Inici‎ > ‎

Salut Laboral

La gestió de les baixes mèdiques

19 de gen. 2023, 0:46 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Baner Gestio Baixes Mediques.jpg

Canvis introduïts en la gestió de la incapacitat temporal (IT) en els primers 365 dies després de la baixa, regulada en l’RD 625/2014

 1. S’elimina l’obligació de la persona treballadora d’entregar a l’empresa la còpia del comunicat mèdic de baixa, confirmació o alta.
  • El servei públic de salut (si es tracta d’una baixa mèdica per contingències comunes) o la mútua o empresa col·laboradora (si és una contingència professional) han de remetre telemàticament les dades dels comunicats mèdics a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
  • L’INSS serà qui comuniqui a les empreses les dades administratives (no mèdiques), també per via telemàtica i en el primer dia hàbil següent a la recepció. Les empreses estan obligades a comunicar-se telemàticament amb l’INSS.
  • El metge o metgessa que emeti el comunicat n’ha d’entregar una còpia a la persona treballadora.
 2. Dona prioritat al criteri del metge o metgessa responsable d’emetre els comunicats per fixar les revisions mèdiques necessàries en un termini inferior als assignats per a cada tipus de procés d’IT.
 3. Entrada en vigor: 1 d’abril del 2023.
Targeta 1 Gestio Baixes Mediques


Actuacions segons els tipus d’IT

Durada prevista de la baixa

Data de baixa

Data de la primera revisió

Següents revisions mèdiques

Molt curta:

1-4 dies naturals

Alta i baixa al mateix acte mèdic. La data d’alta prevista podrà ser la mateixa que la de la baixa o algun dels 3 dies naturals següents.

La persona treballadora pot sol·licitar un reconeixement mèdic per al dia de l’alta, per valorar si ha de continuar de baixa.

En aquest cas, el metge o metgessa emetrà un comunicat de confirmació de baixa que anul·larà l’alta anterior.

Curta:

5-30 dies naturals

Dia de l’acte mèdic, consignant la data de revisió següent.

Màxim 7 dies després de la baixa. S’emetrà un comunicat de confirmació o alta mèdica.

Entre els diferents comunicats de confirmació no hi podrà haver més de 14 dies naturals.

Mitjana:

31-60 dies naturals

Entre els diferents comunicats de confirmació no hi podrà haver més de 28 dies naturals.

Llarga:

61 dies naturals o més

Màxim 14 dies després de la baixa. S’emetrà un comunicat de confirmació o alta mèdica.

Entre els diferents comunicats de confirmació no hi podrà haver més de 35 dies naturals.

Targeta 2 Gestio Baixes Mediques
 • Les revisions mèdiques seran sempre en funció de la data que determini el metge o metgessa
 • Mentre duri la baixa et pot citar l’ICAM o la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social (en cas que la teva empresa tingui concertada la gestió de les contingències comunes) per a una revisió de control.

  La incompareixença no justificada pot suposar l’alta mèdica i, a partir d’aquest moment, es deixarà de tenir dret a percebre la prestació econòmica per incapacitat temporal.

Si la teva baixa mèdica l’ha tramitat el teu metge o metgessa de primària, però penses que està ocasionada per la feina, consulta la manera d’aconseguir el reconeixement de la contingència professional.

Targeta 3 Gestio Baixes Mediques

Feu clic per veure la infografia “La gestió de les baixes mèdiques” en català o la infografia “La gestión de les bajas médicas” en castellà

No et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.


Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022

Eina amb perspectiva de gènere per a la gestió del risc ergonòmic

28 de des. 2022, 0:23 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Infermera Quirofan Cansada Risc Ergonomic

L’informe ‘Herramienta con perspectiva de género para la gestión del riesgo ergonómico’ és el resultat de l’execució del projecte que s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament dels objectius acordats a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026. En concret el desenvolupament d’aquest projecte permet impulsar dos dels objectius que incorpora l’estratègia. D’una banda, l’objectiu de reduir l’exposició de les persones treballadores als riscos ergonòmics (OP 3.2); i de l’altra, impulsar l’objectiu transversal i l’objectiu operatiu (OP 1.4) per a la integració de la perspectiva de gènere en salut laboral.

Des de CCOO de Catalunya, en col·laboració amb la Fundación 1º de Mayo, amb aquest treball es continua la línia de recerca preventiva amb perspectiva de gènere iniciada el 2021 a partir de la publicació de l’informe ‘Influència de la robòtica en les condicions ergonòmiques dels llocs de treball’ i de l’informe ‘Mirada de gènere en la identificació de riscos laborals’. Tots dos informes ens il·lustraven sobre les grans deficiències preventives i legals existents pel que fa a les metodologies d’avaluació de riscos tenint en compte el biaix del gènere.

Aquest document, centrat en la gestió del risc ergonòmic des d’una perspectiva de gènere, obeeix a la necessitat de proporcionar eines d’acció sindical en salut laboral als nostres delegats i delegades de prevenció i a les persones treballadores, en general. La temàtica adquireix més rellevància si tenim en compte que a la darrera edició de l’enquesta sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya, realitzada per l’Institut Català de Seguretat i Salut (ICSSL) i publicada el 2021, ens indica entre altres deficiències de la gestió preventiva al nostre país, la dada següent: només entre el 0,1% i el 13,7% de les empreses han completat el procés devaluació de manera específica segons els riscos existents als llocs de treball i han dut a terme la planificació i implementació de les mesures preventives.

Feu clic per veure:

Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022

La investigació sindical dels danys a la salut

27 de des. 2022, 1:06 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Casc Ulleres Proteccio Carpeta

La normativa en prevenció de riscos laborals estableix com a objectiu bàsic eliminar els riscos que puguin generar qualsevol tipus de dany a la salut de les persones treballadores, i reduir o controlar eficaçment aquells que no es puguin evitar mitjançant tot un seguit d’activitats preventives que l’empresa ha de planificar i organitzar.

Entre aquestes activitats, la investigació dels danys a la salut de les persones treballadores es configura com a una obligació empresarial cabdal per detectar les causes que els han produït i per revisar l’avaluació de riscos i les mesures preventives, per evitar que tornin a succeir.

CCOO de Catalunya hem elaborat un full informatiu per als nostres delegats i delegades amb l’objectiu de facilitar la seva tasca de control i seguiment sindical d’aquesta activitat preventiva, amb l’objectiu de facilitar les seves propostes per millorar la prevenció.

Aquest full informatiu s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament dels objectius acordats en l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, i en concret permetrà impulsar l’OE 1. Fomentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals, per incidir en l’OE 2. Reduir la sinistralitat laboral.

Feu clic per veure el full informatiu ‘La investigació sindical dels danys a la salut’

Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022

1 desembre, Dia mundial d'acció contra el VIH /SIDA

1 de des. 2022, 8:54 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 1 de des. 2022, 8:55 ]


JA HAN PASSAT gairebé quatre dècades des que es van conèixer i van registrar les primeres defuncions per sida. De les gairebé 6.000 persones que van perdre la vida a causa de la malaltia en 1995, el pitjor any, s'ha passat a una mica més de 400 persones en els últims anys. Ha disminuït la incidència anual de la malaltia a gairebé la meitat en els últims 10 anys. S'ha passat d'una veritable epidèmia a una infecció que actualment es pot considerar com una malaltia crònica, gràcies als nous tractaments de combinació farmacològica.

No obstant això, continua existint molt desconeixement, por, i prejudici cap a les persones amb VIH i sorprenentment s'ha perdut el respecte al possible contagi del virus de manera fortuïta. La prevenció davant el VIH i de les Malalties de Transmissió Sexual (*ITS), que tornen a augmentar, fa imprescindible la informació, l'educació i els coneixements necessaris, des de qualsevol via, inclosa la laboral.

Aquesta senzilla, completa i didàctica Guia sindical davant el VIH, a punt de presentar-se públicament, transmet conceptes actualitzats sobre el VIH-sida, les mesures diagnòstiques, preventives i de tractament -els nous tractaments *Pre (*PrEP) i Post-exposició (PPE). A més, permet fer una reflexió sobre la utilitat i obligació de posar en valor aquesta malaltia i a les persones que la pateixen en el context de l'acció sindical i la negociació col·lectiva.

Agustín Reoyo, metge d'Atenció Primària i adjunt de la Secretaria Confederal de Política Social i Moviments Socials de Comissions Obreres.

Revista Treballadora, n. 69 (febrer de 2020).

Incident de treball o accident de treball?

1 de des. 2022, 7:22 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Incident de treball o accident de treball?

29 de novembre de 2022
Pindola Informativa Salut Laboral

Accident blanc i incident

Aquelles situacions que interrompen la continuïtat de la feina, però que no provoquen danys a la salut.

 • Quan produeixen danys materials s’anomenen accidents blancs.
 • Els incidents no produeixen lesió ni pèrdua material, però tenen un elevat potencial lesiu o es produeixen amb una freqüència elevada.
Targeta 1 Incident O Accident De Treball

Accident de treball

Tota lesió que la persona treballadora pateix amb motiu o a conseqüència del treball que realitza per compte d’altri.

 • En anar al lloc de treball o en tornar-ne (in itinere) o en els desplaçaments dins de la jornada laboral (in missio).
 • Realitzant tasques encomanades per l’empresa.
 • En actes de salvament i situacions similars que tenen connexió amb el treball.
 • En l’exercici de les tasques sindicals.
 • Malalties que no es poden considerar com a professionals, ja que no estan incloses en el quadre oficial de malalties professionals (cal provar que la malaltia va tenir com a causa exclusiva l’execució del treball).
 • Malalties o complicacions anteriors a l’accident de treball, agreujades posteriorment. També aquelles que apareixen després de l’accident, però que en són conseqüència i que modifiquen o empitjoren la salut de la persona treballadora.
Targeta 2 Incident O Accident De Treball

Els accidents de treball són conseqüència d’una falta de prevenció eficaç davant dels riscos laborals, però molts no es declaren com a tal.

Atenció! La declaració dels accidents de treball permet:

 • Millorar la prevenció: tot accident de treball s’ha d’investigar per determinar-ne les causes i poder evitar que es repeteixin. Tot i que la llei no hi obliga, s’haurien d’investigar també tots els incidents, per prevenir danys a la salut.
 • Obtenir tractament i medicació gratuïts, i accedir a millors prestacions econòmiques, inclòs un possible recàrrec de prestació (increment del 30 % al 50 % a càrrec de l’empresa).
Targeta 3 Incident O Accident De Treball
Infografia Incident O Accident De Treball

Feu clic per veure la infografia “Incident de treball o accident de treball?” en català o la infografia “¿Incidente de trabajo o accidente de trabajo?” en castellà

Per a més informació, consulta la píndola informativa El reconeixement de l’accident de treball o malaltia professional i el full informatiu Accidents i danys a la salut. No et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.


Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022

25-N: 15 anys sense protocol d’assetjament

24 de nov. 2022, 1:42 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Baner Assetjament 25n 2022.jpg

Des de CCOO de Catalunya, volem aprofitar aquest 25-N per reivindicar la importància que tenen els protocols de prevenció i d’actuació en matèria d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. El concepte d’assetjament sexual es troba vinculat a la dominació masculina i al privilegi d’aquest grup al lloc de treball capitalista, perpetuat a través de la socialització del rol sexual i de la consideració de les dones com a objectes sexuals.

La Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, ja preveu l’obligatorietat de totes les empreses, independentment de la seva dimensió, d’elaborar un protocol contra l’assetjament a la feina. A Catalunya, la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, també en recull l’obligatorietat.

Quinze anys després de l’entrada en vigor de la llei, veiem com encara hi ha empreses que no l’han elaborat, amb la qual cosa deixen desprotegida la plantilla davant qualsevol possible cas de discriminació i assetjament.

És per això que el 25 de novembre farem una marxa des de la seu central de CCOO de Catalunya a Barcelona (Via Laietana, 16) fins a la Inspecció de Treball (c/ Sepúlveda, 148-150) per presentar una denúncia contra totes les empreses que sabem que incompleixen aquesta obligatorietat.

Jornada 25n 2022 Es Busca

Jornada del 25-N: 15 anys sense protocol d’assetjament

Seu nacional de CCOO de Catalunya (sala d’actes)

9.30 h Inauguració a càrrec d’Elena Olías Catalán, responsable de Mentoria de Violències Masclistes i SIAD de CCOO de Catalunya

9.45 h Ponència: “Eines per a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe”, a càrrec de Carolina Gala Duran, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona

10.30 h Torn obert de paraules

10.45 h Vídeo: Ets un assetjador!

10.55 h Cloenda a càrrec de Mentxu Gutiérrez Jiménez, secretària de les Dones i Polítiques LGTBI+ de CCOO de Catalunya

11.15 h Marxa fins a la Inspecció de Treball (carrer de Sepúlveda, 148-150)

12 h Atenció als mitjans de comunicació davant de la Inspecció de Treball

Targeto Jornada 25n 2022

Altres actes del 25-N arreu del territori

Atenció, aquest llistat s’anirà actualitzant!

22 de novembre

10-14 hores, jornada formativa per a delegades i delegats sobre l’obligatorietat de les empreses de tenir protocols d’assetjament sexual o per raó de sexe, amb la participació de la Inspecció de Treball, Sala d’actes Via Laietana, Via Laietana, 16, Barcelona.

23 de novembre

19:00, xerrada al Centre Cívic Pla de’n Boet, Carrer Juan Sebastián Elcano, 6, Mataró

24 de novembre

9:30, acte “Juntes! Visibilitzem les violències masclistes” a la seu de CCOO Badalona, Carrer Font i Escolà, 6 de Badalona.

25 de novembre

10:00, taller “Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa”. Seu de CCOO Comarques Gironines, Miquel Blay, 1, 5a planta, Girona.

11:30, xerrada “I ara què? Després de la denúncia”, Casa del Mar, Francesc de Bastos, 19, Tarragona

12:00, ofrena floral i lectura del manifest. Balcó del Mediterrani, Passeig de les Palmeres, S/N, Tarragona

12:00, lectura del manifest del 25N, Plaça del Mercat, Tortosa.

19:30, marxa de torxes des de l’Ajuntament de Mataró fins als jutjats, convocada pel Moviment feminista del Maresme

26 de novembre

11:30 Acte institucional a la Plaça Porxada, Granollers

28 de novembre

10:00 a 12:00 jornada “Eines sindicals contra la violència masclista”. Sala d’actes de CCOO Cornellà, carretera d’Esplugues, 68, Cornellà.

18:30, taller “L’abús no és amor” a la Masia Freixa,  Plaça de Josep Freixa i Argemí, 11, 08224 Terrassa, organitzat per Feministes de Terrassa, Terrassa.

29 de novembre

12:00, debat “Violència envers les dones, plans de debat i assetjament”, Sala d’actes centre directiu de Mercabarna, Carrer Major, 76, Mercabarna, Barcelona.

1 de desembre

10:00 a 12:00, jornada “Eines en el món laboral per a l’eradicació  de la violència contra les dones”, CCOO Vilafranca del Penedès, Plaça Penedès, 4, 2n pis, Vilafranca del Penedès.

2 de desembre

9:30h, XIII Escola de Gènere Neus Català de CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central a la sala d´actes de CCOO Manresa, Passeig Pere III, 60-62, Manresa.

11:30, acte “Latido de Mariposas” sobre violència vicària i valors d’igualtat. Espai Assemblea seu nacional de CCOO, Via Laietana, 16, Barcelona.

Feu clic per veure:

#15AnysSenseProtocolAssetjament   #StopAssetjamentSexual

Jovent, salut mental i drets laborals

19 d’oct. 2022, 7:17 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Pindola Informativa Salut Laboral

La salut mental de la població jove ha empitjorat arran de la pandèmia, però aquest ja era un problema que existia anteriorment.

En molts casos, aquests problemes de salut tenen relació directa amb les condicions de treball, però no són reconeguts com a accidents de treball.

Les condicions de treball com a factor de risc: jovent i treballs precaris

Torns i horaris irregularsTreballs que requereixen més demanda física (postures forçades, manipulació manual de càrregues, moviments repetitius, etc.).
Terminis molt ajustats, ritme i càrregues de treball elevadesDesgast emocional per tracte habitual amb clients o persones usuàries.
Dificultats per compatibilitzar formació i vida laboralAbús de la figura del becari o becària.  
Inestabilitat contractual i treball parcial no desitjatManca de formació per a la realització de la feina concreta.
Salaris baixos i poc reconeixement de la feinaAtencions sexuals no desitjades (les dones del sector de serveis tenen més probabilitat de patir assetjament sexual).

La precarietat en l’organització del treball genera riscos psicosocials i problemes de salut mental.

Les persones treballadores joves tenen un 50 % més de probabilitats de patir un accident laboral que la resta.


Coneix els teus drets:

 • Gaudir d’una protecció eficaç de la teva seguretat i salut per part de l’empresa.
 • Avaluar tots els riscos laborals presents a la teva feina, també psicosocials, i endegar mesures preventives eficaces per protegir la teva salut.
 • Rebre informació i formació teòrica i pràctica, suficient i adequada.
 • Conèixer com has d’actuar en cas d’accident de treball i on és la mútua.
 • Realitzar reconeixements mèdics periòdics per fer un seguiment de la teva salut en relació amb els riscos laborals. Com a norma general, són voluntaris per a tu.
 • Interrompre l’activitat laboral quan existeixi un risc greu i imminent per a la teva vida o salut.
 • No suposar, la seguretat i salut en el treball, cap cost per a tu, ni en termes econòmics ni de temps.
 • Ser consultat o consultada per l’empresa en relació amb els riscos de la teva feina a través dels delegats i delegades de prevenció quan hi ha representants de les persones treballadores a l’empresa.
La negociació col·lectiva i la participació sindical en el disseny de les condicions de treball és l’eina principal per protegir la teva salut.

Feu clic per descarregar la infografia Jovent, salut mental i drets laborals en català o la infografia Jóvenes, salud mental y derechos laborales en castellà

Infografia Jovent Salut Mental I Drets Laborals

Per a més informació, consulta el nostre full informatiu Joves i salut laboral. La intervenció sindical. I recorda: no et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc

Malalties professionals: els danys a la salut més invisibles

5 d’ag. 2022, 1:53 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Què són les malalties professionals?

Són malalties contretes a conseqüència de la feina per compte d’altri i que estan incloses en el quadre de malalties professionals (RD 1299/2006).

Perquè es declarin s’han de donar aquestes condicions:

 1. Que la malaltia consti en el quadre.
 2. Que hi hagi hagut exposició a un dels agents causants previstos en el quadre.
 3. Que la persona que la pateix realitzi la seva activitat en una de les ocupacions assenyalades en el quadre.

Les patologies que no es poden considerar com a malaltia professional perquè no estan recollides en aquest reial decret, però que són produïdes per causa exclusiva del treball, s’han de declarar com a accident de treball.


Què permet el fet de reconèixer-les?

 • Investigar-ne les causes i evitar que tornin a passar.
 • Permetre la intervenció sindical en la revisió i la millora de les mesures preventives col·lectives.
 • Obtenir tractament i medicació gratuïts.
 • Accedir a millors prestacions econòmiques, inclòs un augment de totes les prestacions de la Seguretat Social derivades de l’accident de treball a càrrec de l’empresa (recàrrec de prestacions).

Existeix un gran subregistre d’aquestes malalties: se’n notifiquen moltes menys de les que existeixen en realitat.
Des del 2008, el nombre de malalties professionals declarades a Catalunya ha disminuït un 47,28 %. Per exemple, les comunicacions de les causades per agents cancerígens só
n pràcticament inexistents.


És molt habitual que les mútues no declarin inicialment les malalties professionals.

Què cal fer perquè es reconegui que pateixes una malaltia professional?

 • El facultatiu de capçalera o del servei de prevenció de l’empresa pot fer la comunicació de sospita perquè s’iniciï el reconeixement. Comenta-ho amb el teu metge o metgessa.
 • Si malgrat tot no aconsegueixes la declaració de la malaltia professional, informa’t del procés de canvi de contingència.

Per a més informació, consulta el nostre díptic sobre malalties professionals.


No et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.Exposició laboral a la calor: estrès tèrmic i incomoditat tèrmica

22 de juny 2022, 1:15 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Pindola Informativa Salut Laboral

Píndola informativa sobre salut laboral. Juny del 2022

Treballar amb calor pot posar en perill la salut i la seguretat de les persones treballadores.

Confort tèrmic: satisfacció experimentada en relació amb les condicions tèrmiques de l’ambient. Depèn de percepcions individuals i pot produir una incomoditat en les persones treballadores, repercutint en la seguretat i la salut

Estrès tèrmic: exposició a condicions ambientals extremes que comporten l’acumulació excessiva de calor o de fred al cos. Desencadena un conjunt d’alteracions a l’organisme que poden produir danys molt greus a la salut i, fins i tot, causar la mort.

El risc comença amb temperatures superiors a 27 °C.

Paràmetres legals per a les condicions ambientals (RD 486/1997)

Temperatura a locals tancats

Treballs sedentaris (oficines o similars): 17 °C- 27°C
Treballs lleugers: 14ºC-25ºC

Tant la incomoditat tèrmica com l’estrès tèrmic es poden produir en interiors i exteriors.

Cal posar atenció a les situacions que per temperatura ambiental semblen una incomoditat ja que la combinació amb altres paràmetres (ambientals, feina) les converteixen en estrès tèrmic.

Mesures preventives

 • Equips de climatització i de renovació de l’aire funcionant òptimament, aïllament  tèrmic, cortines d’aire, etc.           
 • Organització: planificar treballs reduint l’exposició al risc (horaris, ritme de treball adequat, pauses i descansos, tasques de més intensitat física en les hores de menys calor, evitar treball solitari, etc.)           
 • Protecció individual: roba transpirable, gorres, ulleres de sol, zones a l’ombra o refrigerades per descansar, protecció solar,    aigua potable, etc.           
 • Protecció per les persones especialment sensibles a l’exposició a temperatures elevades (problemes cardiovasculars, respiratoris, diabetis, embarassades, etc.)           
 • Protocol de mesures d’emergència i primers auxilis. 
 • Formació i informació per a les persones treballadores sobre els riscos i prevenció.

Si tens dubtes, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.

pindola estres termic pdf

Fes clic per descarregar en PDF la píndola informativa sobre l’exposició laboral a la calor: estrès tèrmic i incomoditat tèrmica

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc

Com ha de protegir l’empresa la meva salut en el treball?

14 de març 2022, 3:48 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Pindola Informativa Salut Laboral

Píndola informativa sobre salut laboral

El treball comporta activitats que poden ser potencialment perilloses i que de vegades originen riscos per a la seguretat i la salut de les persones treballadores. Alguns d’aquests riscos són visibles, d’altres, invisibles. Alguns poden tenir conseqüències lleus, però d’altres poden ser molt greus o mortals i es poden manifestar a curt, a mitjà i a llarg termini.

De vegades hi ha riscos que no veiem, però que l’evidència científica ens demostra que existeixen, encara que no es percebin en el moment i que els seus efectes perniciosos no es manifestin immediatament.
Per garantir la protecció de la teva salut, l’empresa està obligada a realitzar una sèrie d’actuacions:

 1. Eliminar o avaluar els riscos laborals. Sempre que sigui possible l’empresa ha d’eliminar els riscos laborals. Quan no ho sigui, ha de realitzar una avaluació de riscos laborals que ha de portar a terme personal tècnic competent.
 2. Mesures de prevenció. S’han d’implantar mesures de prevenció i de protecció eficaces per minimitzar els riscos a nivells tolerables, en funció de la seva gravetat i del nombre de persones treballadores exposades, seguint l’avaluació anterior. Si treballes en un centre diferent del de la teva empresa, també t’han d’aplicar les mesures preventives.
 3. Adaptar el treball a la persona. La feina no pot empitjorar el teu estat de salut: si pateixes un problema de salut o una limitació per realitzar les teves tasques que et fa especialment sensible als riscos laborals, el treball s’haurà d’adaptar a les teves condicions personals i/o situació mèdica. L’empresa ha d’implementar mesures de protecció específiques per a les dones embarassades, lactants i les persones menors d’edat.
 4. Seguiment de l’eficàcia de les mesures. Cal que hi hagi inspeccions de seguretat (per exemple, revisar l’estat de les màquines i dels equips de protecció individual). També calen revisions mèdiques periòdiques, centrades en els riscos laborals, per a comprovar que la feina no perjudica la salut dels treballadors i treballadores.
 5. Investigar els danys a la salut. Quan la prevenció falla i alguna persona treballadora pateix un dany a la salut o aquesta empitjora per culpa de la feina, l’empresa ha d’investigar les causes de l’accident de treball o malaltia professional per millorar la prevenció i evitar que torni a succeir. Si t’ha passat a tu, t’han de preguntar per fer la investigació.
 6. Participació de treballadors i treballadores. Tenim dret a realitzar propostes. L’empresari o empresària ha de permetre i facilitar la participació de les persones treballadores en les decisions que puguin afectar la seva salut. Si hi ha representació sindical, la participació es farà fonamentalment a través dels delegats i delegades de prevenció.
 7. Recursos suficients. L’empresa ha d’invertir en els mitjans i recursos materials i humans necessaris, assumint la despesa de qualsevol mesura relativa a la seguretat i a la salut en el treball. També ha de facilitar formació i informació a les persones treballadores en relació amb els riscos i les mesures preventives. I ha de proporcionar els equips de protecció col·lectiva i els individuals

No et quedis mai amb el dubte: contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.

Pindola Com Ha De Protegir Empresa La Meva Salut En El Treball

Fes clic per descarregar-te la píndola informativa Com ha de protegir l’empresa la meva salut en el treball en format PDF

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc

1-10 of 16