Dones‎ > ‎

Actes 25N dia Internacional contra la violència de gènere

25 de novembre: Contra la violència envers les dones, compromís actiu

21 de nov. 2013, 9:34 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 21 de nov. 2013, 9:35 ]

Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones


CCOO de Catalunya, en aquest 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, manifestem la nostra més contundent denúncia contra tot tipus de violència masclista, manifestació brutal de la desigualtat entre dones i homes i un greu atemptat contra els drets humans. 

El context actual continua sent molt negatiu, i les discriminacions socials i laborals existents envers les dones no solament no es redueixen, sinó que estan augmentant a causa de les polítiques dels governs de l’Estat i de la Generalitat, amb el risc de perdre molts del avenços guanyats en anys. 

El punt més àlgid d’aquest tipus de violències es fa visible en el nombre de denúncies que arriben a la Unitat de Suport a l’Atenció de Víctimes de la Generalitat de Catalunya i les morts que malauradament hi ha any rere any. Les dades són contundents: fins al 8 d’octubre d’enguany, 9.392 denúncies de violència masclista en l’àmbit social i en l’àmbit de la parella, de les quals 3 dones mortes, i 1.994 denúncies en l’àmbit familiar. 

En l’àmbit laboral, la violència masclista es manifesta en forma d’assetjament sexual i per raó de sexe, i a hores d’ara és la que resta encara més invisible. L’any 2012, la Inspecció de Treball va realitzar 245 actuacions i 69 requeriments, i el telèfon d’atenció 24 hores de l’Institut Català de les Dones va rebre 8.780 trucades, de les quals 32 eren de l’àmbit laboral. 

Per tot això, es fa imprescindible un major i més contundent compromís dels poders públics, administracions i institucions, així com de la societat en el seu conjunt, per a l’eliminació de la xacra social de la violència contra la dona, que té les seves arrels en la desigualtat de les relacions de poder entre dones i homes. 

Les dades indiquen, a escala estatal durant el 2012, una lleugera disminució de les denúncies per violència en l’àmbit de la parella (4%), tot i que continua l’increment de la violència contra les dones joves, que es troben en una situació de major vulnerabilitat davant les situacions de violència masclista que les dones adultes, segons diferents estudis. En concret, la freqüència de casos és de dos a tres vegades més gran que en parelles adultes (estudi “Igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia”, 2011, Ministerio de la Igualdad), i un 12,13% de les denúncies acaben sent retirades, el que podria fer evident les dificultats de les dones per accedir a la justícia. La situació de precarietat laboral i d’atur afegeixen encara més dificultats a les dones que pateixen violència a l’hora de decidir-se a presentar la denúncia corresponent. 

CCOO coincidim en l’anàlisi que fa el Parlament Europeu, que assenyala el risc d’increment de la violència a causa de la combinació de crisi, polítiques d’austeritat i disminució de drets socials. És a dir, a causa de les retallades en els pressupostos i la disminució o anul•lació de polítiques d’igualtat en la prevenció i atenció a la violència envers les dones. 

Des de CCOO hem advertit reiteradament que, a dia d’avui, perviuen les discriminacions de gènere com a substrat perquè s’incrementi el risc d’aquesta violència. Si hi ha més exposició, i alhora menys prevenció i protecció, hi haurà més violència contra les dones. Els governs i la societat no es poden excusar amb la crisi per justificar el retrocés en prevenció i atenció ni per posar fre a la igualtat. Els governs, central i català, no poden deixar de dur a terme el que és un mandat de la Constitució espanyola, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

Cal una actuació decidida fins a arribar a una situació efectiva d’igualtat de drets entre dones i homes i eradicar tot tipus de violència masclista. En aquest sentit, la reforma de l’Administració local pot deixar encara més desprotegides les víctimes de violència masclista, perquè se suprimiran les competències municipals en igualtat. 

CCOO denunciem les dificultats sobreafegides que pateixen les dones estrangeres en situació administrativa irregular que són víctimes de violència de gènere i denuncien el seu agressor, i valorem positivament que la modificació legal que es va realitzar el 2011 eliminés la desprotecció que existia tant pel que fa a dones víctimes de violència de gènere com a les víctimes de tràfic d’éssers humans, en cas de denunciar el maltractador o explotador, respectivament. 

També considerem violència contra les dones no poder decidir sobre la seva salut sexual i reproductiva. Estem en contra de la modificació prevista pel Govern del PP sobre la Llei de salut sexual i reproductiva i per a la interrupció voluntària de l’embaràs. Som presents en el moviment contra aquesta modificació i fem una crida a participar a les mobilitzacions. 

CCOO de Catalunya s’ha marcat l’objectiu d’afavorir la formació i el coneixement del conjunt dels delegats i delegades sindicals per poder intervenir des de l’acció sindical en la prevenció, la defensa i la protecció de les víctimes d’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses. En aquest sentit, reclamem a les empreses i a l’administració competent actuacions justes i la resolució immediata de les situacions de violència a la feina, així com una clara coordinació entre patronal i sindicats per millorar la informació sobre els drets que emparen les víctimes de violència de gènere, i unes condicions de treball basades en la igualtat entre dones i homes. 

CCOO de Catalunya ens comprometem a reforçar el nostre compromís en la defensa de les dones víctimes de violència en l’àmbit del treball i avançarem encara més en la intervenció sindical, continuarem fent propostes en la negociació col•lectiva amb mesures contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, així com promovent el treball d’acompanyament i l’aplicació dels drets laborals i de Seguretat Social de les dones que pateixen violència en la parella, rellançant la campanya existent i reorganitzant l’atenció que duem a terme a les dones que es troben en aquestes situacions per fer-la encara més eficaç. També treballarem per l’aplicació de les recomanacions del Consell de Relacions Laborals i continuarem pressionant per situar propostes específiques i transversals per avançar a fer efectiva la igualtat de dones i homes a les empreses. 
Per tot això, CCOO de Catalunya exigim: 
- El desenvolupament de la Llei 5/2008. Això implica que l’Administració aboqui recursos per dotar de personal suficient i preparat els serveis socials, sanitaris, policials i de la justícia, així com per a la creació de xarxes i la distribució de recursos que assegurin la cobertura real a tot el territori. En aquest mateix sentit, demanem el suport institucional per als grups feministes que donen suport a dones víctimes de violència de gènere i demanem l’aplicació de mesures i bonificacions relatives al foment de l’ocupació i del Programa d’acció específic d’inserció sociolaboral per a les dones que pateixen violència de gènere. 
- L’aplicació de la normativa igualitària per combatre el sexisme en la publicitat i en els mitjans de comunicació, i per promoure la sensibilització de la infància i adolescència, prèvia formació inicial i permanent al professorat. 
- Justícia ràpida i eficaç per a les dones maltractades: que jutges i jutgesses, fiscals, i advocades i advocats respectin les dones com a persones i ciutadanes, duguin a terme una justícia ràpida i eficaç que en cap moment justifiqui els maltractaments, i mesures disciplinàries per als que abusen del seu poder i utilitzen una jurisprudència basada en la desigualtat, la prepotència i l’opressió, fent servir amb impunitat arguments que humilien i degraden les dones. 
- Millora del tracte a les dones immigrades sotmeses a tot tipus de violències de gènere, amb l’aplicació de la normativa espanyola i els tractats internacionals que obliguen a protegir i emparar les dones, sense dificultar-ne la legalització administrativa i el tràmit dels permisos de legalització i treball corresponents. Estem amatents als efectes de la Llei 10/2011 per posar punt i final a la situació abusiva en què es troben sotmeses aquestes dones. 
- Que la justícia internacional persegueixi com a delicte el feminicidi i aturi el tràfic de dones amb la finalitat de l’explotació sexual. 
CCOO de Catalunya instem al reconeixement del paper de les dones —i especialment el de les organitzacions feministes— en la cohesió social, en la prevenció de conflictes i en la resolució dels ja existents amb justícia social i reparació. 

Feu clic per veure:
-el manifest del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones (versió PDF)
-el llistat d'actes del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones amb participació de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya710 DONES ASSASSINADES EN 10 ANYS, FINS QUAN, FINS QUANTES?

18 de nov. 2013, 10:36 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 18 de nov. 2013, 10:37 ]


710 assassinades en 10 anys, 50 en el que porten de 2013 sense comptar els fills i filles que no surten a les estadístiques. Això “solament” és la part més sagnant; hi ha molta violència invisibilitzada. En el primer semestre de 2013, segons dades del Consell General del Poder Judicial, s'han interposat 60.981 denúncies (més de 335 al dia), d'elles, solament el 10% presentades per la dona afectada. I sabem, perquè ho diuen especialistes, legislació, organismes internacionals, quin és el terreny abonat: la discriminació, la desigualtat i l'absència de prevenció mitjançant la implantació d'una educació en igualtat. Exigim als poders públics que no ignorin la situació: ara mateix es donen les circumstàncies que afavoreixen el creixement imparable de la violència contra les dones.
El parlament europeu ha advertit de la relació entre crisis, precarietat, pobresa, polítiques “d'ajust” i augment de la violència envers les dones. Moltes, damnificades per un empobriment i una precarietat laboral que les afecta especialment, i amb menys recursos estatals dedicats a la lluita contra la violència, no troben la protecció i l'assistència jurídica, laboral i social que els poders públics han de garantir sense escosses ni endarreriments, perquè les hi perilla la vida, la salut, la integritat física i la dignitat personal.
Els factors de violència estructural s'han agravat: més atur, més desprotecció social, més pobresa generalitzada, i més pobresa per a les dones. Menys recursos públics per a la igualtat entre dones i homes i per la prevenció en violència de gènere. Retallades que afecten a la salut i a la llibertat de les dones. Una política educativa que no integra el principi educatiu de la igualtat entre dones i homes. Amenaça de retrocés històric en drets sexuals i reproductius. Retallades en serveis públics cap a la cura de les persones (educació infantil, sanitat, dependència) que aparten a les dones del món laboral. Des de 2009, hi ha 575 mil aturades més, i sols 1/5 part d'elles cobra alguna prestació (EPA 3r trimestre 2013).
Si hi ha més riscos i menys prevenció i protecció, hi haurà més violència. Els governs no poden ignorar un mandat constitucional: actuar fins aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes i la eradicació de la violència. Que cap dona estigui en risc per ser dona en el nostre Estat.
Des de CCOO exigim millores en l'aplicació de la Llei Integral contra la violència de gènere; que es doni marxa enrere a les retallades en prevenció i atenció a les víctimes; que es recuperin assignatures amb l'objecte educatiu de la igualtat en la ensenyança de nens i nenes, com Educació per a la ciutadania. Per la nostra part, treballarem per acabar amb la violència i la discriminació introduint en la negociació col·lectiva garanties de protecció laboral per a les víctimes, promovent la negociació de protocols d'assetjament sexual i per raó de gènere en les empreses, organitzant activitats de sensibilització i formant delegats i delegades en la defensa dels valors de la igualtat i la no discriminació, entre d'altres.
DES DE CCOO LLUITEM PER A LA ELIMINACIÓ DE LES DISCRIMINACIONS. VINE AMB NOSALTRES I DEFENSA ELS TEUS DRETS!!

Federació de Sanitat CCOO


25 de novembre 2013, Dia Internacional de la No Violència Contra les Dones i les Nenes

17 de nov. 2013, 13:24 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 17 de nov. 2013, 13:25 ]

JUNTES I LLIURES DESMUNTEM LA CULTURA DE LA POR

Avui 25 de novembre, Dia Internacional de la No Violència Contra les Dones i les Nenes, conscients del perill que vivim, de que els nostres drets es retallen dia a dia, i de que pretenen retallar també el nostre poder de decisió i autonomia, estem aquí, de fet com cada dia, posant-nos en joc.
Posant-nos en joc aquí, avui, sempre, per manifestar que som lliures. per clamar i proclamar que nosaltres decidim sobre els nostres cossos i les nostres vides. No som armes ni botins al mig dels conflictes armats al món. No som material d’intercanvi ni penyores de les pugnes de poder, dels extremismes religiosos, de les cultures patriarcals. No som violables, manipulables, intercanviables, reprimibles, censurables, mutilables, silenciables, usables ni rebutjables. No acceptem que es legisli sobre el nostre cos. Som font de vida i criatures meravelloses que el patriarcat amaga i intenta destruir.
Posant-nos en joc perquè el sexe i la sexualitat de cadascuna i cadascun de nosaltres són font de vida i no font de control, poder ni de violència.
Ens posem en joc aquí, avui, per manifestar el nostre rebuig a la violència masclista que ens envolta i pretén fer-nos petites, porugues, soscavar-nos l’alegria de viure i deixar-nos sense dignitat.
Ens posem en joc avui per dir-vos que, en el nom de la igualtat, està recruant la violència masclista contra les dones joves; Que en forma de micromasclismes segueix vigent el mite del control i l’abús sobre les dones; Que els mitjans de comunicació, els productes culturals, i les relacions fruit de les noves tecnologies alimenten les relacions de poder quan es posen a mans del patriarcat.
Ens posem en joc aquí, avui, per donar veu a totes les dones i les nenes que enguany han perdut la vida pel simple fet de ser sexuades en femení; Per nomenar a totes les dones i les nenes que estan patint abusos i no veuen la possibilitat de sortir-ne; Per donar força a la veu de les dones: Quan una dona diu NO és NO.
25 de novembre 2013, Dia Internacional de la No Violència Contra les Dones i les Nenes
Ens posem en joc aquí, avui, per denunciar la terrible situació a la que intenten relegar-nos els nostres governants reduint els recursos per l’atenció a les dones i nenes que pateixen aquesta violència; els recursos per a les xarxes de suport; els recursos per a les activitats prevenció; els recursos per acabar amb la violència i amb el dany que genera.
Ens posem en joc aquí, avui, per dir-vos que veiem com ens roben els drets aconseguits, i com la justícia ens ignora, menysté, i titlla de mentideres.
Ens posem en joc aquí, avui, per demanar a les nostres polítiques que no s’amaguin i que s’alineïn amb les dones i les nenes que seguim sent víctimes d’aquesta violència reconeguda, acceptada, tolerada i estimulada.
Seguim posant-nos en joc per DENUNCIAR LA CULTURA DE LA POR, que tant alimenten les estructures patriarcals i capitalistes, i desacreditar-la unides en femení, donant valor a altres models de relació, i creant alternatives des de la nostra llibertat.
Seguim i seguirem posant-nos en joc aquí, avui, i sempre, per aclamar que LA VIOLÈNCIA ÉS RESPONSABILITAT DE QUI L’EXERCEIX, NO DE QUI LA PATEIX.
Seguim i seguirem posant-nos en joc per recordar-vos: a qui calleu, que el silenci us fa còmplices de la violència; a qui no escolteu, que triar la ignorància us en fa responsables.
I seguim i seguirem posant-nos en joc per donar alè a totes les dones i nenes que estan patint violència, per reivindicar que tinguin vies per a poder-ne sortir, per aconseguir a la fi, que la violència contra les dones i les nenes sigui quelcom impensable.

Dones, seguim teixint juntes l’entramat de vides lliures, plenes i satisfactòries.
PROU A LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I LES NENES !!!!

PER UNA VIDA SENSE VIOLÈNCIA !!!!!!

Xarxa de Dones feministes contra la Violència

IX Fòrum contra les violències de gènere 21,22 i 23 Nov

17 de nov. 2013, 13:23 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 17 de nov. 2013, 13:23 ]

Ni un pas enrere, aturem el masclisme!

Polítiques ideològiques i crisi econòmica estan retallant els drets de les dones

PCVGweb2013 petit'Ni us pas enrere, aturem el masclisme!' és el lema amb què se celebra el IX Fòrum contra les violències de gènere, que tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 de novembre a l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. Xerrades, taules rodones, tallers per a joves, professorat i ciutadania en general per reflexionar sobre les violències que pateixen les dones, les maneres d'evitar-les i la revifada del masclisme que està retallant els drets aconseguits en els últims anys.

"Amb l'excusa de la crisi econòmica s'estan retallant drets i serveis per a les dones", afirma Montserrat Vilà, coordinadora de la Plataforma unitària contra les violències de gènere, l'entitat organitzadora del Fòrum. "I les polítiques ideològiques tornen a posar en perill la vida de moltes dones".

La contrareforma de Gallardón: el súmmum de la violència institucional

Prohibir l'avortament és violència contra les dones, és tornar a privar les dones de llibertat, impedir que siguin subjectes actives i puguin decidir el seu futur. Contradiu així el que recull la vigent "Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género". I, a més, posa en risc la seva salut i fins i tot la vida.

Segons dades del Tribunal Suprem, el promig de víctimes a causa de la prohibició de l'avortament fins que no es va regular el 1985 era de 400 dones mortes cada any. L'Organització Mundial de la Salut ha advertit a Gallardón que "restringir l'avortament només provoca més mortalitat materna". Les dones sense recursos corren el risc de passar a formar part de les més de 47.000 dones que moren cada any al món per pràctiques clandestines d'avortament.

La contrareforma plantejada pel ministre de Justícia és inacceptable i ens fa anar 30 anys enrere, en lloc d'avançar cap una legislació respectuosa sobre els drets sexuals i reproductius que contempli i inclogui, com a quelcom imprescindible, informació i educació a les escoles per evitar l'alta taxa d'embarassos no desitjats entre adolescents. Calen més recursos per prevenir, i més recursos per poder avortar en condicions segures i gratuïtament, i no la imposició d'una moral masclista i patriarcal.

Menys protecció, més perill per a les dones

En els últims anys s'ha registrat una davallada en les ordres de protecció a Catalunya. Als Jutjats de violència vers les dones s'atorguen només un 34% de les sol·licitades, mentre que a altres comunitats autònomes el percentatge supera el 80%.

A casa nostra doncs, dues de cada tres dones que ho demanen queden desprotegides, segons dades del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género. Es parla molt de les dones que no denuncien, i fins i tot se les culpabilitza en tertúlies i mitjans de comunicació per no haver-ho fet, però no s'expliquen les dificultats que comporta: dades com les anteriors desanimen a confiar en la justícia i a donar el pas. Així, les dones que denuncien acaben patint al mateix temps la violència del maltractador i la de l'Estat, que no respon quan ho demanen.

Amb l'excusa de les retallades derivades de la crisi econòmica també s'han eliminat els programes de formació específica i especialitzada en violència de gènere per als cossos de seguretat (mossos d'esquadra), professionals de l'àmbit jurídic i serveis socials, amb la qual cosa s'està posant en perill la correcta atenció a les dones víctimes de violència masclista.

Custòdia compartida: menors en mans dels agressors

La custòdia compartida amb pares maltractadors pot tenir conseqüències fatals, com el cas de l'assassinat a mans del seu pare de la nena de sis anys a Màlaga el mes d'abril d'enguany.

El fet d'haver de mantenir obligatòriament el vincle amb l'home agressor per gestionar els règims de visites permet que aquest continuï exercint violència contra les dones a través de les criatures. En molts casos s'exposa als infants a un risc d'agressió, física o psicològica, que té conseqüències greus tant en les criatures com en les dones. En alguna ocasió, fins i tot la mort.

La violència de gènere i el jovent

El cas de la noia de 14 anys assassinada a Tàrrega pel seu nòvio és alarmant: els patrons de parella abusius i de maltracte es reprodueixen de manera preocupant en el jovent, i una quantitat molt elevada de noies estan patint violència de gènere en l'àmbit de la parella. El cost social d'aquesta violència és enorme: aquestes noies, que encara no tenen consolidada la seva identitat, no podran construir de manera normalitzada una trajectòria de vida sana i respectuosa envers elles mateixes i, si aconsegueixen sobreviure, patiran seqüeles psicològiques irreversibles.

Només una aposta ferma per l'educació en igualtat, la visibilització i conscienciació dels elements que fan possible casos així i una condemna social i de l'entorn rotunda i taxativa podran fomentar unes relacions sanes i respectuoses. El context de crisi no pot justificar que no es realitzi una sensibilització en temes com aquest en els àmbits institucionalitzats de l'educació: tan les persones professionals com l'alumnat han de rebre una formació específica per reconèixer la violència des dels seus inicis i saber reaccionar cap a ella. Les noies han d'estar suficientment apoderades per negar-se a continuar relacions abusives i tenir la capacitat de tallar-les, i l'entorn ha de saber com reaccionar per ser el suport indispensable per aquestes noies.

El Fòrum, espai d'acció i reflexió

Durant els dies 21, 22 i 23 de novembre l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona acollirà unes 1500 persones per participar en tallers i taules rodones sobre aquestes situacions i les mesures de prevenció de violències de gènere.

Divendres 22, al voltant de 670 joves de deu instituts diferents de l'àrea de Barcelona participaran en una trentena de tallers simultanis que tractaran diferents temes: des de l'amor romàntic fins la representació de la violència de gènere o l'autoestima amb tècniques molt diverses que engloben el role playing , l'art-teràpia i altres dinàmiques participatives que permetran al jovent exposar els seus dubtes, participar activament i conscienciar-se sobre aquest tema.

Programa complet dels tres dies del Fòrum

Més indicacions per a periodistes a la nota de premsa.


Programa d’actes del Dia Internacional Contra la Violència vers les Dones

17 de nov. 2013, 13:20 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 17 de nov. 2013, 13:21 ]1-5 of 5