars el seu registre de jornada i a la RLT.

I també des de la Comissió de seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya, des de la publicació del RDL hem instat amb una proposta conjunta CCOO i UGT, a les patronals catalanes Foment del Treball i Pimec, per negociar un acord marc que serveixi d’orientació a la NC a Catalunya.

Per altra banda el Ministeri de Treball i SS ha anunciat que està a punt de publicar una Guia al respecte.

Possible moratòria de l’actuació inspectora.

La norma ha tingut un termini de mes de 2 mesos per una disposició del RDL per donar temps a l’adaptació de les empreses al registre de jornada, fins la seva entrada en vigor el 12 de maig. Totes les normes s’han de complir quan entren en vigor.

I també des de CCOO havíem instat al Ministeri de Treball i SS que fes una modificació en el règim  sancionador, per considerar que l'empresari incorre en una infracció per cada treballador afectat, de manera que a les empreses no els hi sortís més a compte pagar la sanció que complir la llei, qüestió que finalment tampoc s’ha concretat al RDL.                        

CCOO de Catalunya: una actuació compromesa i coherent en la defensa dels drets socials i nacionals

7 de maig 2019, 2:23 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 7 de maig 2019, 2:26 ]

CCOO de Catalunya: una actuació compromesa i coherent en la defensa dels drets socials i nacionals


En un context social i polític molt difícil, CCOO de Catalunya ens hem esforçat al llarg dels últims anys per mantenir una actitud compromesa i coherent amb els nostres principis i valors, i amb la responsabilitat que comporta ser la primera organització sindical i social del país.

Des d’aquesta voluntat, hem defensat un posicionament que es fonamenta en el sindicalisme de classe i nacional, en el respecte a la pluralitat dels nostres afiliats i afiliades, i en la independència sindical.

Hem estat presents en els diversos esdeveniments, en la societat catalana, donant opinió, donant suport a iniciatives unitàries i aportant propostes per tractar de superar el conflicte polític de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol. 

Hem recopilat la documentació que hem generat en aquest període polític com a forma d’avaluació de la nostra pròpia activitat i com a fonament per seguir definint, col·lectivament i amb informació compartida, la posició i les accions que hagi de continuar fent el sindicat.
 

 De manera resumida, aquest és el nostre balanç: 

En defensa dels drets i les llibertats del poble de Catalunya
Denunciant l’abús en la utilització de la presó preventiva i reclamant la llibertat dels dirigents polítics i socials empresonats
Expressant la protesta per les càrregues policials de l’1 d’octubre
Denunciant la utilització de la justícia per resoldre un conflicte que és polític
Contra l’aplicació del 155 i en defensa de les institucions i l’autogovern de Catalunya
Per fer presents les reivindicacions socials
Amb propostes a favor del diàleg i la negociació
Formant part dels espais unitaris i donant-hi suport
Per garantir la seguretat dels treballadors i treballadores públics
Per preservar la convivència i la cohesió social
Respectant la voluntat plural del seus afiliats i afiliades
Cronologia en defensa dels drets socials i nacionals En defensa dels drets i les llibertats del poble de Catalunya

 - Històricament, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya ha defensat que Catalunya és una nació i que té el dret a decidir la forma de relació que vol tenir amb l’Estat espanyol. 

- En coherència amb aquesta afirmació, CCOO s’ha posicionat en tot moment a favor d'una consulta pactada i reconeguda, el resultat de la qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 

- El sindicat, a la vegada, ha expressat el seu desacord amb les decisions i actuacions unilaterals, vinguin d’on vinguin, que lluny d’avançar en la construcció de solucions al conflicte territorial i polític, radicalitzen les posicions i obren escenaris de tensió en la població catalana.


Denunciant l’abús en la utilització de la presó preventiva i reclamant la llibertat dels dirigents polítics i socials empresonats

 - CCOO hem denunciat l’abús en la utilització de la presó preventiva i hem reclamat, en conseqüència, la llibertat dels dirigents polítics i socials empresonats. També rebutgem els delictes de rebel·lió que se’ls imputen associats a un ús de la violència que no s’ha produït. Per aquest motiu, hem fet diverses concentracions de protesta a la Via Laietana, davant el local del sindicat, i també a altres seus, l’última de les quals, el 12 de febrer d’aquest any, coincidint amb l’inici del judici.

- En el marc de la Taula per la Democràcia i de l’Espai Democràcia i Convivència hem participat en diverses convocatòries unitàries, com la del 15 d’abril del 2018 a l'avinguda Paral·lel amb el lema “Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa” o a les manifestacions del 21 d’octubre i de l'11 de novembre del 2017 amb objectius similars.

- En relació amb l’actuació de la Fiscalia general de l’Estat hem elaborat un informe Jurídic, en considerar que la presó preventiva s’està usant de manera abusiva, i hem demanat el pronunciament en aquest sentit del Síndic de Greuges de Catalunya, el Defensor del Pueblo d'Espanya, el Consell de Ministres, el Ministro de Justicia, la Mesa del Congrés dels Diputats, la Mesa del Senat, el Consell General del Poder Judicial, el Parlament Europeu, la Comissió Europea per a la Democràcia pel Dret (Comissió de Venècia) i el Consell Europeu.


Expressant la protesta per les càrregues policials de l’1 d’octubre

 - CCOO hem condemnat les actuacions repressives de l’1 d’octubre del 2017 i en el marc de la Taula per la Democràcia vam convocar, el 3 d’octubre, la ciutadania de Catalunya a l’aturada de país per protestar contra la violència de les càrregues policials i per defensar un marc democràtic que tingués per principi el diàleg i no la força, la política i no l’autoritarisme, el respecte i no la intolerància.

- L’aturada de país va estar motivada per unes circumstàncies excepcionals i responent a una lògica compartida per la gran majoria de les organitzacions socials i cíviques, i no es pot confondre amb una convocatòria de vaga, que és un instrument de defensa dels treballadors i treballadores en el conflicte capital-treball.

- D’altra banda, hem expressat en tot moment la nostra oposició a la criminalització del conflicte social, del qual nosaltres també hem estat víctimes en la convocatòria de vagues generals contra les reformes laborals, i hem fet una ferma defensa de les llibertats d’expressió i manifestació.Denunciant la utilització de la justícia per resoldre un conflicte que és polític

 - En relació amb la consulta del 9 de novembre del 2013 i davant les imputacions fetes pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, CCOO hem denunciat la utilització del poder judicial per resoldre un conflicte que és de naturalesa política. 

- En aquesta mateixa línia, el dia 20 de setembre i durant l’escorcoll a diverses conselleries del Govern de la Generalitat, CCOO ens vam manifestar a la Via Laietana per protestar per l’actuació del Govern del PP, el qual, en lloc de buscar vies de superació del conflicte, com era la seva responsabilitat, ho va traslladar a l’àmbit judicial.

- De manera reiterada, hem reclamat el retorn al terreny de la política d’un contenciós que mai s’hauria d’haver judicialitzat.


Contra l’aplicació del 155 i en defensa de les institucions i l’autogovern de Catalunya

- CCOO hem denunciat l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i hem reclamat la recuperació plena de l’autogovern i les seves institucions.

- En aquesta defensa de l’autogovern sempre hem proclamat que la millor manera d’avançar en els drets nacionals és que se sustentin en els drets socials.

- CCOO vam expressar la nostra preocupació davant l’anunci de canvi de seu fet per una sèrie d’empreses catalanes i vam rebutjar la creació d’un marc legal ad hoc per part del Govern del PP per facilitar-ho. Vam reclamar a les empreses que se suméssim a les iniciatives de diàleg i negociació i que no prenguessin decisions desproporcionades i irreversibles que poguessin agreujar la situació. 


Per fer presents les reivindicacions socials


- Una preocupació del sindicat ha estat en tot moment que les reivindicacions socials no quedessin postergades ni subordinades a la dinàmica política.

- En les reunions del Pacte nacional pel dret a decidir, CCOO vam demanar als partits i entitats que la lluita contra la pobresa i les desigualtats fos una prioritat de país. 

- Hem reclamat del govern de la Generalitat sorgit de les últimes eleccions que compleixi amb la seva funció i governi per recuperar drets i revertir les retallades socials.

- CCOO i l’ANC vam signar un acord de col·laboració el 18 de març del 2014 per treballar conjuntament a favor del dret a decidir i la Catalunya social.

- CCOO, UGT i Òmnium Cultural vam convocar, el 24 de març del 2014, l’acte “El món del treball, pel dret a decidir”, on es va defensar un marc de relacions laborals propi.

- D’altra banda, s’ha reforçat la col·laboració entre Òmnium Cultural i CCOO des del reconeixement mutu entre la principal entitat cívica i cultural del país, i la primera força sindical.


Amb propostes a favor del diàleg i la negociació

- CCOO hem reclamat bastir ponts i obrir vies de solució del conflicte a través del diàleg i la negociació i sense imposicions per part de ningú.

- En aquesta línia, hem participat en el grup impulsor de la Comissió Independent de Mediació, Diàleg i Concertació proposada per l’ICAB (Col·legi de l’Advocacia de Barcelona), l'octubre del 2017, amb l’objectiu de rebaixar la tensió i trobar una solució pactada al conflicte.

- Juntament amb la Confederació Sindical de CCOO, hem proposat una doble via de negociació: una taula per acordar un nou marc d’autogovern per a Catalunya, mitjançant una ponència de reforma de la Constitució, i una segona taula que acordi les condicions d’un referèndum a Catalunya, a fi que treballin de manera simultània en pro del consens necessari per desbloquejar el conflicte.

- En el marc del Seminari Salvador Seguí, hem elaborat, l’abril del 2018, el document “Una proposta per a la democràcia, la convivència i la cohesió social” defensant que els canvis estructurals requereixen majories socials àmplies i transversals, i acords polítics per fer-los efectius.

- També hem aprovat, el març del 2019, el document “Sobirania i interdependència” per aportar elements de reflexió i proposta en la resolució del conflicte.


Formant part dels espais unitaris i donant-hi suport

CCOO hem participat en les següents iniciatives i àmbits: 

- Hem treballat de manera conjunta amb la UGT, tant en l’àmbit de Catalunya com en el de l’Estat a favor del diàleg i la negociació.

- Amb el lema “Som una nació. Nosaltres decidim”, hem format part del grup promotor de la convocatòria del 10 de juliol del 2010 en contra de la sentència sobre l’Estatut dictada pel Tribunal Constitucional i en defensa de l’autogovern i les seves institucions.

- Formant part del Pacte nacional pel dret a decidir, el 2013, amb participació de la societat civil, les institucions més representatives del país, el món local i les forces polítiques. 

- Formant part del Pacte nacional pel referèndum, que es va constituir el desembre del 2016 amb l’adhesió de més de 4.000 entitats i en què es reclamava la celebració d’un referèndum pactat i reconegut per la comunitat internacional.

- Formant part de la Taula per la Democràcia, integrada per entitats, sindicats i organitzacions representatives de la societat catalana, com a espai de diàleg per donar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes.

- Formant part del grup impulsor de l’Espai Democràcia i Convivència, un espai sorgit de la Taula per la Democràcia amb l’objectiu de defensar les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats fonamentals de la ciutadania. 

- Formant part d’espais unitaris a escala local i comarcal, com la Taula per la Democràcia de Girona i la Xarxa d’Entitats de la Garrotxa; la Taula pel Referèndum del Baix Llobregat; els Pactes pel Dret a Decidir de Granollers, Mollet, Mataró, Manlleu i la Vall de Ges, i les Taules per la Democràcia de Terrassa i de Lleida

Per garantir la seguretat dels treballadors i treballadores públics

 - Davant la celebració del referèndum de l’1 d’octubre, CCOO vam exigir del Govern de la Generalitat que garantís la seguretat jurídica dels empleats i empleades públics i vam insistir fins que això es va produir.

- A la vegada, vam organitzar un equip sindical i jurídic especialitzat de defensa i assessorament per a les persones que estaven treballant en els serveis públics.

Per preservar la convivència i la cohesió social

 CCOO hem treballat per construir espaïs inclusius que superin la confrontació. En aquest sentit, hem fet crides, de manera reiterada, per preservar la convivència i la cohesió social, i també a favor del respecte a la diferència i al reconeixement de la pluralitat que s’expressa en la societat catalana.

- En ocasió de les eleccions del 21-D vam reclamar de les forces polítiques que prioritzessin la cohesió del país.

- Vam impulsar i som membres de Somescola en defensa del model d’escola catalana que no segrega l’alumnat per llengua d’origen i entén el plurilingüisme com a riquesa cultural. 

- Hem construït acords de país per garantir la cohesió social a partir dels drets de ciutadania i les condicions materials de vida: renda garantida de ciutadania, Pacte nacional per a la indústria i Pacte contra la segregació escolar. 


Respectant la voluntat plural del seus afiliats i afiliades

- CCOO expressa a través de la seva afiliació la pluralitat de la societat catalana. Per aquesta raó, el sindicat ha estat extremadament curós a l'hora de respectar aquesta pluralitat i ha fet una crida a participar en les convocatòries de caràcter unitari i amb continguts coherents amb les seves posicions. Pel que fa a altres convocatòries ha respectat la decisió dels seus afiliats i afiliades.

- Els posicionaments de CCOO han estat orientats i avalats per les dues resolucions aprovades per amplíssima majoria en els seus dos últims congressos, la qual cosa és el millor senyal de coherència democràtica de l’organització.

- Per afavorir la participació i el debat dins el sindicat s’ha habilitat un blog al qual es pot accedir des de la pàgina web del Seminari Salvador Seguí, i on els afiliats i afiliades, de manera individual o col·lectiva, poden expressar reflexions i opinions relacionades amb la conjuntura i opinar sobre aspectes estratègics com el model de país, l’ús social de la llengua catalana i el marc català de relacions laborals i socials, entre d’altres.

- Altres expressions de la pluralitat del sindicat han estat la creació, per part d’afiliats i afiliades,  dels àmbits Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República i Federalistes de CCOO.


1-10 of 15