Inici‎ > ‎

Salut Laboral

Protecció de la veu en temps de COVID-19

10 de nov. 2021, 2:19 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Professorat, cantants, locutors i locutores, professionals teleoperadors, treballadors i treballadores del comerç i les vendes o qualsevol altra persona que tingui la veu com a eina de treball i mitjà principal per a l’execució de la seva feina són els col·lectius amb més risc de patir patologies vocals.

Les mesures de protecció davant la COVID-19 en l’àmbit laboral poden augmentar el risc de patir danys a la salut, si no es consideren a les avaluacions de riscos ni s’implanten mesures que minimitzin l’exposició de les persones treballadores. En aquest sentit, l’ús continuat de la mascareta pot generar trastorns vocals en aquelles persones treballadores que fan un ús continuat i habitual de la veu a la seva feina.

En espera de tornar a una normalitat on no sigui necessari l’ús de mascareta, cal no baixar la guàrdia, continuar utilitzant la mascareta i mantenir actives als espais de treball totes aquelles mesures que indiquin les autoritats sanitàries per evitar contagis (ventilació dels espais, higiene, distància de seguretat, etc.), però sense que es puguin provocar danys a la salut com a conseqüència de la seva implementació.

Des de CCOO de Catalunya, elaborem la infografia “Protecció de la veu en temps de COVID-19” per informar els nostres delegats i delegades de prevenció i els col·lectius de treballadors i treballadores que tenen la veu com a principal eina de treball respecte dels possibles riscos de l’ús de la mascareta i la seva prevenció, perquè tinguin criteris i la informació necessària per poder participar en la implementació i la millora de la gestió de la prevenció.


Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc

CCOO considera que exigir la vacunació obligatòria o el passaport Covid a les persones treballadores és desproporcionat

18 d’oct. 2021, 12:04 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

CCOO de Catalunya recorda que la vacunació al nostre país es voluntària i que les dades actuals de vacunació no avalen l’exigència del passaport COVID a la feina

Des de CCOO de Catalunya hem apostat des de l’inici de la pandèmia per a l’impuls en la investigació científica que permetés disposar de vacunes adequades front la COVID-19 i per el reforç de les estratègies públiques de vacunació perquè arribessin ràpidament al conjunt de la ciutadania.

La vacunació ha estat i continua sent una de les principals eines per fer front a la pandèmia, no obstant considerem que les recents declaracions realitzades per PIMEC, on exigeixen el passaport Covid-19, o les de CEOE i Foment, on sol·liciten la vacunació obligatòria per a les persones treballadores, no son raonables en aquest moment.

Recordem que en el nostre ordenament jurídic la vacunació, front la COVID-19 i qualsevol altra malaltia, és voluntària per als ciutadans i ciutadanes. L’obligatorietat només la poden dictar les autoritats sanitàries estatals en situacions d’urgència o necessitat, atenent també als principis jurídics d’idoneïtat i de proporcionalitat, i haurien d’obtenir la ratificació judicial de la mesura ja que impliquen la limitació de drets fonamentals.

En aquest sentit, entenem que les xifres actuals de contagis, ocupacions d’UCI i defuncions no ens mostren el pitjor moment de la pandèmia, ja que hi ha hagut moments de més urgència i necessitat on les vacunes ja estaven disponibles.

Per altra banda, la situació d’Espanya i Catalunya és diferent a la d’altres països europeus. Tenim un nivell d’acceptació de les vacunes contra la COVID-19 molt elevat, i les dades de percentatge de vacunació entre la població treballadora de major risc, entre 40 i 59 anys, són millors que a la resta d’Europa.

Celebrem que ni el Govern espanyol ni el català es plantegin introduir aquesta obligatorietat, en línia amb la Resolució 2361 (2021) de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, que es pronuncia en el sentit que els Estats s’assegurin que els ciutadans i ciutadanes rebin informació correcta sobre les vacunes, estiguin informats que la vacunació no és obligatòria, que ningú sigui pressionat política, socialment o de qualsevol altra manera per a vacunar-se, ni pugui ser discriminat per no haver estat  vacunat, per motius de salut o per pròpia voluntat, tot plegat amb la fi d’obtenir una alta acceptació de la vacuna.

Lamentem les declaracions realitzades des de les patronals demanant la vacunació obligatòria o passaport Covid-19, i trobem desproporcionat plantejar la possibilitat de sancions de sou i feina per les persones que no disposin del passaport COVID en l’àmbit laboral.

Cal tenir present que el Tribunal Suprem ha avalat el denominat passaport COVID al considerar, precisament, que caldria utilitzar-lo en activitats de socialització i entrada voluntària, on no es realitzen activitats essencials i a les quals no es té obligació d’anar, qüestió evidentment oposada a les obligacions que tenim les persones treballadores.

Entenem que aquest plantejament patronal és absolutament contrari als drets fonamentals de les persones treballadores i no respon a un interès públic i general.

No té cap sentit per a la protecció de la salut pública ni individual, que les persones treballadores estiguin obligades a vacunar-se compartint espais amb clients, proveïdors o usuaris, que poden estar no vacunats.

La solució per a l’extensió de la vacuna no està en les mesures coercitives ni obligatòries, sinó en les de difusió, informació i convenciment de la ciutadania, ja que resulta del tot indiscutible l’efectivitat de la vacuna de la Covid-19 per evitar morts i hospitalitzacions greus. L’altra eina per a la contenció de la pandèmia en l’àmbit laboral és el manteniment de les mesures bàsiques de prevenció que no s’han complert en moltes empreses al llarg d’aquesta pandèmia. Ens referim a les mesures d’higiene, ventilació, distancies de seguretat i mascaretes, les quals continuen sent fonamentals juntament amb la vacunació.

En un context com l’actual, on prima una prevenció de riscos d’escassíssima qualitat, tal i com ens indiquen els informes de la Generalitat de Catalunya sobre la gestió de la prevenció en les empreses, ens sorprèn que la patronal estigui més ocupada en demanar obligacions per a les persones treballadores que limiten els seus drets fonamentals, que en el compliment de les obligacions empresarials que situa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals des de l’any 1995.

Des de CCOO de Catalunya instem als Governs a no deixar-se pressionar per part de les patronals i a salvaguardar els drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes mentre no existeixi una situació de real urgència i necessitat per a l’interès públic.

Davant de les recents declaracions realitzades per les patronals PIMEC, CEOE i Foment, des de CCOO de Catalunya recordem que en el nostre ordenament jurídic la vacunació, front la COVID-19 i qualsevol altra malaltia, és voluntària per als ciutadans i ciutadanes, i que, amb les dades actuals, és totalment desproporcionat utilitzar el passaport Covid-19 per l’accés a llocs on s’ha d’anar amb caràcter obligatori, com són els centres de treball.


Dia Internacional de l'acció per la salut en les dones

28 de maig 2021, 8:32 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Els riscos laborals amb perspectiva de gènere.

Avui 28 de maig, es celebra el dia Internacional de l’acció per la salut en les dones, amb l'objectiu de denunciar i fer front a diverses malalties que pateixen les dones a tot el món.

Actualment, hi ha un gran nombre de tasques que obliguen a les dones que treballen a romandre assegudes durant moltes hores exercint les seves funcions davant de l'ordinador, o per contra, exigeixen romandre durant gran part de la jornada dempeus, de manera estàtica, o aixecant pesos; això provoca lesions al sistema muscular i esquelètic, que, si coneixem els riscos prèviament, podem evitar i/o disminuir les seves conseqüències.

Les lesions musculars i esquelètiques son un dels problemes que amb més freqüència pateixen les dones. Les més comuns són les tendinitis, les bursitis i l'osteoporosi, però tampoc ens hem d’oblidar dels riscos psicosocials.

Les causes de perquè d’aquesta major incidència en les dones estan relacionades amb:
Diferències biològiques: Grandària de la persona i força. Embaràs, el creixement de l'abdomen i la inflamació de cames, fa que s'hagin d'adoptar postures incòmodes en l'entorn laboral.
Condicions laborals : Contracte a temps parcial. El mateix treball, en menor jornada laboral. Ocupar el mateix lloc laboral durant més temps per tant incrementa el temps
d'exposició al risc.
Responsabilitats familiars: Doble càrrega de treball. En les dones recau la major part de les tasques domèstiques, això les obliga a tenir una doble presència, risc a patir estrès i fatiga.
Factors físics: manipulació manual de càrregues, postures forçades, sobreesforços, flexió o torsió de la columna de manera freqüent i incorrecta, sedentarisme, càrrega de treball, sobrepès.
Factors psicosocials: Insatisfacció laboral, estrès, sobrecàrrega laboral, doble presència.

La millor manera de reduir-los és mitjançant l'adaptació del lloc de treball a les característiques de la persona treballadora. És primordial realitzar l’avaluació de riscos dels
diferents llocs de treball i aplicar les modificacions ergonòmiques corresponents amb perspectiva de gènere. Exercir el treball dins d'un àmbit ergonòmic correcte i en unes bones condicions laborals, influirà de manera positiva sobre la salut de la persona treballadora.

La feina és un dret; la salut, també. Per això és important l'adaptació del lloc de treball a les dones.

Reconeixement del Covid19 com a malaltia professional a la categoria de zelador/a

3 de maig 2021, 10:09 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

CCOO felicita que la Covid-19 es reconegui com a malaltia professional per a zeladors però exigeix que ho sigui per a tot el personal sanitari i sociosanitari

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO), malgrat felicitar-se per la nova inclusió, continuarà pressionant perquè personal de neteja, funeràries, transport sanitari, ajuda a domicili…, vegin reconeguda, no l'assimilació del seu contagi per Covid-19 com a malaltia professional, sinó la inclusió de la pròpia malaltia professional.

D'aquesta manera, la inclusió de zeladors i zeladores que presten serveis en centres sanitaris o sociosanitaris en l'àmbit subjectiu d'aplicació de la disposició addicional quarta del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, i de l'article 6 del Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, veuen reconeguda l'assimilació a malaltia professional el contagi de Covid19.

La falta de voluntat política real pel reconeixement del Covid19 com a malaltia professional porta ocasionant des de l'inici de la pandèmia una distinció ocupacional del risc que no es correspon ni amb la realitat de les dades de contagis ni amb el comportament del virus. Aquesta distinció mai va existir en els centres sanitaris i sociosanitaris perquè tots els treballadors i treballadores estaven en el mateix vaixell i remant en la mateixa direcció, salvar vides.

Per això, malgrat felicitar-nos per aquesta nova inclusió, la FSS-CCOO continuarà pressionant perquè personal de neteja, funeràries, transport sanitari, ajuda a domicili…, vegin reconeguda, no l'assimilació del seu contagi com a malaltia professional sinó la inclusió de la pròpia malaltia professional.

La revisió de les prestacions motivades per haver contret el virus SARS-CoV2 que hagin estat reconegudes com a derivades de contingències comunes tindrà lloc a petició dels interessats dirigida a l'organisme que les hagi reconegut, sent aplicable, quant als efectes econòmics de la sol·licitud de revisió, el que es preveu en l'article 53 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

@repost FSS-CCOO

L'ICS, una vegada més, fa recaure sobre els seus treballadors/es el cost que suposa aplicar el RC 664/97 sobre el risc biològic

16 d’oct. 2014, 3:16 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 16 d’oct. 2014, 3:16 ]

CCOO desde el mes d’agost està exigint a l’ICS, tant a la Paritària de Salut Laboral així com a la Mesa Sectorial l’aplicació integra del RD 664/97 de 12 de maig. 
L’article 7.2 d’aquest Real Decret, atorga als treballadors i treballadores exposats a Risc Biològic, a tenir 10 minuts dins la jornada laboral pel rentat de mans i el canvi de l’uniforme més enllà de les mesures estándar que habitualment ja es fan, per tal d’evitar les transmisions de malalties a terceres persones.

També hem exigit la formació de manera específica i alhora exahustiva sobre els equips de protección individual en front del Risc biològic per l’activació de Salut Pública sobre l’Ebola.

L’ICS COM A RESPOSTA ALS ESCRITS QUE ELS HEM ADREÇAT, ENS DIU QUE ELS TREBALLADORS JA EN TENEN PROU AMB EL QUE TENEN.

CCOO SEGUIREM LLUITANT SOBRE AQUEST TEMA FINS EL FINAL

1-6 of 6