Inici‎ > ‎Notícies Formació‎ > ‎

Curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà

17 de juny 2013, 10:14 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO
IniciAquests estudis permeten, a les persones que els superen, l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés i, en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general. 

A qui es dirigeix:
Persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o l’equivalent acadèmic i que compleixin 17 anys, com a mínim, l’any que es matriculen. 

Durada:
600 hores
El curs començarà el 19 de setembre del 2013 i finalitzarà el 20 de juny del 2014. L’horari de les diferents matèries es distribuirà de dilluns a dijous entre les 16 i les 21 hores.   

Contingut:

Matèries obligatòries

  • Comunicació en llengua catalana i llengua castellana
  • Llengua anglesa
  • Ciències socials i ciutadania 
  • Tutoria i orientació 
  • Matemàtiques  

Matèries opcionals
El centre ha triat com a matèria opcional ciències de la naturalesa. 

Qualificació:
La nota final del curs serà la mitjana de les qualificacions dels àmbits i és positiva la qualificació de 5 punts o superior. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mitjana. 

Certificació:
El centre lliurarà a l’alumne/a que superi el curs una certificació acadèmica en què constarà la qualificació i l’opció cursada.

Preu:
El Departament d’Ensenyament ha fixat un preu públic de 190 € per a aquest curs (una sola vegada per a tot el curs) i també serà necessari adquirir alguns llibres. Per a aquests ensenyaments es pot sol·licitar beca, que és concedida o denegada en funció de les circumstàncies socioeconòmiques de cada persona sol·licitant. Les persones a qui se’ls hi ha concedit en el curs 2012-2013 han cobrat uns 400 €.

Més informació a: http://www.ccoo.cat/escolaadults/