Calendarishttp://www.ccoo.cat/pdf_documents/sanitat/cartells/Calendari_2014_DINA4_13festius_TIPO1.pdf

Des de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya us fem arribar els calendaris que hem editat pel 2014. 
Calendari I - 2014

Calendari II - 2014

Planning 2014- les festes laborals per al 2014, que estan recollides en l'Ordre EMO/202/2013, de 22 d'agost, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2014, que s'ha publicat al DOGC número 6450, de 30 d'agost de 2013.
- les festes locals per al 2014 recollides en l'Ordre EMO/324/2013, de 16 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2014.

Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
25 de nov. 2014, 3:59
Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
25 de nov. 2014, 3:58
Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
29 de des. 2013, 4:41
Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
29 de des. 2013, 4:31
Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
29 de des. 2013, 4:36
Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
24 de des. 2013, 9:09
Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
29 de des. 2013, 4:18
Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
29 de des. 2013, 4:26