Documents                                                                        

 


- Pacte sobre drets sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya TRI/1065/2005


- Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre l'ordenació i classificació del personal estatutari de l’ICSTRE/3033/2008
- CORRECCIÓ D' ERRADES a la Resolució TRE/3033/2008, de 2 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte de la Mesa sectorial de Negociació de Sanitat sobre l'ordenació i la classificació del personal de l'ICS