Inici‎ > ‎

Noticies

Guia per la presentació de mèrits ICS

publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el ]

Amb la implantació de l'administració digital es generen canvis en la manera en que ens adrecem a Administració Pública. Un d'aquests canvis afecta al procediment de presentació de mèrits relacionats amb els processos de borsa de treball, carrera professional, oposicions, de convocatòries de selecció de comandaments i referents d'UAC i de convocatòries específiques de selecció temporal de l'ICS.
La presentació de mèrits relacionats amb processos vinculats amb l'Àrea de Desenvolupament, Selecció i Planificació de la GTCC es pot realitzar presencial o telemàticament.

Gerència Territorial Catalunya Central  

C. de la Pica d'Estats, 13-15 (Pol. Ind. St. Isidre III)  

08272, Sant Fruitós de Bages 

tel. 93.693.00.40 - a/e: registregtcc.cc.ics@gencat.cat  

Horari de registre: dl. a dv. de 9 h a 18 h  

Servei d'Atenció Primària Anoia  

Pg. de Mossèn Jacint Verdaguer, 170  

08700, Igualada  

tel. 93.805.44.77 - a/e: registreanoia.cc.ics@gencat.cat  

Horari de registre: dl. a dv. de 9 h a 14 h  

Servei d'Atenció Primària Osona 

Pl. de la Divina Pastora, 6 

08500, Vic 

tel. 93.889.02.22 - a/e: registreosona.cc.ics@gencat.cat 

Horari de registre: dl. a dv. de 9 h a 14 h  Gratificació de 900 € per a professionals de residències

23 de set. 2020, 10:03 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Destinada a professionals que hagin prestat serveis d'atenció directa des de l'1 de març fins al 31 de maig als centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física.


Foto- Si vols la gratificació, l’hauràs de demanar. TRAMITS GENCAT

- La convocatòria d’ajut s'ha publicat amb data 9 de setembreRESOLUCIÓ TSF21932020 de 9 de setembre.pdf

- L’ajut està destinat a professionals que hagin prestat serveis d’atenció directa des de l’ 1 de març fins al 31 de maig als centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física.

- No pot optar a aquest ajut el personal de cuina, neteja, bugaderia i teleassistència (atenció indirecte)

- L'import serà de 900 €, en pagament únic directe al professional, i compatible amb altres ajuts.

Auxiliar de geriatria  900€
 Personal atenció directa amb discapacitat900€ 
 Coordinador/a assistencial 900€
 Metge/essa 900€
 Diplomat/da en infermeria 900€
 Director/a  500€
 Fisioterapeuta 500€
Terapeuta ocupacional 500€ 
 Treballador/a social 500€
 Educador/a social500€ 
 Psicòleg/a500€ 

- En cas de reducció de jornada, serà proporcional al temps treballat.
- Comptarà com a temps treballat si has estat de baixa mèdica per COVID-19.

- La sol·licitud només es podrà fer per via telemàtica TRAMITS GENCAT i serà necessari disposar d’un d’aquest documents:
- Certificat qualificat de signatura avançada idCAT, que emet el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
- Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats.
- Sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

- Les empreses hauran d’emetre un certificat de temps treballat al treballador per adjuntar a la sol·licitud.


Gratificació de 900€ per a professionals de residències
Gratificació de 900€ per a professionals de residències

Guia pràctica i preguntes freqüents , gratificació COVID-19

7 de set. 2020, 4:38 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Carrera professional , previsió de pagament

13 de jul. 2020, 2:32 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Comunicat -Davant decisió govern gratificacions personal sanitari

11 de juny 2020, 2:30 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 19 de juny 2020, 7:46 ]


Cobertura per a professionals de la Salut i Dependència

22 de maig 2020, 3:45 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

 
Cobertura d'assegurança que dóna protecció als professionals de la Salut i la Dependència ( detallats en link adjunt) que estiguin treballant directament en la lluita contra la COVID-19 i hagin mantingut contacte directe amb persones infectades.

Aquest grup assegurador, UNESPA, engloba un total de de 200 asseguradores, on està Atlantis que és la que treballa amb CCOO. Han fet un fons comú per donar cobertura a nivell estatal.

Els professionals es poden acollir a aquesta cobertura amb dos casuístiques sempre que sigui per la seva prestació en la feina:
  • Cobertura per mort per COVID-19
  • Indemnització per subsidi d'hospitalització per COVID-19
Teniu tota l'informació necessària al link següent, documentació a presentar, import a cobrar, etc:


Qualsevol dubte el podeu adreçar al mail fsanitat1@ccoo.cat o al vostre/a delegat/ada sindical de CCOO

El CONSELL GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CGFP) APROVA LES PROPOSTES DE CCOO

14 de maig 2020, 3:06 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 14 de maig 2020, 3:32 ]


Preguntes freqüents sobre el coronavirus

19 de març 2020, 3:47 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 19 de març 2020, 3:57 ]

Preguntes freqüents sobre el coronavirus


Foto

INFORMACIÓ D’ÀMBIT LABORAL DAVANT SITUACIONS DE RISC PEL CORONAVIRUS (Covid-19)

Des de CCOO, donem resposta sobre les implicacions laborals, de Seguretat i Salut i Seguretat Social davant la detecció de Covid-19 causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

En l'àmbit laboral

CCOO entén que l'empresa hauria d'executar mesures preventives de caràcter organitzatiu i laboral. Com a recomanació indiquem una sèrie de consideracions que cal tenir en compte de manera prèvia i cautelar a qualsevol acció desproporcionada, com:

1. Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que poden produir-se per l’efecte del coronavirus SARS-COV-2 2. He d'anar a treballar en cas de presentar símptomes? 
De cap manera. En cas de presentar símptomes o d'haver estat en contacte amb una persona amb símptomes, i si encara no s'està en situació d'incapacitat temporal (IT), ho has de comunicar a l'empresa. Aquesta hauria d'exonerar-te de treballar mitjançant un permís retribuït documentat per evitar contagiar els altres membres de la plantilla, atesa l'existència d'una causa concreta temporal i justificada. Si finalment els serveis sanitaris reconeixen a la persona la situació d'IT (comuna o assimilada a professional), es considerarà baixa mèdica amb caràcter general.
3. Poden canviar-me les vacances? 
L'article 38.2 de l'Estatut dels treballadors assenyala que el període de vacances s' ha de fixar de comú acord i amb l'antelació que s'hi indica o segons estipuli el conveni aplicable. Per tant, si es vol agafar vacances durant aquest temps, serà necessari un acord entre totes dues parts.
4. L'empresa ha d'informar l'empresa el conjunt de la plantilla de les mesures de protecció davant el coronavirus? 
CCOO recomana que les empreses donin indicacions al conjunt de la plantilla. L'article 29 de la Llei de prevenció de riscos laborals insta les empreses a vetllar per la seguretat i la salut dels seus treballadors i treballadores perquè es puguin garantir unes condicions de treball segures.
5. Haig d’anar a treballar? 
Si l’activitat de la teva empresa no ha estat suspesa pel decret d’estat d’alarma has d’anar a treballar, excepte per raons de força major. Entre les raons de força major hi pot haver l’impediment d’acudir al centre de treball pel tancament de carreteres dictat pel Ministeri de l’Interior en base a l’article 7.4 del decret d’estat d’alarma.

En tot cas, des de CCOO recomanem pactar a les empreses mesures de flexibilitat que restringeixin al màxim la presència als centres de treball i que permetin a les persones treballadores romandre als domicilis, sempre mantenint l’activitat de les empreses que poden continuar treballant.
6. Adopció de mesures de flexibilitat interna 
Abans de recórrer a un ERTO, CCOO recomana implementar mesures de flexibilitat interna negociades. Entre d'altres es poden aplicar mecanismes de bosses d'hores per flexibilitzar les necessitats de producció; adaptacions del calendari laboral; reprogramació de les activitats formatives; redistribució de la jornada laboral; establiment de sistemes de permisos per adaptar la càrrega de treball, etc. A més s'han d'establir les consegüents regles de compensació per equilibrar les mesures.
7. Què passa si la meva empresa fa una activitat suspesa pel decret d’alarma? 
Has de continuar percebent el salari, però l’empresa pot presentar un ERTO per causa de força major. Això comporta la suspensió del contracte de treball. En altres paraules: es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.

Mentre l'autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris. Aquest tràmit s’ha reduït a un màxim de 14 dies si la causa està directament relacionada amb la crisi pel coronavirus.

En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN ACOMIADAR-TE.
8. Què passa si la meva empresa està obligada a reduir la seva activitat pel decret d’alarma? 
El decret ha reduït de manera considerable el transport de viatgers. En aquest cas has de continuar percebent el salari, però l’empresa pot presentar un ERTO de suspensió de contractes per causa de força major, o una reducció de jornada derivada de força major. També pot fer una combinació d’ambdues mesures. Això comporta la suspensió del contracte de treball: es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació. Mentre l'autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris.

En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN ACOMIADAR-TE.
9. Què passa si la meva empresa tanca o redueix la càrrega de treball per manca de CLIENTELA i NO està afectada pel decret d’alarma? 
L’empresa pot presentar un ERTO per causes productives, ja que la causa està relacionada INDIRECTAMENT amb la crisi del coronavirus. Això comporta la suspensió del contracte de treball: es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.

En aquest cas, no es requereix la verificació de l’autoritat laboral però s’ha d’instar un període de consultes amb la representació legal dels treballadors i treballadores. Els tràmits tenen una durada màxima de 19 dies si la causa està relacionada amb la crisi del coronavirus.

En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN ACOMIADAR-TE.
10. Què passa si la meva empresa tanca o redueix la càrrega de treball per manca de SUBMINISTRAMENTS i NO està afectada pel decret d’alarma? 
Entre les mesures determinades pel RDL 8/2020 s’ha equiparat a una situació de força major la manca de subministraments que impedeixen greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat. Per tant aquesta causa està DIRECTAMENT relacionada amb la crisi del coronavirus. En aquest cas has de continuar percebent el salari, però l’empresa pot presentar un ERTO per causa de força major, o una reducció de jornada derivada de força major. També pot fer una combinació d’ambdues mesures. Això comporta la suspensió del contracte de treball: es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.

Mentre l'autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris. Aquest tràmit s’ha reduït a un màxim de 14 dies si la causa està relacionada amb la crisi pel coronavirus.

En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN ACOMIADAR-TE.
11. I què passa si la meva empresa ha de tancar per contagi de la plantilla o per situacions d’aïllament preventiu? 
Es poden donar situacions de contagi generalitzat de la plantilla, o pot haver-hi pocs contagis, però que les autoritats sanitàries decretin l’aïllament de bona part de la plantilla per contacte amb aquestes persones. En aquestes situacions l’empresa pot haver de tancar i, en aquesta crisi, es considera una situació de força major per causa DIRECTAMENT relacionada amb el coronavirus.

En aquest cas has de continuar percebent el salari, però l’empresa pot presentar un ERTO per causa de Força Major, o una reducció de jornada derivada de força major. També pot fer una combinació d’ambdues. Això comporta la suspensió del contracte de treball. Es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.

Mentre l'autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris. Aquest tràmit s’ha reduït a un màxim de 14 dies si la causa està relacionada amb la crisi pel coronavirus.

En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN ACOMIADAR-TE.
12. Tinc dret a percebre la prestació d’atur si no he cotitzat un any? Això em pot afectar a prestacions d’atur ja iniciades o a futures situacions d’atur? 
En totes les situacions d’atur derivades d’ERTO o d'expedients de reducció de jornada per la crisi del coronavirus, siguin per causes de força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, tens dret a percebre la prestació de desocupació sense haver arribat a l’any de cotització prèvia. Per tant, en aquesta situació, TOTES LES PERSONES TREBALLADORES TENEN DRET A LA PRESTACIÓ.

A més, el temps que estiguis en situació d’atur per aquesta causa no computa i no es descomptarà de drets acumulats d’atur, tant passats com futurs.
13. Què passa si la meva empresa em planteja treballar des de casa o a distància? 
Tot i que el teletreball no es pot imposar, considerem que és la mesura més adient en totes aquelles activitats que es puguin fer des del domicili particular. Permet mantenir l’activitat de l’empresa i és la mesura sanitària més eficient de totes les que s’estan proposant.

A més, el RD 8/2020 OBLIGA LES EMPRESES a implementar el teletreball si és tècnica i raonablement possible i no representa un esforç desproporcionat.

També estableix que ha de ser prioritari al cessament temporal o la reducció de l’activitat. A més es farà l’avaluació de riscos a través d’una autoavaluació per part de la persona treballadora.
14. I si soc personal docent, em poden obligar a prestar serveis a distància? 
Sí. En aquest cas el decret d’alarma sí que ha previst suspendre la docència presencial però, sempre que sigui possible, s’han de mantenir les activitats educatives amb modalitats a distància i en línia. Per tant, les empreses dedicades a aquestes activitats poden facilitar els mitjans necessaris perquè les persones treballadores prestin els seus serveis a distància.
15. He d’anar a treballar si tinc fills o filles petits que no poden sortir de casa o familiars dependents que no poden anar a centres de dia o qualsevol situació similar? 
El RD 8/2020 estableix que en aquests casos pots acollir-te a una reducció de jornada o sol·licitar una adaptació de la jornada de treball. Aquests drets poden ser exercits per cadascun dels progenitors o cuidadors per corresponsabilitat en les obligacions de cura.

Aquestes mesures excepcionals de conciliació han de ser per circumstàncies relacionades amb el COVID-19, per evitar la seva transmissió comunitària, pel tancament d’escoles o altres centres d’atenció de les persones necessitades de cura. També quan les persones encarregades de la cura d’aquests familiars no poguessin continuar desenvolupant la seva tasca per causes relacionades amb el COVID-19.

Les persones amb necessitat de cures poden ser la parella o els familiars fins a segon grau de consanguinitat.
16. Com funciona la reducció de jornada del RD 8/2020? 
Aquesta mesura suposa la reducció de la jornada de treball, amb la conseqüent reducció proporcional del salari.

És la mateixa reducció regulada en els articles. 37.6 i 37.7 de l'Estatut dels Treballadors, amb les garanties de protecció envers l’acomiadament. Però en aquesta situació el preavís serà només de 24 hores i la reducció pot arribar fins al 100% del temps de treball.

En aquest últim cas, d’arribar al 100% de la jornada, la reducció ha d’estar justificada y ser raonable i proporcionada amb la situació de l’empresa.
17. I l'adaptació de l'horari, com funciona? 
En aquest cas podràs canviar de torn, alterar l’horari, fer horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions o fer treball a distància. També qualsevol altre canvi de condicions que estigui disponible i es pugui realitzar.

Per aquesta mesura és necessari l’acord amb la direcció de l’empresa i han de tenir-se en compte les necessitats concretes de conciliació, que hauran d’estar acreditades, i les necessitats organitzatives de l’empresa.
18. Em poden obligar a fer hores extres pel decret d’alarma? 
El decret estableix, a les activitats sanitàries, la possibilitat de no respectar la normativa sobre jornada de treball i es poden superar els límits de jornada establerts.

Aquesta circumstància pot aplicar-se també a activitats essencials per a l’abastiment alimentari, el subministrament d’energia i els productes derivats del petroli i el gas natural.

En aquest cas, com que es tractaria d’hores extres per causa de força major, no han de respectar el límit de 80 hores anuals i són de caràcter forçós. Evidentment, s’han de compensar com a hores extraordinàries.
19. Què he de fer per obtenir la baixa quan el 061 em demana quedar-me a casa perquè presento símptomes compatibles amb el coronavirus? 
L’aïllament preventiu o per contagi confirmat, l’ha de determinar el servei públic de salut. En aquest cas, es concedirà una incapacitat temporal (baixa) assimilada a l’accident de treball.

Segons les informacions de què disposem, el personal sanitari del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) realitza telemàticament les gestions necessàries perquè es faci arribar a la persona treballadora la baixa des del Centre d'Atenció Primària (CAP). Aquesta baixa ha de tenir efecte retroactiu, és a dir, ha de cobrir des del dia en què Salut Pública acorda l'aïllament.

Si el personal sanitari que acudeix al domicili no requereix l’aïllament perquè considera que es tracta d’un altre problema de salut diferent del COVID-19, recomanem que sol·licitis un escrit que serveixi de comprovant o justificant per a la teva empresa que digui que, seguint instruccions de les autoritats, t'has hagut de quedar a casa sense poder sortir en espera que t'atenguin.

Per a més informació en relació amb aquesta situació d’incapacitat temporal pots consultar la infografia sobre la prestació de la Seguretat Social per a treballadors i treballadores afectats pel coronavirus.
20. He d'anar a treballar presencialment. Com ho acredito si em para la policia? 
En aquest moment, la millor manera d’acreditar la necessitat d’anar a la feina és mitjançant un document expedit per part de la direcció de l’empresa, amb la informació necessària per no tenir problemes.

Opcionalment, pots acompanyar aquest document amb el carnet de l’empresa, la targeta de fitxatge o qualsevol altre document que acrediti l’empresa on treballes.
21. Si jo i la meva parella treballem a la mateixa empresa i al mateix torn, podem anar a la feina junts en el mateix vehicle? 
El decret estableix que els moviments han de ser individuals, però en aquest cas, el més raonable és fer junts el trajecte perquè es mantenen els contactes que hàgiu tingut durant l’aïllament domiciliari.
22. He de treballar presencialment i l'empresa no adopta mesures per evitar el contagi. Què he de fer? 
L’empresa està obligada a prendre les mesures preventives contra el risc biològic, així com contra qualsevol altre risc. En aquest cas, a més, es tracta d'una qüestió de salut pública que ha portat a decretar l’estat d’alarma.

Si, tot i així, l’empresa continua sense adoptar les mesures de prevenció, has de parlar amb la representació sindical. El pas següent és contactar amb CCOO i reclamar a la Inspecció de Treball.

Si no hi ha representació sindical, contacta igualment amb CCOO.
23. Què és un ERTO i quines són les seves característiques principals? 
Les sigles ERTO signifiquen Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació.

No hi ha acomiadament: consisteix en una suspensió del contracte amb dret a atur.

L’atur consumit durant l’ERTO es reposa en acabar el procés.

Es té dret a atur encara que no s’hagi cotitzat el període mínim!

Es va a l’atur en condicions econòmiques “normals” i un percentatge de la base reguladora i les quantitats són brutes:
- 70 % els 180 primers dies.
- 50 % la resta de dies.

Límits màxims que s’abonen de prestació per desocupació:
- Sense fills/es a càrrec: 1.098,09 €.
- Amb 1 fill/a* a càrrec: 1.254,96 €.
- Amb 2 fills/es a càrrec o més: 1.411,83 €.

*Menors de 26 anys o majors amb discapacitat que convisquin amb la persona afectada i que no tinguin ingressos superiors a l’SMI.
24. Què es pot negociar amb l'empresa en un ERTO? 
Principalment, quatre qüestions bàsiques:

1. Que afecti igual tota la plantilla, és a dir, que tota la plantilla vagi a l’atur durant el mateix nombre de dies. Pot ser també que s’apliqui l’ERTO de manera rotatòria.
2. Que es mantingui al personal el 100 % de les vacances anuals com si no hi hagués hagut un ERTO.
3. Que es pagui a la plantilla el 100 % de les pagues extres (ja que mentre s’està en un ERTO no es genera la part proporcional).
4. Que es pagui un complement salarial als treballadors i treballadores per millorar el que cobraran de l’atur (per exemple: fins al 100 % del salari total).
25. Què més he de saber sobre els ERTOs? 
Mentre s’està en un ERTO no es generen ni vacances ni la part proporcional de les pagues extres.
No necessàriament s’ha de suspendre el contracte a jornada completa, sinó que es pot reduir i anar a l’atur, per exemple, 3 hores i treballar-ne 5 (es cobraria de l’atur i de l’empresa). En aquest cas, es tractaria d’un ERTO de reducció de jornada.
Si la persona està de baixa i és inclosa en un ERTO, només l’afectarà quan torni a estar d’alta. Si està de vacances quan comença l’ERTO, les deixa de gaudir i se li aplica l’ERTO.
És l’empresa la que tramita les gestions amb el SEPE.
El SEPE ha paralitzat els terminis per sol·licitar l’atur, ja que no ofereix atenció presencial, sinó només en línia o per telèfon.
26. Pot proposar altres mesures l'empresa? 


En l'àmbit de la salut laboral


1. S'haurien de mostrar de manera gràfica i visible les recomanacions sanitàries als centres de treball? 
CCOO entén que seria important, necessari i preferible recordar a les persones treballadores les mesures sanitàries de protecció individual recomanades mitjançant cartelleria visible als centres de treball.
2. Les persones treballadores han d'informar l'empresa de si viatgen o han viatjat a zones de risc? 
Sí, n'haurien d'informar l'empresa, d'acord amb l'anomenat principi de precaució.
3. Pot l’empresa tenir coneixement de quines persones treballadores estan afectades pel Covid-19? 
És necessari tenir en compte que estem davant d'una situació d'emergència sanitària. En aquest sentit, i tal com assenyala l'informe número 0017/2020 de l'Agència de Protecció de Dades, en aquest context d'excepcionalitat, prevalen els interessos generals i la salut pública davant del consentiment individual de cada persona treballadora en relació amb les seves dades personals.

No obstant això, l'accés i tractament d'aquestes dades, s'haurà de minimitzar en funció de la finalitat, és a dir, l'empresa podrà tenir coneixement de quines persones treballadores estan afectades pel Covid-19, però no hauria de tenir accés als informes mèdics o coneixement d'altres diagnòstics.
4. L’empresa pot tenir accés als informes mèdics dels treballadors i treballadores? 
Sobre la base del que hem comentat en la pregunta anterior, l’empresa pot assabentar-se de si una persona treballadora té el coronavirus per poder prendre decisions i seguir les instruccions de les autoritats públiques de cara a evitar la propagació del virus i protegir la resta de persones treballadores. No obstant això, no pot tenir accés als informes mèdics individuals complets.
5. S'han de facilitar equips de protecció individual (EPI) addicionals? 
Amb caràcter general, les empreses han de proporcionar els EPI adequats per al compliment de les seves funcions, quan siguin necessaris (article 17 de la Llei de prevenció de riscos laborals). Els EPI es regulen per una normativa específica i per la guia tècnica de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

Avui dia, excepte les mesures específiques destinades a professionals sanitaris, no s'han establert mesures addicionals de seguretat i salut per a altres sectors. En qualsevol cas, cal atenir-se a les indicacions i recomanacions del servei de prevenció.
6. Es poden substituir les persones treballadores en situació d'incapacitat temporal pel COVID-19? 
Consultes laborals concretes sobre el coronavirus (obertes a tots els treballadors i treballadores )

Per a consultes laborals concretes relacionades amb el coronavirus omple aquest formulari o truca al 933 100 000 i tindràs una resposta el més aviat possible.  


   Formulari de consultes sobre el coronavirus »  Consulta el següent link per a informacions generals de relacions laborals i actualització de les normatives relacionades amb el coronavirus tens tota la informació actualitzada

Prestació Seguretat Social per treballadors afectats pel coronavirus

13 de març 2020, 4:46 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Informacions sobre l'evolució del coronavirus COVID-19 respecte del món del treball

13 de març 2020, 3:38 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 13 de març 2020, 3:40 ]En les darreres setmanes ha sorgit una lògica preocupació social per l'evolució del coronavirus COVID-19, malaltia contagiosa sorgida a la Xina que ha afectat persones de diferents països.


CCOO segueix les recomanacions de les autoritats sanitàries amb la voluntat de contribuir responsablement a les actuacions de salut pública.ÚLTIMES NOVETATS
12 de març
Seguint les disposicions del Govern de la Generalitat en relació al coronavirus queden suspeses totes les activitats de formació per a l'ocupació, de formació sindical i de formació per a persones adultes.

11 de març
CCOO de Catalunya ha creat un conjunt de preguntes freqüents sobre el coronavirus en l'àmbit laboral i ha obert un formulari de contacte per a resoldre els dubtes que pugui ocasionar al conjunt de l'afiliació.

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha actualitzat el document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.

9 de març
El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha acordat un document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.1. Criteris de CCOO de Catalunya

- CCOO seguirà les recomanacions de les autoritats sanitàries amb la voluntat de contribuir responsablement a les actuacions de salut pública.
- CCOO defensarà la negociació col·lectiva de les mesures concretes de prevenció i reorganització que s’hagin de prendre en cada empresa.
- CCOO ha consensuat un document en el Consell de Relacions Laborals (CRL) format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC. Aquest document, del 9 de març de 2020 és revisable en funció de l’evolució de la situació. Demanem a totes les persones delegades de CCOO la seva col·laboració per seguir aquestes recomanacions.
- CCOO té la voluntat de mantenir tota l’activitat laboral i sindical que permetin les mesures de salut pública recomanades, reforçant la comunicació i l’acció digital per sostenir les accions que quedin afectades per mesures de prevenció, contenció o tractament de la malaltia.
- Mantenim en tot moment el contacte amb les autoritats sanitàries i laborals amb la voluntat de reaccionar amb diligència als canvis que es puguin produir en la situació. Informarem amb rapidesa a totes les persones delegades de CCOO.

2. Recomanacions de mesures preventives acordades en el Consell de Relacions laborals. ATENCIÓ, delegats i delegades de CCOO: aquestes recomanacions estan acordades en el Consell de Relacions laborals i cal estar al cas per fer-les complir.

Document del Consell de Relacions Laborals de Catalunya amb les recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.

Recomanacions a totes les persones treballadores

Els treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 (febre, dificultat en respirar o tos, o aquells que determinin les autoritats sanitàries) es recomanable que abans de trucar al 061 es facin el test online i segueixin les indicacions de l’autoritat sanitària.

És essencial reforçar les mesures habituals d’higiene i rentar-se freqüentment les mans amb sabó. El document explica també quan cal l’ús de mascaretes.

Recomanacions a persones treballadores d’assistència medicosanitària, sociosanitària i residencial.
Han de seguir les instruccions específiques i actualitzades

CCOO ressalta la importància de tenir permanentment actualitzada la informació a efectes de coordinació de l’activitat preventiva amb subcontractes.

Recomanacions per a les empreses.

- L’empresa en compliment dels seus deures en matèria preventiva emprendrà les actuacions que calgui, mitjançant l’actualització de l’avaluació de riscos laborals i la planificació preventiva amb els criteris aquí establerts.
- Així mateix, aquestes mesures caldrà consultar-les, o bé acordar-les quan s’escaigui amb els comitès de seguretat i salut, delegats i delegades de prevenció, o els òrgans de participació i representació legals si les mesures afecten a les relacions laborals.
- S’haurà de preveure mesures concretes per persones treballadores especialment sensibles i per persones d’especial risc per les seves condicions biològiques o personals.
- En qualsevol cas, les empreses hauran de donar per escrit a totes les persones treballadores aquelles instruccions relatives a les mesures individuals o col·lectives que s’adoptin.

Possibles actuacions en l’àmbit de les relacions laborals

1. Mesures organitzatives
a. Recomanació genèrica d’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)
Es recomana preferentment, prioritzar l’ús intensiu de les TIC a les empreses com a alternativa a les reunions presencials, desplaçaments i viatges...

b. Teletreball o e-treball, i treball a distància (flexibilitat locativa). Si el teletreball o e-treball no està regulat al conveni d’aplicació, a l’empresa o al centre de treball, l’empresa i la representació legal de les persones treballadores o individualment, cas que no hi hagi representació legal o sindical, es recomana pactar o negociar la seva viabilitat amb caràcter temporal, així com la forma de prestació d’aquest treball i el proveïment dels mitjans necessaris per a portar-lo a terme.

2. Altres mesures
a. Es proposa l’adopció preferent i temporal de mesures de flexibilitat interna negociada entre l’empresa i la representació legal o sindical de les persones treballadores, en referència a possibles modificacions de la jornada en base als procediments pactats i/o legals per modificar-la, en funció de causes objectives que aconsellin la seva adaptació, en un context d’equilibri entre les necessitats empresarials i les necessitats de les persones treballadores i que possibilitin l’adaptació a les necessitats particulars de la situació.
b. Es proposen, quan existeixin raons justificades, per exemple, i sempre amb les premisses de l’acord, la temporalitat i l’equilibri, mesures com:
I. ajustaments de la producció
II. acordar borses horàries per tal de flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats productives
III. possibles adaptacions del calendari laboral
IV. programació o reprogramació d’activitats formatives i/o informatives.
V. redistribuir la jornada laboral, d’acord amb la regulació laboral i convencional
VI. establir sistemes de permisos que permetin l’ajustament de la càrrega de treball.
VII. establir regles de compensació pel període de reorganització del temps de treball
c. Tot i així, en el supòsit que, per què no hi ha altra opció a cap mesura alternativa, caldrà valorar la via més adequada al cas concret d’entre les que preveuen els articles 45 i 47 de l’Estatut dels Treballadors.

La Seguretat Social millora la protecció de tots els treballadors aïllats i/o infectats per coronavirus

El Govern ha aprovat un Reial Decret-Llei pel qual s’assimilen aquests casos a Incapacitat Temporal per Accident de Treball

La prestació equival al 75% de la base reguladora des de l’endemà al de la baixa laboral, amb càrrec a l’Administració.

S’estableix que tots els casos d’aïllament preventiu tinguin aquesta consideració (IT per Accident de Treball)

El Consell de Ministres ha donat llum verda a un Reial Decret-Llei que inclou mesures per a millorar la protecció de les persones treballadores afectades pel COVID-19. En aquest sentit, tant les persones en aïllament preventiu com els qui s’han contagiat del virus es consideren en Incapacitat Temporal assimilada a baixa laboral per Accident de Treball.

Això suposa una millora de la prestació tant per a les persones aïllades com infectades pel coronavirus, ja que passen a percebre des de l’endemà al de la baixa laboral, el 75% de la base reguladora, amb càrrec a l’Administració.

Així mateix, el Consell de Ministres ha aprovat la moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a tres mensualitats consecutives, per a empreses i treballadors per compte propi, en les zones geogràfiques i sectors que es determinin segons ordre ministerial. Això suposa que, aquestes cotitzacions podran ser abonades, en el termini d’1 any, a comptar des de la seva meritació, sense recàrrecs ni interessos de cap tipus.


Més informació a:
Departament de Salut
COVID-19: Informació actualitzada

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Mesures per risc biològic
Per què és important rentar-se les mans
Rentar-se les mans

Departament d’Interior
Pla d'actuació per pandèmies

Feu clic per veure altres informacions relacionades:
- Les mesures extraordinàries acordades per empresaris i sindicats per abordar la problemàtica laboral pel coronavirus (12/03/2020)
- La infografia 'Nova Prestació de Seguretat Social per a treballadors i treballadores afectats pel Coronavirus' (12/03/2020)
- Les preguntes freqüents sobre el coronavirus en l'àmbit laboral (11/03/2020)
- El formulari de contacte per a l'afliació per a resoldre els dubtes sobre el coronavirus en l'àmbit laboral (11/03/2020)
- Les mesures de protecció davant el coronavirus que ha posat en funcionament CCOO de Catalunya (11/03/2020)
- La resolució del Secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública de mesures a adoptar als centres de treball dependents de l'Administració General de l'Estat amb motiu del Covid-19 (11/03/2020)
- El document de propostes conjuntes de CCOO i UGT per abordar, mitjançant mesures extraordinàries, la problemàtica laboral generada per la incidència del nou tipus de coronavirus (10/03/2020)
- La nota de premsa sobre el document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus aprovat pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya (09/03/2020)

1-10 of 26